Welkom...

ir. R.A. Verschoof (Ruben)

Promovendus

Expertises

Turbulence
Turbulent Flow
Drag
Air
Modulation
Alprenolol
Cysteamine
Light Emitting Diodes
Couette Flow
Turbulent Flow
Drag Reduction
Reynolds Number

Publicaties

Recent
Zhu, X., Verschoof, R. A., Bakhuis, D., Huisman, S. G., Monico, R. O., Grossmann, S., ... Lohse, D. (2017). Turbulent Taylor-Couette flow. In 10th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, TSFP 2017 (Vol. 3). Begell House.

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Horst - Meander (gebouwnr. 27), kamer 151
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Horst - Meander  151
Postbus 217
7500 AE Enschede