Welkom...

dr.ing. A.J.A.M. van Deursen (Alexander)

Universitair hoofddocent

Over mij

In mijn onderzoek volg ik drie lijnen (digitale ongelijkheid, Digitale vaardigheden om deel te nemen aan de informatie- en netwerkmaatschappij en 21e-eeuwse digitale vaardigheden op de werkvloer) - met als overkoepelende thema digitale inclusie. In het debat over sociale ongelijkheid (of over de inclusieve samenleving) evalueer ik de bijdrage van technologische ontwikkelingen. Op een wetenschappelijke manier tracht ik barrières van online participatie in kaart te brengen en het gebruik van internettechnologie te verklaren.

Expertises

Internet
Internet
Digital Divide
Electronic Government
Internet
Inequality
Model
Education

Onderzoek

Onderzoekslijn 1: Digitale ongelijkheid

In deze onderzoeklijn richt ik mij op het gebruik en de effecten van Internet (technologie) in relatie tot iemands positie in de samenleving. Onlangs toonde ik aan dat sommige delen van de bevolking vaker gebruik maken van kapitaal versterkende toepassingen (gerelateerd aan bijvoorbeeld werk, studie of maatschappelijke participatie), terwijl andere delen relatief vaak kiezen voor toepassingen van vermaak die relatief weinig voordeel bieden. Naast het toenemen van dergelijke relatieve verschillen, zien we ook de verontrustende trend van absolute uitsluiting; wanneer offline alternatieven niet meer beschikbaar zijn. Door voort te bouwen op traditionele classificaties van participatie in mijn theorievorming, probeer ik te begrijpen wie op welke manier van het Internet profiteert. Hierbij richt ik mij op specifieke vormen van internetgebruik die van invloed zijn op (verschillende vormen van) participatie in de samenleving.

Tijdens mijn verblijf aan London School of Economics and Political Science (LsE), werkte ik aan het project 'From Digital Skills to Tangible Outcomes' (DISTO). Met wetenschappers van LSE en Oxford University creëerden we een theorie gedreven index voor digitale uitsluiting. De index volgt het proces van technologie-appropriatie door rekening te houden met motivatie, fysieke toegang, vaardigheden, toepassingen en offline uitkomsten. Vorig jaar kreeg ik een subsidie om met een PhD de samenhang tussen sociale en digitale ongelijkheid te bestuderen. In dit project wordt het gebruik van Internet binnen huishoudens gevolgd over een periode van een jaar (gebruik makend van technologie die in staat is automatisch gedragspatronen te herkennen).

Onderzoekslijn 2: Digitale vaardigheden om deel te nemen aan de informatie- en netwerkmaatschappij

Internetvaardigheden spelen een belangrijke rol in het vertalen van een type gebruik (bijvoorbeeld zoeken naar een baan) in de corresponderende uitkomst (werkgelegenheid). Op basis van mijn raamwerk van internetvaardigheden (operationele, formele, informatie, communicatie, content creatie en strategische), heb ik diverse prestatiemetingen uitgevoerd waaruit bleek dat veronderstellingen over het niveau van Internetvaardigheden onder Nederlandse burgers niet gerechtvaardigd is. De resultaten tonen bijvoorbeeld aan dat oudere gebruikers beter presteren dan jonge gebruikers wanneer het inhoudelijke Internetvaardigheden betreft, en dat we het belang van traditionele vaardigheden voor het uitvoeren van digitale vaardigheden niet moeten onderschatten. Met afstudeerders voer ik regelmatig prestatiemetingen uit, momenteel bijvoorbeeld van vaardigheden benodigd voor nieuwe - zogenaamd intuïtievere - apparaten.

Vanuit de praktijk is er voor mijn onderzoek veel aandacht in het publieke domein, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen met betrekking tot de digitale overheid. Digitale vaardigheden worden beschouwd als een belangrijke voorwaarde om de gestelde doelen te bereiken.

