Welkom...

dr.ing. A.J.A.M. van Deursen (Alexander)

Universitair hoofddocent

Over mij

In mijn onderzoek volg ik drie lijnen (digitale ongelijkheid, Digitale vaardigheden om deel te nemen aan de informatie- en netwerkmaatschappij en 21e-eeuwse digitale vaardigheden op de werkvloer) - met als overkoepelende thema digitale inclusie. In het debat over sociale ongelijkheid (of over de inclusieve samenleving) evalueer ik de bijdrage van technologische ontwikkelingen. Op een wetenschappelijke manier tracht ik barrières van online participatie in kaart te brengen en het gebruik van internettechnologie te verklaren.

Expertises

Internet
Internet
Digital Divide
Education
Internet
Communication
Determinants
Electronic Government

Onderzoek

Onderzoekslijn 1: Digitale ongelijkheid

In deze onderzoeklijn richt ik mij op het gebruik en de effecten van Internet (technologie) in relatie tot iemands positie in de samenleving. Onlangs toonde ik aan dat sommige delen van de bevolking vaker gebruik maken van kapitaal versterkende toepassingen (gerelateerd aan bijvoorbeeld werk, studie of maatschappelijke participatie), terwijl andere delen relatief vaak kiezen voor toepassingen van vermaak die relatief weinig voordeel bieden. Naast het toenemen van dergelijke relatieve verschillen, zien we ook de verontrustende trend van absolute uitsluiting; wanneer offline alternatieven niet meer beschikbaar zijn. Door voort te bouwen op traditionele classificaties van participatie in mijn theorievorming, probeer ik te begrijpen wie op welke manier van het Internet profiteert. Hierbij richt ik mij op specifieke vormen van internetgebruik die van invloed zijn op (verschillende vormen van) participatie in de samenleving.

Tijdens mijn verblijf aan London School of Economics and Political Science (LsE), werkte ik aan het project 'From Digital Skills to Tangible Outcomes' (DISTO). Met wetenschappers van LSE en Oxford University creëerden we een theorie gedreven index voor digitale uitsluiting. De index volgt het proces van technologie-appropriatie door rekening te houden met motivatie, fysieke toegang, vaardigheden, toepassingen en offline uitkomsten. Vorig jaar kreeg ik een subsidie om met een PhD de samenhang tussen sociale en digitale ongelijkheid te bestuderen. In dit project wordt het gebruik van Internet binnen huishoudens gevolgd over een periode van een jaar (gebruik makend van technologie die in staat is automatisch gedragspatronen te herkennen).

Onderzoekslijn 2: Digitale vaardigheden om deel te nemen aan de informatie- en netwerkmaatschappij

Internetvaardigheden spelen een belangrijke rol in het vertalen van een type gebruik (bijvoorbeeld zoeken naar een baan) in de corresponderende uitkomst (werkgelegenheid). Op basis van mijn raamwerk van internetvaardigheden (operationele, formele, informatie, communicatie, content creatie en strategische), heb ik diverse prestatiemetingen uitgevoerd waaruit bleek dat veronderstellingen over het niveau van Internetvaardigheden onder Nederlandse burgers niet gerechtvaardigd is. De resultaten tonen bijvoorbeeld aan dat oudere gebruikers beter presteren dan jonge gebruikers wanneer het inhoudelijke Internetvaardigheden betreft, en dat we het belang van traditionele vaardigheden voor het uitvoeren van digitale vaardigheden niet moeten onderschatten. Met afstudeerders voer ik regelmatig prestatiemetingen uit, momenteel bijvoorbeeld van vaardigheden benodigd voor nieuwe - zogenaamd intuïtievere - apparaten.

Vanuit de praktijk is er voor mijn onderzoek veel aandacht in het publieke domein, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen met betrekking tot de digitale overheid. Digitale vaardigheden worden beschouwd als een belangrijke voorwaarde om de gestelde doelen te bereiken.

Onderzoekslijn 3: Digitale vaardigheden voor 21e eeuwse arbeid

De derde onderzoekslijn is een verbreding van de vorige en betreft digitale vaardigheden nodig in het kader van arbeid. In politieke en economische discussies over welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn in onze huidige en toekomstige samenleving, worden deze vaardigheden aangeduid als '21st century skills'. Voorbeelden zijn informatiemanagement, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, of kritisch denken, vaardigheden die ook in digitale omgevingen noodzakelijk zijn.

In 2012 en 2013 voerde ik vignet studies en interviews uit, en bleek dat er veel potentieel niet wordt benut op de werkplek als gevolg van een tekort aan digitale vaardigheden, dat organisaties weinig initiatieven om de werknemer te ondersteunen, en dat de effecten van de training worden onderschat. Momentele leidt ik een door NWO gesubsidieerd project (e-vaardigheden in de Nederlandse creatieve sector) dat zich richt op digitale vaardigheden in de creatieve sector (identificatie, metingen en determinanten).

Publicaties

Recent
van Laar, E., van Deursen, A., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2018). Determinants of 21st-century digital skills: A systematic literature review. Paper presented at 68th Annual Conference of the International Communication Association 2018, Prague, Czech Republic.
van Laar, E., van Deursen, A. J. A. M., van Dijk, J. A. G. M., & de Haan, J. (2017). 21st-Century digital skills for work: A systematic literature review. Paper presented at 67th Annual Conference of the International Communication Association 2017, San Diego, United States.
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2017). The Compoundness and Sequentiality of Digital Inequality. International journal of communication, 11, 452-473.
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). Information, communication and society, 19(6), 804-823. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1078834
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2016). Compound and Sequential Digital Exclusion: Internet Skills, Uses, and Outcomes. Paper presented at 66th Annual Conference of the International Communication Association, ICA 2016, Fukuoka, Japan.
van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. (2016). Quantity and Quality of Support for Digital Engagement. Paper presented at 66th Annual Conference of the International Communication Association, ICA 2016, Fukuoka, Japan.
Helsper, E. J., van Deursen, A. J. A. M., & Eynon, R. (2016). Measuring types of internet use: from digital skills to tangible outcomes project report. Oxford Internet Institute, University of Twente, The London School of Economics and Political Science.
van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). A nuanced understanding of Internet use and non-use among the elderly. European journal of communication, 30(2), 171-187. DOI: 10.1177/0267323115578059

Pure Link

Google Scholar Link

Media

Zie www.alexandervandeursen.nl voor een compleet overzicht van media uitingen.

In de Pers

Zie www.alexandervandeursen.nl voor een compleet overzicht van media uitingen.

Nieuws op utwente.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C215
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C215
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie

www.alexandervandeursen.nl

Social Media