Welkom...

dr. H.R.G.K. Hack (Robert)

Universitair hoofddocent

Expertises

Rock
Weathering
Rocks
Effect
Sandstone
Geology
Sandstone
Discontinuity
Tropical Environment

Publicaties

Recent
Hack, H. R. G. K. (2018). Slope stability & weathering by classification; SSPC, RMR, GSI : powerpoint. s1-s49. Rock mass description in the Bentheimer, Bad Bentheim, Germany.
Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., van Londen, H., Wagenmakers, A., & Wymenga, E. (2018). Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15) : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER).
Hack, H. R. G. K. (2018). Mechanical Properties. In P. Bobrowsky, & B. Marker (Eds.), Encyclopedia of Engineering Geology (pp. 1-16). Cham, Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-12127-7_197-1
Hack, H. R. G. K. (2018). Mohr-Coulomb Failure Envelope. In P. Bobrowsky, & B. Marker (Eds.), Encyclopedia of Engineering Geology (pp. 1-3). Cham, Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-12127-7_207-1
Hack, H. R. G. K. (2018). Viscosity. In P. Bobrowsky, & B. Marker (Eds.), Encyclopedia of Engineering Geology (pp. 1-4). Cham, Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-12127-7_308-1
Hack, H. R. G. K. (2018). Ground Pressure. In P. Bobrowsky, & B. Marker (Eds.), Encyclopedia of Engineering Geology (pp. 1-6). Cham, Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-12127-7_211-1
Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Meeuwsen, R., Huizer, J. A., Leerdam, A., ... de Zoeten, G. (2017). Structuurvisie ondergrond : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop : open access e-book. (MER Milieu - Effectrapportage; Vol. 2907). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., Meeuwsen, R., Smit, C. T., Soppe, M. A. A., van der Spek, K. A. A., ... de Zoeten, G. (2017). Structuurvisie schaliegaswinning : toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book. (MER Milieu - Effectrapportage 2888). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
ITC (gebouwnr. 75), kamer 5-041
Hengelosestraat 99
7514AE  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
ITC  5-041
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie