Welkom...

W.B. Vollenbroek MSc (Wouter)

Promovendus

Over mij

 

Expertises

Education
Community
Learning
Big Data
Social Media
Education
Monitoring
Social Media
Interaction Pattern

Onderzoek

  • Social media in communicatie van organisaties
  • Community- en netwerkvorming
  • Ontwikkelen van Lerende netwerken
  • Ontwikkelen van co-creatie / innovatie

Het promotieonderzoek van Wouter Vollenbroek focust zich op de ontwikkeling van Virtuele Communities of Practice (VCoPs) als online plek voor kennisuitwisseling, samenwerking en relatiemanagement binnen intra- en interorganisatorische netwerken. Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende trend waarbij netwerksamenwerkingen op het gebied van research en ontwikkeling binnen en tussen organisaties worden aangegaan. In dit promotieonderzoek gaat het erom de factoren te bepalen die de ontwikkeling en het succes van dergelijke online netwerksamenwerkingen uitmaken, zodat communicatieprocessen binnen én tussen organisaties gemonitord en geoptimaliseerd kunnen worden. 

Publicaties

Recent
Vollenbroek, W. B., Wetterling, J. M., & de Vries, S. A. (2017). Professional Communities of Practice: We Need Them, But How to Develop Them Successfully? In A. Marcus-Quinn, & T. Hourigan (Eds.), Handbook on Digital Learning for K-12 Schools (pp. 483-494). Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-33808-8_30
Siemons, L., Sieverink, F., Vollenbroek, W., van de Wijngaert, L., Braakman-Jansen, A., & van Gemert-Pijnen, L. (2016). Big Data for personalized healthcare. International journal on advances in systems and measurements, 9(3/4), 220-229.
Vollenbroek, W. B., & de Vries, S. A. (2016). Interaction Patterns in Web-based Knowledge Communities: Two-Mode Network Approach. In A. Fred, J. Dietz, D. Aveiro, K. Liu, J. Bernardino, & J. Filipe (Eds.), Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (pp. 100-107). Porto: SCITEPRESS. DOI: 10.5220/0006035701000107

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C212
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C212
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media