Welkom...

dr. I. Zweers - Schrooten MSc (Inge)

Over mij

Inge Zweers is als docent verbonden aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie. Ze is werkzaam geweest als orthopedagoog in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 4, waarbij ze psychodiagnostisch onderzoek heeft uitgevoerd en begeleiding heeft gegeven aan kinderen en jongeren (4-20 jaar) met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.
Momenteel werkt Inge tevens als promovenda bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie op de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het regulier en het speciaal primair onderwijs.

Expertisegebieden zijn:

  • Speciaal onderwijs
  • Sociale relaties (waaronder pestgedrag)
  • Autisme Spectrum Stoornissen
  • Gedragsproblemen

Functies

Onderwijs

  • PSY MOD01 Psychology and Intervention Design

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede