Welkom...

prof.dr. C.A.W. Glas (Cees)

Hoogleraar

Over mij

Prof. Dr. Cees Glas is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse van de faculteit Gedragswetenschappen, Management en Sociale wetenschappen van de Universiteit Twente. Zijn wetenschappelijk werk richt zich vooral op psychometrie en statistiek, onder andere op toepassingen in onderwijskundige toetsing, examinering, gezondheidspsychologie en epidemiologie. Hij voerde projecten uit voor het Cito in Nederland, en voor de Law School Admission Council in de Verenigde Staten. Met zijn afdeling nam hij deel aan de 2009-cylce van het PISA project van de OECD, fungeert als lid van de technische adviescommissie van het PISA project en is voorzitter van de technische adviescommissie van het PIAAC project (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) van de OECD. Hij is lid van de Expertgroep Toetsing PO van OCW. In 2018 is hij president van de Psychometric Society. 

Met Wim van der Linden redigeerde hij het boek Elements of Adaptive Testing (2010) gepubliceerd door Springer. Hij trad op als promotor bij proefschriften over het evalueren van de passing van IRT modellen, Bayesiaanse schattingsmethoden voor multidimensionale en multilevel IRT modellen, het toepassen van computer-adaptieve test methoden in onderwijs en gezondheids- en A&O psychologie, en het evalueren van grootschalige internationale onderwijskundige surveys zoals PISA en TIMSS.

 

Expertises

Model
Rheumatoid Arthritis
Testing
Document
Parameter
Text
Model
Test

Onderzoek

IRT software and manuals are available at   https://www.utwente.nl/en/bms/omd/employees/Employees/glas/  

Publicaties

Recente Artikelen
Glas, C. A. W., & Khalid, M. N. (2017). Person Fit. In W. J. van der Linden (Ed.), Handbook of Item Response Theory, Volume Three: Applications (pp. -). (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences). Boca Raton: Chapman and Hall/CRC.
Khalid, M. N., & Glas, C. A. W. (2016). Assessing item fit: A comparative study of frequentist and Bayesian frameworks. Measurement : journal of the International Measurement Confederation (Ned.), 90, 549-559. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.05.020
Marsman, M., Maris, G., Bechger, T., & Glas, C. A. W. (2016). What can we learn from Plausible Values?Psychometrika, 81(2), 274-289. DOI: 10.1007/s11336-016-9497-x
Fox, G. J. A., & Glas, C. A. W. (2016). Multilevel Response Models with Covariates and Multiple Groups. In W. J. van der Linden (Ed.), Handbook of Item Response Theory, Volume One: Models (pp. 407-419). (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences). CRC Press. DOI: 10.1201/9781315374512-25
Glas, C. A. W., van der Linden, W. J., & Geerlings, H. (2016). Item-Family Models. In W. J. van der Linden (Ed.), Handbook of Item Response Theory, Volume One: Models (pp. 437-447). (Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences). CRC Press. DOI: 10.1201/9781315374512-27

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C 330
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C 330
Postbus 217
7500 AE Enschede