Welkom...

dr.ing. R.E. Wendrich (Robert)

Over mij

Dr Robert Wendrich is universitair docent en onderzoeker in het departement Ontwerp, Productie en Management (OPM) van de Faculteit Engineering Technology (ET) binnen de Universiteit Twente. Zijn hoofdonderzoek (doctoraat 2016) richt zich op mens/robot-machine interactie, ideeontwikkeling, conceptueel ontwerpen, productontwikkeling processen en ontwerpgereedschappen. Hij is oprichter van Rawshaping Technology (RST) een onderzoekslaboratorium (2008) waarin hybride (XR/VR/AR/MR) computer-gestuurde interactieve ontwerpgereedschappen worden ontworpen, getest en ontwikkeld. Als onderzoeker en wetenschapper, met aanzienlijke industriële ervaring, heeft hij talloze producten, systemen, hybride- en virtuele omgevingen geanalyseerd, onderzocht en ontwikkeld. Dr Wendrich heeft ruim vijftig internationale publicaties, boekhoofdstukken en succesvolle commercialisatie van producten en systemen op zijn naam staan. Hij is lid van de American Society of Mechanical Engineers (ASME), de Design Society (DS), en speciale interesse groepen (SIGs) EuroVR VETE SIG, Emotional Engineering SIG en biom* SIG. Op dit moment worden zijn kennis en expertise gericht op het domein van cyber-fysisiche systemen, gamification en spontane creativiteitsontwikkeling ten behoeve van hybride computergestuurde applicaties. Over de jaren heeft hij meerdere nationale- en internationale ontwerpprijzen en institutionele onderwijsprijzen ontvangen.

 

http://www.rawshaping.com

PLEASE SWITCH TO ENGLISH PEOPLE PAGES FOR MORE INFORMATION

Expertises

Engineering & Materials Science
Computer Aided Design
Cyber Physical System
Decision Making
Human Computer Interaction
Mixed Reality
User Experience
User Interfaces
Virtual Reality

Onderzoek

Hybride Ontwerpgereedschappen; Representatie; Computers en Synthese.

Ontwerpgereedschappen, methoden en processen die gebaseerd zijn op niet-lineaire, niet vooraf bepaalde gedachten en/of gelijkvormig denken, kunnen een grote invloed hebben op het verhogen van de creatieve vermogens en uittingen tijdens de ideesprong, de beeldvorming en het ontwerpen.

Door de individuele en eigenzinnige benadering van impliciete kennis en het uitdrukken van metacognitieve vaardigheden te combineren met behulp en integratie van computers en digitale technologieën, wordt de gebruiker in staat gesteld om vrijuit te experimenteren, te exploreren en zijn/haar ideeën, vage gedachten en denkbeelden manifest te maken.

Eén van de moeilijkste opgaven voor individuele gebruiker(-s) zijn de externalisatie en het uitten van onbewuste- (impliciete), onverwachte- en metacognitieve kennis en gevoelens. Om je intuïtie en verbeelding tot leven te brengen, is het van belang dat je als gebruiker wordt gestimuleerd, aangemoedigd en gemotiveerd om tot daadkracht en visualisatie van ideeën en gedachten te komen. Simultaan daaraan, teneinde intuïtie teweeg te brengen, zou met behulp van een computer systeem de gebruiker een ‘duwtje’ kunnen worden gegeven om zijn/haar verbeelding de vrije loop te laten, hun ‘ideewereld’ te ontsluiten en tot het nemen van beslissingen te komen.

In dit onderzoek zijn we vooral gericht op de metacognitieve aspecten van gebruikersinteractie, gebruikerservaringen en betrokkenheid in het gebruik van fysieke- en computergereedschappen waarbij de effecten van oorzaak en gevolg worden afgezet tegenover (reflexief) het toeval (serendipiteit), onvoorspelbare gebeurtenissen en onverwachte manifestaties.

De hybride ontwerpgereedschappen, zowel apparatuur en programmatuur, die we hebben gemaakt en geschreven zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de intuitieve vermogens en zintuiglijke capaciteiten van de mens. Hierdoor is de mens (gebruiker) in staat zich mentaal onder te dompelen en zich fysiek te uitten door middel van manipulatie, handelingen en weergave van tactiele indrukken en deze vervolgens om te zetten in een overmaat en overvloed van beeld, beschrijvingen, weergaven en voorstellingen.

Door het inbrengen en inzetten van computer systemen en -gereedschappen gedurende dit proces wordt de gebruiker gesteund, geassisteerd en aangemoedigd (d.w.z. ‘duwtje-in-de-rug’, gepord) om tot visualisatie, externalisatie en manifestatie van ideeën, conceptuele voorstellingen en ontwerpen te komen (overvloedige ideatie). Al deze transformerende en veranderde informatie, doorlopen procesgangen en genereerde data stromen worden opgeslagen, in kaart gebracht in tekst, tijd en beeld om zodoende tot een volledig overzicht van het iteratieve en generatieve ontwerp- en ideevormingsproces te komen. ‘Trackback’ oftewel het achterstevoren teruglopen van alle stappen in het doorlopen proces is hierdoor eenvoudig, snel, doeltreffend en vergemakkelijkt.

Deze transformaties hebben als bijkomend aspect en gevolg dat de volledige menselijke cognitieve eigenschappen, talenten en vaardigheden worden aangesproken en dientengevolge versterkt door de verkregen inzichten en kennis over de diversiteit en ruimte in oplossingen binnen een gegeven probleemstelling.

