Welkom...

dr. H.R.G.K. Hack (Robert)

Universitair hoofddocent

Expertises

Rock
Remote Sensing
Rocks
Slope Stability
Slope Stability
Weathering
Dike
Engineering Geology
Laser

Publicaties

Recente Artikelen
Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Meeuwsen, R., Huizer, J. A., Leerdam, A., ... de Zoeten, G. (2017). Structuurvisie ondergrond : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop : open access e-book. (MER Milieu - Effectrapportage; Vol. 2907). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., Meeuwsen, R., Smit, C. T., Soppe, M. A. A., van der Spek, K. A. A., ... de Zoeten, G. (2017). Structuurvisie schaliegaswinning : toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book. (MER Milieu - Effectrapportage 2888). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Huizer, J. A., ... de Zoeten, G. (2017). Structuurvisie ondergrond : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book. (MER Milieu - Effectrapportage; Vol. 2907). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
de Boer, P., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., ... Van der Winden, J. (2017). Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen; Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2016 : open access e-book. Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
Maazallahi, H., Pilesjo, P., & Hack, H. R. G. K. (2016). Mapping and quantifying fugitive methane emission using airborne visible / infrared imaging spectrometer (AVIRIS) imagery. In Proceedings of the 8th national conference & exhibition on environmental engineering, 7-8 November 2016, Tehran, Iran (pp. 1-14). Tehran.
Maazallahi, H., Pilesjo, P., & Hack, H. R. G. K. (2016). Role of golden age of natural gas in targeting the 2°C policy. In Proceedings of the 8th national conference & exhibition on environmental engineering, 7-8 November 2016, Tehran, Iran (pp. 1-15). Tehran, Iran.
Hack, H. R. G. K. (2016). Slope stability by classification : SSPC RMR GSI : powerpoint. In Presented at: TU Delft Seminar lectures Engineering geology, 12 September 2016, Delft, The Netherlands (pp. s1-s97). Delft.
Hack, H. R. G. K. (2016). Weathering, rock mass classification (SSPC), and remote sensing with a link to levee stability : powerpoint. In Presented at: Fall 2016 graduate and undergraduate UMD civil engineering seminar series, University of Minnesota Duluth, United States of America, 23 September 2016 (pp. s1-s63)
de Graeff, J. J., Smal, W., Brolsma, M. J., Hack, H. R. G. K., Leerdam, A., Pluijm, J. L. P. M., & van der Zoeten, G. (2016). Evaluatie injectie productiewater Olieveld Schonebeek : advies onderzoeksopzet van de evaluatie en herafweging : open access e-book. (Milieu - Effectrapportage; No. 3093). Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).
de Boer, P. L., Everts, F. H., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Lembrechts, J., & van der Winden, J. (2016). Gaswinning bij Ternaard : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. (MER Milieu - Effectrapportage; No. 3152). Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER.

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
ITC (gebouwnr. 75), kamer 5-041
Hengelosestraat 99
7514AE  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
ITC  5-041
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie