Welkom...

S. Wiegersma MSc (Sytske)

Over mij

Ik werk sinds december 2013 als onderzoeker aan de Universiteit Twente. Tot 2016 combineerde ik mijn PhD onderzoek met een parttime positie bij het IGS Datalab, waarvoor ik beleid ontwikkelde en adviseerde op het gebied van onderzoeksdata management en analyse. Mijn PhD onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken voor het analyseren van complexe, ongestructureerde datasets (bv. geschreven of gesproken tekst). Ik gebruik text mining, natural language processing, machine learning, audio signal processing en data visualisatie voor het ontwikkelen van supervised classificatie modellen. Zulke modellen kunnen worden gebruikt voor het screenen op mentale stoornissen (zoals PTSS of depressie), het monitoren van behandelvoortgang, of het voorspellen van herstel na de behandeling. Ik heb ook bijgedragen aan pilotonderzoeken op het gebied van uitkeringsfraude (in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en cybercrime (in opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving). De begeleiders van mijn onderzoek zijn Prof. Bernard Veldkamp (UT) en Prof. Miranda Olff (AMC).

Onderwijs & Eerdere ervaring

Ik heb mijn Master Educational Science & Technology afgerond in 2011. Mijn afstudeeronderzoek was gericht op het ontwikkelen en valideren van complexe IQ-test items om op hoger intelligentieniveau te kunnen onderscheiden. Na mijn afstuderen heb ik een half jaar op de afdeling Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data Analyse en het Medisch Spectrum Twente (MST) gewerkt als Data Analist. In deze functie droeg ik bij aan een onderzoek naar slaapapneu door het analyseren en valideren van verschillende screening instrumenten aan de hand van Item Response Theorie.

Expertises

Surveys And Questionnaires
Obstructive Sleep Apnea
Visualization
Health
Nose
Processing
Electronic Mail
Polysomnography
Snoring
Population

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op het toepassen van moderne methoden en technieken, zoals machine learning, text mining, natural language processing, audio signal processing en data visualisatie, op ongestructureerde datasets (zoals geschreven of gesproken tekst) uit de geestelijke gezondheidszorg.

Publicaties

Recent
Eijsvogel, M. M., Wiegersma, S., Randerath, W., Verbraecken, J., Wegter-Hilbers, E., & van der Palen, J. A. M. (2016). Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Company Workers: Development of a Two-Step Screening Strategy with a New Questionnaire. Journal of clinical sleep medicine, 12(4), 555-564. DOI: 10.5664/jcsm.5690
Wiegersma, S., Sools, A. M., & Veldkamp, B. P. (2016). Exploring "Letters from the Future" by visualizing narrative structure. In B. Miller, A. Lieto, R. Ronfard, S. G. Ware, & M. A. Finlayson (Eds.), 7th Workshop on Computational Models of Narrative (CMN 2016) (pp. 1-18). Wadern: Schloss Dagstuhl Leibniz-Zentrum für Informatik. DOI: 10.4230/OASIcs.CMN.2016.5
Overige bijdragen

Wiegersma, S., Mink-Nijdam, M.J., Van Hessen, A.J., Olff, M., & Veldkamp, B.P. (2017, juni). Recognizing hotspots in Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD by text and audio mining. Presentatie op de 15th European Society for Traumatic Stress Studies conferentie, Odense, Denemarken.

Wiegersma, S., Van Noije, A.J., Sools, A.M., & Veldkamp, B.P. (2016, oktober). DIY Text Classification – The development of a supervised text classification tool. Presentatie op de RCEC workshop Item Response Theory and Educational Measurement, Enschede.

Wiegersma, S., Sools, A.M., & Veldkamp, B.P. (2016, juli). Exploring “Letters from the Future” by visualizing narrative structure. Presentatie op de Computational Models of Narrative conferentie, satelliet symposium van de Digital Humanities conferentie, Krakau, Polen.

Wiegersma, S., Sools, A.M., Veldkamp, B.P., & Westerhof, G.J. (2016, mei). What works when for whom? Advancing therapy change process research by mining for therapy-related textual features in effective e-mental health interventions. Presentatie op de conferentie Supporting Health by Technology VII, Groningen.

Wiegersma, S. (2015, juni). IGS Datalab - Research Data Support. Poster presentatie op de Netherlands eScience Center Roadshow, Enschede.

Wiegersma, S., & Van Tongeren, S.J. (2015, juni). Research Data Management. Presentatie op de IGS PhD Day, Enschede.

Wiegersma, S., & He, Q. (2014, juli). Screening for PTSD using verbal features in self-narratives. A text mining approach. Presentatie op de Summer School Big Data in Clinical Medicine, Enschede.

Wiegersma, S., He, Q., & Veldkamp, B.P. (2014, mei). Screening for PTSD: A text mining approach. Poster presentatie op het internationale symposium The impact of great wars and beyond, Leiden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie

Social Media