Welkom...

dr. C.I. Aragon Briceño (Christian)

Over mij

Ik ben een postdoctoraal onderzoeker in Environmental Engineering van de Thermal Engineering Group aan de Universiteit Twente. Mijn werk richt zich op vraagstukken die verband houden met afvalbeheer, afvalwaterbehandeling en terugwinning van energie uit afval, met de nadruk op onderwerpen die verband houden met anaërobe vergisting, de productie van biogas en voedingsstoffen herstel. Het grootste deel van mijn onderzoek is gebaseerd op de toepassing van thermische behandelingen om de eigenschappen van het zuiveringsslib voor de productie van energie te benutten. Ik heb meer dan 8 jaar ervaring in onderwerpen die verband houden met biogas en anaërobe afbraak. Voordat hij bij tot de promotie, heb ik gewerkt als manager van de afvalwaterzuivering systemen op het platteland op een van de belangrijkste varkenshouderij bedrijven Mexico 2013-2015.
Origineel weergeven

Expertises

Engineering & Materials Science
Anaerobic Digestion
Carbonization
Municipal Solid Waste
Nutrients
Sewage Sludge
Water
Earth & Environmental Sciences
Anaerobic Digestion
Municipal Solid Waste

Google Scholar Link

Current Projects

Finished Projects

  • “Waterstof productie van hydrothermale verkoling producten”

  • “Solids Invloed in varkensmest anaerobe vergisting”

  • “Hydrothermische processen als alternatief voor het beheer van slib riolering”

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede