Welkom...

dr.ing. R.E. Wendrich (Robert)

Universitair docent

Over mij

 

Expertises

Virtual Reality
Computer Aided Design
Education
Application Programs
Process Engineering
Studios
Reusability
Virtual Reality
Product Development
Pleasure
Value Engineering
Experiments

Onderzoek

Hybride Ontwerpgereedschappen; Representatie; Computers en Synthese.

Ontwerpgereedschappen, methoden en processen die gebaseerd zijn op niet-lineaire, niet vooraf bepaalde gedachten en/of gelijkvormig denken, kunnen een grote invloed hebben op het verhogen van de creatieve vermogens en uittingen tijdens de ideesprong, de beeldvorming en het ontwerpen.

Door de individuele en eigenzinnige benadering van impliciete kennis en het uitdrukken van metacognitieve vaardigheden te combineren met behulp en integratie van computers en digitale technologieën, wordt de gebruiker in staat gesteld om vrijuit te experimenteren, te exploreren en zijn/haar ideeën, vage gedachten en denkbeelden manifest te maken.

Eén van de moeilijkste opgaven voor individuele gebruiker(-s) zijn de externalisatie en het uitten van onbewuste- (impliciete), onverwachte- en metacognitieve kennis en gevoelens. Om je intuïtie en verbeelding tot leven te brengen, is het van belang dat je als gebruiker wordt gestimuleerd, aangemoedigd en gemotiveerd om tot daadkracht en visualisatie van ideeën en gedachten te komen. Simultaan daaraan, teneinde intuïtie teweeg te brengen, zou met behulp van een computer systeem de gebruiker een ‘duwtje’ kunnen worden gegeven om zijn/haar verbeelding de vrije loop te laten, hun ‘ideewereld’ te ontsluiten en tot het nemen van beslissingen te komen.

In dit onderzoek zijn we vooral gericht op de metacognitieve aspecten van gebruikersinteractie, gebruikerservaringen en betrokkenheid in het gebruik van fysieke- en computergereedschappen waarbij de effecten van oorzaak en gevolg worden afgezet tegenover (reflexief) het toeval (serendipiteit), onvoorspelbare gebeurtenissen en onverwachte manifestaties.

De hybride ontwerpgereedschappen, zowel apparatuur en programmatuur, die we hebben gemaakt en geschreven zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de intuitieve vermogens en zintuiglijke capaciteiten van de mens. Hierdoor is de mens (gebruiker) in staat zich mentaal onder te dompelen en zich fysiek te uitten door middel van manipulatie, handelingen en weergave van tactiele indrukken en deze vervolgens om te zetten in een overmaat en overvloed van beeld, beschrijvingen, weergaven en voorstellingen.

Door het inbrengen en inzetten van computer systemen en -gereedschappen gedurende dit proces wordt de gebruiker gesteund, geassisteerd en aangemoedigd (d.w.z. ‘duwtje-in-de-rug’, gepord) om tot visualisatie, externalisatie en manifestatie van ideeën, conceptuele voorstellingen en ontwerpen te komen (overvloedige ideatie). Al deze transformerende en veranderde informatie, doorlopen procesgangen en genereerde data stromen worden opgeslagen, in kaart gebracht in tekst, tijd en beeld om zodoende tot een volledig overzicht van het iteratieve en generatieve ontwerp- en ideevormingsproces te komen. ‘Trackback’ oftewel het achterstevoren teruglopen van alle stappen in het doorlopen proces is hierdoor eenvoudig, snel, doeltreffend en vergemakkelijkt.

Deze transformaties hebben als bijkomend aspect en gevolg dat de volledige menselijke cognitieve eigenschappen, talenten en vaardigheden worden aangesproken en dientengevolge versterkt door de verkregen inzichten en kennis over de diversiteit en ruimte in oplossingen binnen een gegeven probleemstelling.

De verrichting van handelingen, handigheid, behendigheid en vaardige werkwijzen gekoppeld aan visuele perceptie en zintuigelijke waarneming is een zeer complex proces waarbij gelijktijdig ruimtelijk inzicht en informatie zich vermengen met de talrijke zintuiglijke waarnemingen en gewaarwordingen. De belichaming en inlijving van deze metacognitieve processen staan garant voor een rijkere ervaring en intensere beleving van kennis zowel impliciet als expliciet.

