Welkom...

ir. M.R.A. Gensen (Matthijs)

Over mij

In 2014 heb ik mijn bachelor civiele techniek behaald bij de Universiteit Twente. Voor mijn BSc onderzoek ben ik naar Tasmanië (Australië) geweest en heb daar onderzoek gedaan naar overstromingskansen onder de invloed van klimaatvariabiliteit en klimaatverandering. In maart 2017 heb ik mijn master waterbouwkunde afgerond aan de Technische universiteit Delft. Sinds september 2017 werk ik als PhD student bij de Universiteit Twente binnen de Water Engineering and Management afdeling. Mijn onderzoek betreft het kwantificeren en mogelijk reduceren van grootschalige onzekerheden in rivierwaterstanden. 

Expertises

Earth & Environmental Sciences
Bifurcation
Distribution
Rating Curve
River
River System
Roughness
Water Budget
Water Level

Onderzoek

Mijn onderzoek focust op het modelleren van onzekerheden in de waterstanden in riviersystemen. Waterstanden zijn de dominante dynamische last op de 1430 kilometer rivierdijken die Nederland rijk is. In 2017 is er door de Nederlandse overheid een nieuwe risico benadering geïmplementeerd in het beleid omtrent overstromingsveiligheid. In deze benadering wordt de maatgevende last op de rivierdijken niet enkel meer bepaald door de maatgevende waterstand, maar wordt deze bepaald door een lange reeks aan mogelijke waterstanden. Hiervoor is meer inzicht benodigd in de kans van optreden van bepaalde waterstanden. 

In de afgelopen jaren zijn er, onder meer in het kader van Ruimte voor de Rivier, vele ingrepen in het rivierensysteem gedaan. De effecten van deze ingrepen zijn enkel deterministisch bepaald zonder de invloed van onzekerheden mee te nemen. Deze onzekerheid wordt gedomineerd door de afvoerverdeling over splitsingspunten van de rivier. Deze worden weer bepaald door regelwerken, ruwheid van het zomerbed door de aanwezigheid van rivierduinen en grootschalige ingrepen in het rivierensysteem. Kennis van de onzekerheden in de rivierwaterstanden als gevolg van onzekerheden in de afvoerverdeling is essentieel voor het plannen van toekomstige ingrepen in het rivierensysteem. 

Het doel van het onderzoek is het kwantificeren en mogelijk reduceren van de onzekerheden in de waterstanden in een systeem van rivieren met splitsingen. Dit draagt bij aan preciezere en robuustere ontwerpen van dijken en managementstrategieën. Onzekerheidsanalyse methoden worden gebruikt om de onzekerheden te kunnen kwantificeren. 

Publicaties

Recent
Gensen, M. R. A. , Warmink, J. J. , Huthoff, F. , & Hulscher, S. J. M. H. (2021). Analysis of water balance and discharge distribution at river bifurcations using Bayesian rating curves. 4. Abstract from 8th International Conference on Flood Management 2021, Iowa City, Iowa, United States.
Gensen, M. R. A. , Warmink, J. J. , Berends, K. D. , Huthoff, F. , & Hulscher, S. J. M. H. (2021). Rating curves with a closing water balance in the bifurcating Rhine River in the Netherlands. 242. Abstract from 4th International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, Moscow, Russian Federation.
Horn, G. , Huthoff, F. , Hulscher, S. J. M. H. , Warmink, J. J. , Gensen, M. R. A., & Twijnstra, J. J. (2020). Water balance in the Dutch river Rhine and rating curve uncertainty. In W. Uijttewaal, M. J. Franca, D. Valero, V. Chavarrias, C. Ylla Arbos, R. Schielen, & A. Crosato (Eds.), River Flow 2020: Proceedings of the 10th Conference on Fluvial Hydraulics (Delft, Netherlands, 7-10 July 2020) (pp. 2171-2178). CRC Press/Balkema. https://doi.org/10.1201/b22619-304
Gensen, M. R. A. , Warmink, J. J. , Hulscher, S. J. M. H. , & Huthoff, F. (2020). Effects of a river intervention on water levels in a bifurcating river system. In W. Uijttewaal, M. J. Franca, D. Valero, V. Chavarrias, C. Ylla Arbos, R. Schielen, & A. Crosato (Eds.), River Flow 2020: Proceedings of the 10th Conference on Fluvial Hydraulics (Delft, Netherlands, 7-10 July 2020) (pp. 1890-1898). CRC Press/Balkema.
Berends, K. D. , Gensen, M. R. A. , Warmink, J. J. , & Hulscher, S. J. M. H. (2020). Thirty-year analysis of a changing river system using Bayesian rating curves. In W. Uijttewaal, M. J. Franca, D. Valero, V. Chavarrias, C. Ylla Arbos, R. Schielen, & A. Crosato (Eds.), River Flow 2020: Proceedings of the 10th Conference on Fluvial Hydraulics (Delft, Netherlands, 7-10 July 2020) (pp. 1022-1026). CRC Press/Balkema.

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2020/2021

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media