Welkom...

drs. H.J.E. Bijlsma (Hannah)

Over mij

Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs (groep 3) en als onderwijsonderzoeker bij de afdeling ELAN van de Universiteit Twente. In mijn dagelijks werk ben ik altijd op zoek naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Dat geldt in de eerste plaats voor mijn eigen handelen in de klas, waarbij ik altijd gericht ben op vragen als: hoe maak ik mijn onderwijs nog effectiever en hoe kan ik nog beter aansluiten op de leerbehoeften van mijn leerlingen? Ook in mijn schoolteam denken we voortdurend na over hoe we samen onze lessen kunnen verbeteren. Mijn onderzoek richt zich op effectief leerkrachtgedrag en het gebruik van leerlingpercepties van leskwaliteit om lessen te verbeteren.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op leerkrachteffectiviteit en leerkrachtprofessionalisering en het gebruik van leerlingfeedback voor het verbeteren van leskwaliteit.

Publicaties

Recent
Bijlsma, H. (2022). The validity and impact of student perceptions of teaching quality. [PhD Thesis - Research external, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036554794
Bijlsma, H. , & Visscher, A. (2020). Smartphone-assisted student feedback to lecturers for better engineering education. In J. van der Veen, N. van Hattum-Janssen, H-M. Järvinen, T. de Laet, & I. ten Dam (Eds.), Engaging, Engineering, Education: Book of Abstracts, SEFI 48th Annual Conference University of Twente (online), 20-24 September, 2020 (pp. 1418-1420). University of Twente.
Bijlsma, H., de Ruig, N., Scheerens, J., & Filemon, L. (2018). Staat van de Leraar 2018. Onderwijscoöperatie.
Overige bijdragen

Bijlsma, H. J. E. (2021, in press). The quality of student perception questionnaires: a systematic review. In: Rollett, W., Bijlsma, H. J. E. & Röhl, S. (under review). Student feedback on teaching in schools: using student perceptions for the development of teaching and teachers. Cham, CH: Springer Publishers

 

Bijlsma, H. J. E. & Keyser, M. (2021). Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in onderwijsteams. Huizen: Uitgeverij PICA.

 

Bijlsma, H. J. E., Glas, C. A. W., Visscher, A. J. (under review). Construct validity and reliability of student perceptions of teaching quality. Educational Assessment and Evaluation

 

Bijlsma, H. J. E., Glas, C. A. W., Visscher, A. J.  (under review). Influencing factors on student perceptions of teaching quality. School Effectiveness and School Improvement

 

Bijlsma, H. J. E., Visscher, A. J., Dobbelaer, M. J. & Veldkamp, B. P. (2019). Does smartphone-assisted student feedback affect teachers’ teaching quality?, Technology, Pedagogy and Education, DOI: 10.1080/1475939X.2019.1572534

 

Bijlsma, H. J. E., Van der Lans, R., Mainhard, T. & Den Brok, P. (2021, in press). A reflection on student perceptions of teaching quality from three psychometric perspectives: CCT, IRT and GT. In: Rollett, W., Bijlsma, H. J. E. & Röhl, S. (under review). Student feedback on teaching in schools: using student perceptions for the development of teaching and teachersCham, CH: Springer Publishers

 

Bijlsma, H. J. E., Filemon, L., Konig, D., Mudde, R., Van Schaijk, M. (2017). Staat van de leraar 2017. Utrecht: Onderwijscoöperatie.

 

Bijlsma, H. J. E., De Ruig, N., Scheerens, J., Filemon, L. (2018). Staat van de leraar 2018. Utrecht: Onderwijscoöperatie.

 

Bijlsma, H. J. E. (2016). Gathering Feedback by means of Student Perceptions. A Systematic

Review of Student Perception Questionnaires. (Master thesis Research Master), University of

Groningen, Faculty of Behavioural and Social sciences, Groningen.

 

Bijlsma, H. J. E. (2016). Het observeren van pedagogisch didactische kwaliteit van leerkrachten.

Studie naar de bruikbaarheid van schoolbrede observatie-instrumenten in groep 1 en 2 van de

basisschool. (Master thesis Onderwijskunde), University of Groningen, Faculty of Behavioural

and Social sciences, Groningen.

 

Dobbelaer, M. J., Glas, C. A. W., Visscher, A. J., Bijlsma, H. J. E. (submitted). Quality lies in the eye of the beholder: a comparison of the perspectives on teaching quality of external raters, students, and teachers.

 

Maslowski, R., Deunk, M., Van Kuijk, M., Bijlsma, H. J. E. (2015). Adaptief Onderwijsbeleid. Een verkenning onder scholen en besturen naar de mogelijkheden voor het voeren van adaptief onderwijsbeleidGION: Groningen.

 

Röhl, S., Bijlsma, H. J. E. & Rollett, W. (2021, in press). The Process Model of Student Feedback on Teaching: a theoretical framework and introductory remarks. In: Rollett, W., Bijlsma, H. J. E. & Röhl, S. (under review). Student feedback on teaching in schools: using student perceptions for the development of teaching and teachers. Cham, CH: Springer Publishers

 

Rollett, W., Bijlsma, H. J. E. & Röhl, S. (2021, in press). Student feedback on teaching in schools: current state of research and future perspectives. In: Rollett, W., Bijlsma, H. J. E. & Röhl, S. (under review). Student feedback on teaching in schools: using student perceptions for the development of teaching and teachersCham, CH: Springer Publishers

 

Van der Scheer, E. A., Bijlsma, H. J. E., & Glas, C. A. W. (2018). Validity and reliability of student perceptions of teaching quality in primary education. School Effectiveness and School Improvement, DOI: 10.1080/09243453.2018.1539015

Projecten

Over impact!
Impact! is een door de Universiteit Twente ontwikkelde, digitale tool waarmee leerlingen aan het eind van een les binnen enkele minuten aan hun leerkracht feedback kunnen geven over de les (op hun smartphone, iPad of tablet). De leerkracht ziet zo direct wat de sterke kanten van zijn/haar les waren en waar nog verbetering mogelijk is. 

De vragen die leerlingen in impact! over een les beantwoorden zijn niet zomaar vragen, maar gaan over wetenschappelijk vastgestelde kenmerken van effectieve lessen.

Impact! is gemakkelijk te gebruiken. Als leerkracht kunt u zelf eenvoudig een van de vragenlijsten in impact! selecteren voor de les waarover u feedback wilt ontvangen. U kunt, als u dat wilt, ook zelf vragen toevoegen of een eigen vragenlijst samenstellen.

Onderzoek naar impact!
Ik heb, samen met mijn team van de Universiteit Twente, onderzoek gedaan naar de effecten van impact! op onder andere leerkrachtreflectie, leskwaliteit en leerlingbetrokkenheid. Het onderzoek gaat ook over factoren die van invloed zijn op het geven van feedback aan leerkrachten. 

Informatie
Impact! is vanaf nu ook beschikbaar voor scholen. Wilt u meer informatie?
Ik kom graag bij u op locatie langs om meer te vertellen over de mogelijkheden voor uw school. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media