De verrichting van handelingen, handigheid, behendigheid en vaardige werkwijzen gekoppeld aan visuele perceptie en zintuigelijke waarneming is een zeer complex proces waarbij gelijktijdig ruimtelijk inzicht en informatie zich vermengen met de talrijke zintuiglijke waarnemingen en gewaarwordingen. De belichaming en inlijving van deze metacognitieve processen staan garant voor een rijkere ervaring en intensere beleving van kennis zowel impliciet als expliciet.

Publicaties

Recent
Wendrich, R. E. (2021). On How to Add SALT: PLAYGORA: A Real World Case Study and Experimentation (Out-of-the-Lab). In A. Chakrabarti, R. Poovaiah, P. Bokil, & V. Kant (Eds.), Design for Tomorrow - Volume 3: Proceedings of ICoRD 2021 (Vol. 3, pp. 761-773). (Smart Innovation, Systems and Technologies; Vol. 223). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0084-5_62
Wendrich, R. E. (2021). Anti-Fragility in Design Engineering Procedures Embedded in Hybrid Multiple Realms and Blended Environments: The Physical Real of Reality. In M. Bordegoni, S. K. Gupta, & J. Ritchie (Eds.), Manufacturing in the Era of 4th Industrial Revolution A World Scientific Reference : Volume 3: Augmented, Virtual and Mixed Reality Applications in Advanced Manufacturing (Vol. 1, pp. 239-270). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789811222863_0009
Wendrich, R. E. (2020). Creative Thinking: Computational Tools Imbued with AI. 481-490. Paper presented at 16th International Design Conference, DESIGN 2020, Dubrovnik, Croatia. https://doi.org/10.1017/dsd.2020.7
Wendrich, R. E. (2019). NEUPLAYFIELD: Hybrid Design Tool by Rawshaping Technology. NEUHAUS NEULAB, Rotterdam, Netherlands.
Wendrich, R. E. (2019). SURFIN' DESIGN Scientific Demo Emerging Tech: Rawshaping Techology - Hybride Ontwerpgereedschappen (HDT). Paper presented at SURF Onderwijsdagen 2019, Den Bosch, Netherlands.
Wendrich, R. E. (Accepted/In press). Connecting Computational Tools with Psychedelic Research: (hypotheses). In Interdisciplinary Conference on Psychedlic Research (ICPR) 2020: OPEN Foundation & APRA
Wendrich, R. E. (Accepted/In press). Cyber-Physical Systems, Blended Tool Environments, and Playful Creativity. In J. Michopoulos, D. Rosen, C. Paredis, & J. Vance (Eds.), ASME PRESS, New York, NY, USA: Advances in Computers and Information in Engineering Research (ACIER Series (2020 ed., Vol. 2). [D-17-00049R1] American Society of Mechanical Engineers (ASME).
Wendrich, R. E. (2018). Blended spaces: Collaborative work and computer supported learning and tools. In 38th Computers and Information in Engineering Conference (Vol. 1B-2018). American Society of Mechanical Engineers (ASME). https://doi.org/10.1115/DETC2018-85205
Wendrich, R. (2018). Touch, touch, touch, sensorial cognitive skills sensitized through tactility and tangibility. In D. Marjanovic, M. Storga, S. Skec, N. Bojcetic, & N. Pavkovic (Eds.), 15th International Design Conference, DESIGN 2018 (Vol. 5, pp. 2369-2380). (Proceedings International Design Conference (DESIGN); Vol. 2018). The Design Society. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0136
Wendrich, R. E. (2018). Multiple Modalities, Sensoriums, Experiences in Blended Spaces with Toolness and Tools for Conceptual Design Engineering. In ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (Vol. Volume 1B: 38th Computers and Information in Engineering Conference) https://doi.org/10.1115/DETC2018-85204
Wendrich, R. E., Lim, T., Baalsrud Hauge, J., & Vitali, A. (2018). VES PANEL (by invitation): Advancement and Enhanced Integration of Digital Technology Systems, VR Applications, CPS-Systems and Tools for Design Engineering. ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2018, Quebec City, Canada.
Bordegoni, M., Ferrise, F. , Wendrich, R. E., & Barone, S. (2018). Virtual and mixed prototyping techniques and technologies for consumer product design within a blended learning design environment. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference (pp. 183-192). The Design Society. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0428
Wendrich, R. E. (2018). Touch, touch, touch, sensorial cognitive skills sensitized through tactility and tangibility. Paper presented at 15th International Design Conference 2018, Dubrovnik, Croatia.
Wendrich, R. E. (2018). Emergent methods, methodologies, technologies and tools for design and engineering processes. In I. Horvath, & J. P. Suarez (Eds.), Twelfth International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering
Wendrich, R. E., & Kruiper, R. (2017). Robust Unconventional Interaction Design and Hybrid Tool Environments for Design and Engineering Processes. In ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference: Volume 1: 37th Computers and Information in Engineering Conference Cleveland, Ohio, USA, August 6–9, 2017 American Society of Mechanical Engineers (ASME). https://doi.org/10.1115/DETC2017-67240
Wendrich, R. E. (2017). Sensible Pathways for Sensorium-Gameness Integration and Embedment in Design Tools for Multi-Phase Iterative Creative Synthesis in Design and Engineering Processes. In ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference: Volume 1: 37th Computers and Information in Engineering Conference Cleveland, Ohio, USA, August 6–9, 2017 American Society of Mechanical Engineers (ASME). https://doi.org/10.1115/DETC2017-67246

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media