Welkom...

ir. D.W. Poppema (Daan)

Promovendus

Over mij

Ik heb een bachelor civiele techniek en master Water Engineering & Management aan de UT gedaan. Voor mijn bacheloropdacht heb ik gekeken naar stedelijke waterproblematiek in Guadalajara, Mexico. Als afstudeeropdracht heb ik bij Deltares en het NIOZ onderzoek gedaan naar kweldervestiging. Momenteel ben ik bezig met mijn PhD. Binnen het ShoreScape project kijk ik naar de invloed van kustbebouwing op duinontwikkeling.

Onderzoek

Dit PhD project richt zich op het effect van bebouwing op duinontwikkeling. In Nederland en vele andere landen vormen duinen de bescherming tegen hoogwater. Om deze bescherming op peil te houden hebben duinen een influx van sediment nodig, zeker in de context van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Aangezien het strand en de duinen tegelijkertijd een gewild recreatie- en verblijfsgebied vormen, worden er in toenemende mate vakantiehuizen en strandpaviljoens gebouwd. Deze bebouwing beïnvloedt sedimenttransport en daarmee duinontwikkeling. Kennis van deze interactie is essentieel voor de ruimtelijke ordening van het kustgebied. Daarom worden in het ShoreScape project kennis, tools en ontwerpprincipes voor een dynamische inpassing van bebouwing in het kustgebied ontwikkeld.

Om deze tools en ontwerpprincipes te ontwikkelen, moeten we beter weten welk effect bebouwing op duinontwikkeling heeft. Daarom probeer ik in mijn PhD te begrijpen en modelleren hoe bebouwing eolisch sedimenttransport (sedimenttranport door de wind) en duinontwikkeling beïnvloedt. Enerzijds gebruik ik hierbij schaalexperimenten op het stand om te bepalen welke sedimentatie- en erosiepatronen er rondom bebouwing ontstaan. Anderzijds gebruik ik de resultaten hiervan om de interactie tussen strand, duin en bebouwing in (cellular automata) modellen op te nemen. Met dit model onderzoek ik vervolgens de langetermijnontwikkeling van het kustsysteem en de verwachte invloed van bebouwing.

Google Scholar Link

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer W203
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst Complex  W203
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media