Publicaties

Recente Artikelen
Eric, R. (2017). Blow Bits: Creative playgrounds, gamification and virtuosity with hybrid design tools and environments (HDTE). In Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED 17): Vol 8: Human Behaviour in Design The Design Society.
Wendrich, R. E., & Kruiper, R. (2017). Robust Unconventional Interaction Design and Hybrid Tool Environments for Design and Engineering Processes. Paper presented at ASME IDETC CIE 2017, Cleveland, United States.
Wendrich, R. E. (2016). Blended Spaces for Integrated Creativity and Play in Design and Engineering Processes. Journal of computing and information science in engineering, 16(3), 030905-. [030905]. DOI: 10.1115/1.4033217
Wendrich, R. E., & Kruiper, R. (2016). Keep IT Real: On Tools, Emotion, Cognition and Intentionality in Design. In D. Marjanović, Š. M., N. Pavković, N. Bojčetić, & S. Škec (Eds.), Proceedings of the 14th International Design Conference (DESIGN2016) (pp. 759-768). (DESIGN; No. 84). Cavtat-Dubrovnik, Croatia: The Design Society.
Wendrich, R. E., Chambers, K-H., Al-Halabi, W., Seibel, E. J., Grevenstuk, O., Ullman, D., & Hoffman, H. G. (2016). Hybrid Design Tools in a Social Virtual Reality Using Networked Oculus Rift: A Feasibility Study in Remote Real-Time Interaction. In Proceedings ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (pp. V01BT02A042-). Charlotte, NC, USA: ASME. DOI: 10.1115/DETC2016-59956
Wendrich, R. E. (2016). Airflow Interaction Interface: Playful 3-D CAD and Gaming. In Proceedings ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and 36th Cmputers and Information in Engineering Conference (pp. V01BT02A047-). Charlotte, NC, USA: ASME. DOI: 10.1115/DETC2016-59069
Ellman, A., Wendrich, R. E., & Tiainen, T. (2016). Framework and Feasibility Study for Pairwise Comparison Tool. In Proceedings ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (pp. V01BT02A041-). Charlotte, NC, USA: ASME. DOI: 10.1115/DETC2016-59886
Wendrich, R. E. (2015). HCI/HMI Pleasure: Push Your Buttons. In C. Weber, S. Husung, G. Cascini, M. Cantamessa, D. Marjanovic, & M. Bordegoni (Eds.), Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15): Vol. 9: User-Centred Design, Design of Socio-Technical Systems (pp. 229-238)
Wendrich, R. E. (2015). Integrated Creativity and Play Environments in Design and Engineering Processes. In ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 1B: 35th Computers and Information in Engineering Conference (pp. -). Boston, USA: ASME. DOI: 10.1115/DETC2015-47214
Garbaya, S., Miraoui, C., Wendrich, R. E., Lim, T., Stanescu, I. A., & Hauge, J. B. (2014). Sensorial Virtualization: Coupling Gaming and Virtual Environment. 2(5), 16-30.
Wendrich, R. E. (2014). Hybrid Design Tools for Design and Engineering Processing. In J. G. Michopoulos, C. J. J. Paredis, D. W. Rosen, & J. M. Vance (Eds.), Advances in Computers and Information in Engineering Research (pp. 215-238). New York, USA: ASME Press.
Wendrich, R. E. (2014). Triple Helix Ideation: Comparison of Tools in Early Phase Design Processing. In D. Marianovic, M. Storga, N. Pavkovic, & N. Bojcetic (Eds.), Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference (pp. 1229-1238). Dubrovnik, Croatia.
Ellman, A., Wendrich, R. E., & Tiainen, T. (2014). Innovative tool for specifying customer requirements. In ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Volume 1B: 34th Computers and Information in Engineering Conference, Buffalo, New York, USA, August 17–20, 2014 (pp. 35220-). Buffalo, New York: ASME. DOI: 10.1115/DETC2014-35220

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst - Ring (gebouwnr. 21), kamer W 253
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst - Ring  W 253
Postbus 217
7500 AE Enschede