Onderzoekslijn 3: Digitale vaardigheden voor 21e eeuwse arbeid

De derde onderzoekslijn is een verbreding van de vorige en betreft digitale vaardigheden nodig in het kader van arbeid. In politieke en economische discussies over welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn in onze huidige en toekomstige samenleving, worden deze vaardigheden aangeduid als '21st century skills'. Voorbeelden zijn informatiemanagement, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, of kritisch denken, vaardigheden die ook in digitale omgevingen noodzakelijk zijn.

In 2012 en 2013 voerde ik vignet studies en interviews uit, en bleek dat er veel potentieel niet wordt benut op de werkplek als gevolg van een tekort aan digitale vaardigheden, dat organisaties weinig initiatieven om de werknemer te ondersteunen, en dat de effecten van de training worden onderschat. Momentele leidt ik een door NWO gesubsidieerd project (e-vaardigheden in de Nederlandse creatieve sector) dat zich richt op digitale vaardigheden in de creatieve sector (identificatie, metingen en determinanten).

Publicaties

Recente Artikelen
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2017). The Compoundness and Sequentiality of Digital Inequality. International journal of communication, 11, 452-473.
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E. J., & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). Information, communication and society, 19(6), 804-823. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1078834
van Deursen, A. J. A. M., Helsper, E., Eynon, R., & van Dijk, J. A. G. M. (2016). Compound and Sequential Digital Exclusion: Internet Skills, Uses, and Outcomes. Paper presented at 66th Annual Conference of the International Communication Association, ICA 2016, Fukuoka, Japan.
van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. (2016). Quantity and Quality of Support for Digital Engagement. Paper presented at 66th Annual Conference of the International Communication Association, ICA 2016, Fukuoka, Japan.
Helsper, E. J., van Deursen, A. J. A. M., & Eynon, R. (2016). Measuring types of internet use: from digital skills to tangible outcomes project report. Oxford Internet Institute, University of Twente, The London School of Economics and Political Science.
van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). A nuanced understanding of Internet use and non-use among the elderly. European journal of communication, 30(2), 171-187. DOI: 10.1177/0267323115578059
de Greef, M., Segers, M., Nijhuis, J., Lam, J. F., van Groenestijn, M., van Hoek, F., ... Tubbing, M. (2015). The development and validation of testing materials for literacy, numeracy and digital skills in a Dutch context. International review of education, 61(5), 655-671. DOI: 10.1007/s11159-015-9519-4
van Deursen, A. J. A. M. (2015). Digitale ongelijkheid in Nederland. In ICT kennis en economie 2015 (pp. 274-281). CBS.
van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2015). New Media and the Digital Divide. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) (pp. 787-792). ELSEVIER. DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.95086-4
Helsper, E. J., & van Deursen, A. J. A. M. (2015). Digital skills in Europe: research and policy. In K. Andreasson (Ed.), Digital Divides: The New Challenges and Opportunities of e-Inclusion (pp. 125-148). (Public administration and public policy). CRC Press.
van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2015). Internet skills levels increase, but gaps widen. Paper presented at 65th Annual Conference of the International Communication Association, ICA 65, San Juan, Puerto Rico, United States.
van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). The third level digital divide: who benefits most from being online? In L. Robinson, S. R. Cotten, & J. Schulz (Eds.), Communication and Information Technologies Annual (pp. 29-52). (Studies in Media and Communications; Vol. 9). Emerald. DOI: 10.1108/S2050-206020150000010002
Helsper, E. J., van Deursen, A. J. A. M., & Eynon, R. (2015). Tangible outcomes of internet use: from digital skills to tangible outcomes project report. Oxford Internet Institute, University of Twente and London School of Economics and Political Science.
van Deursen, A. J. A. M., Courtois, C., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). Internet skills, sources of support, and benefiting from internet use. International journal of human-computer interaction, 30(4), 278-290. DOI: 10.1080/10447318.2013.858458

Pure Link

Google Scholar Link

Media

Zie www.alexandervandeursen.nl voor een compleet overzicht van media uitingen.

In de Pers

Zie www.alexandervandeursen.nl voor een compleet overzicht van media uitingen.

Nieuws op utwente.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C 215
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C 215
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie

www.alexandervandeursen.nl

Social Media