Welkom...

V.M. van Bergeijk MSc (Vera)

Promovendus in golfoverslag

Over mij

In 2012 ben ik begonnen met een bachelor Natuurkunde in Utrecht. Daarna ben ik verder gegaan met een master in Meteorologie, Fysische Oceanografie en Klimaat in Utrecht. Mijn afstudeeronderzoek  ging over het modelleren van zand transport op het strand van Vejers in Denemarken. In september ben ik afgestuurd en een maand later ben ik begonnen met mijn promotie onderzoek aan de Universiteit van Twente.

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de kracht van water, vooral de kracht van golven en de manier waarop golven materiaal kunnen eroderen en transporteren. Ik pas mijn theoretische kennies graag toe op praktische problemen in water management. Ik vind het leuk om modellen te ontwerpen die makkelijk toegepast kunnen worden.

Expertises

Earth & Environmental Sciences
Defense
Dike
Erosion
Grass
Overtopping
Transition
Wave Modeling
Engineering & Materials Science
Levees

Onderzoek

Dit onderzoek gaat over het modelleren van erosie door golfoverslag. Tijdens een storm zorgt een combinatie van hoog water en hoge golven voor het overslaan van golven over de dijk. Golfoverslag resulteert in erosie aan de landwaartse kant van de dijk, wat kan leiden tot een dijkbreuk. 

Het doel van dit project is om het golfoverslag proces en de resulterende erosie beter te begrijpen. De stroming van de overslaande golven wordt gesimuleerd met een geïdealiseerd model en een gedetailleerd hydrodynamisch model. Deze modellen worden gekoppeld aan een erosie model voor de dijk bekleding om de erosie foor golfoverslag te onderzoeken. Transities in dijkbekleding (bijvoorbeeld van gras naar steen) en in dijk geometrie (bijvoorbeeld verschillende hellingshoeken) zijn vaak zwakke plekken. Met deze gekoppelde modellen kan uiteindelijk het effect van transities op de golfoverslag stroming en erosie worden onderzocht.

 


Publicaties

Recent
Pol, J. C., Kindermann, P., Van Der Krogt, M. G. , Van Bergeijk, V. M., Remmerswaal, G., Kanning, W., Jonkman, S. N., & Kok, M. (2022). The effect of interactions between failure mechanisms on the reliability of flood defenses. Reliability engineering & system safety, [108987]. https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.108987
Warmink, J. J. , van Bergeijk, V. M. , Chen, W., van Gent, M. R. A. , & Hulscher, S. J. M. H. (2021). Modelling highly turbulent wave overtopping flows over flood defences. In Annual Report & Research Programme 2019 J.M. Burgerscentrum (pp. 29-31). JM Burgerscentrum.
Warmink, J. J. , van Bergeijk, V. M., Kriebel, M., Trul, H., Kuiper, C. , & Hulscher, S. J. M. H. (2021). The failure probability of grass erosion due to wave overtopping: A case study of the Afsluitdijk, The Netherlands. Paper presented at 4th European Conference on Flood Risk Management, FLOODrisk 2020, Virtual Conference, Hungary. https://doi.org/10.3311/FloodRisk2020.1.22

Google Scholar Link

Onderwijs

Bachelor vakken:

- Water Management: Vloeistofmechanica 1

- Water Management: Vloeistofmechanica practicum

- Smart Cities: Multifunctional Flood Defences

- Safety and Risk in Deltas: Vloeistofmechanica 2

 

Master vakken:

- Hydraulic Engineering

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2021/2022

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media