Welkom...

V.M. van Bergeijk MSc (Vera)

Promovendus in golfoverslag

Over mij

In 2012 ben ik begonnen met een bachelor Natuurkunde in Utrecht. Daarna ben ik verder gegaan met een master in Meteorologie, Fysische Oceanografie en Klimaat in Utrecht. Mijn afstudeeronderzoek  ging over het modelleren van zand transport op het strand van Vejers in Denemarken. In september ben ik afgestuurd en een maand later ben ik begonnen met mijn promotie onderzoek aan de Universiteit van Twente.

Onderzoek

Dit onderzoek gaat over het modelleren van erosie door golfoverslag. Tijdens een storm zorgt een combinatie van hoog water en hoge golven voor het overslaan van golven over de dijk. Golfoverslag resulteert in erosie aan de landwaartse kant van de dijk, wat kan leiden tot een dijkbreuk. 

Het doel van dit project is om het golfoverslag proces en de resulterende erosie beter te begrijpen. De stroming van de overslaande golven wordt gesimuleerd met een ge├»dealiseerd model en een gedetailleerd hydrodynamisch model. Deze modellen worden gekoppeld aan een erosie model voor de dijk bekleding om de erosie foor golfoverslag te onderzoeken. Transities in dijkbekleding (bijvoorbeeld van gras naar steen) en in dijk geometrie (bijvoorbeeld verschillende hellingshoeken) zijn vaak zwakke plekken. Met deze gekoppelde modellen kan uiteindelijk het effect van transities op de golfoverslag stroming en erosie worden onderzocht.

 


Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer W203
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Horst Complex  W203
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media