Welkom...

dr. A.M. Sools (Anneke)

Universitair hoofddocent

Over mij

Anneke Sools is universitair hoofddocent aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente. Ze is als programmadirecteur verbonden aan het Storylab (Onderzoeksgroep op het gebied van narratieve psychologie, gezondheid en technologie aan de Universiteit Twente). Sools heeft de AERA (American Educational Research Association) Early Career Award 2018 van de Narrative SIG (Special Interest Group) toegekend gekregen.

Haar promotieonderzoek naar narratieve onderzoeksmethodologie in de context van gezondheidsbevordering deed zij aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Voor haar afstudeeronderzoek naar de Paradox van Ambitie aan de vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie van de toenmalige katholieke universiteit Nijmegen ontving zij de Professor Halkes Scriptie Prijs in 2001. Ze is lid van de adviesraad van de Association for Narrative Research and Practice, EQUIP (Association of European Qualitative Researchers in Psychology), en lid van de programmaraad van de internationale conferentie Narrative Matters. In 2010 richtte ze het Netwerk voor Narratief Onderzoek Nederland op samen met Floor Basten van Campus Orleon.

Haar onderzoek gaat over hoe mensen hoopvolle, kansrijke toekomsten opbouwen in sociale en maatschappelijke situaties waar mogelijkheden onder druk staan (bijvoorbeeld de ecologische crisis, chronische ziekte, onzeker werk en risicojongeren). Met behulp van participatieve actieonderzoeksmethoden bestudeert ze hoe belichaamde anticiperende morele verbeelding (verbeelding die openstaat voor mogelijkheden en empathie) kan worden bevorderd via artistieke praktijken en meeslepende (immersive) ervaringen (bijv. via VR). Vragen als hoe kunnen we leven volgens onze waarden, vooral wanneer deze in conflict komen met die van anderen, of wanneer we worden geconfronteerd met nieuwe en opkomende morele dilemma's in ons dagelijks leven? Bijvoorbeeld: Hoe geef je uitvoering aan eerbied voor de aarde en alle levende wezens zonder verlamd te raken door het besef dat onze meest alledaagse handelingen (boodschappen doen, auto rijden, pakjes bestellen) schade kunnen veroorzaken? Hoe kunnen we bijdragen aan dialoog in plaats van polarisatie in een samenleving waarin waardeconflicten meer uitgesproken worden?  Om zulke vragen te beantwoorden, werkt ze samen met onderzoekers, maatschappelijke partners en kunstenaars uit verschillende landen.

Expertises

Social Sciences
Counseling
Narrative
Psychology
Referendum
Research Process
Medicine & Life Sciences
Counseling
Internet-Based Intervention
Arts & Humanities
Narrative Analysis

Onderzoek

 

Publicaties

Recent
Sools, A., Saghai, Y., & Gross, J. (2023). ‘Will the world never be the same?’ Everyday imaginaries of post-corona futures. Futures, 153, Article 103234. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103234
Wood, N. , & Sools, A. (2022). Writing Stories of and from the Future: Fostering Personal and Socio-Political Action. In The Palgrave Handbook of Innovative Community and Clinical Psychologies (pp. 577-596). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71190-0_28
Andrade, S. B. , Sools, A., & Saghai, Y. (2022). Writing styles and modes of engagement with the future. Futures, 141, Article 102986. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102986
van de Goor, M. J. (2021). Wonderful life: The power of sharing and reflecting on meaningful moments. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036551274
Overige bijdragen

 

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

  • Geavanceerde onderzoeksmethoden voor Psychologie, Gezondheid en Technologie
  • Begeleiding Master theses
  • Begeleiding Bachelor theses
  • Coordinatie Master track Psychologie, Gezondheid en Technologie
  • Docent kwalitatief onderzoek in Module 7 (BSc)

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Overig

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Projecten

De trans- en interdisciplinaire onderzoeksprojecten gaan over (1) het onderzoeken van nieuwe manieren om bekrachtigende, betekenisvolle en duurzame verhalen te creëren met behulp van artistieke en technologisch verbeterde praktijken; en (2) nieuwe technologieën en methodologieën om te onderzoeken hoe verhalen in de loop van de tijd evolueren.

Current Projects

Finished Projects

Media

2019

Lezing over hoe psychiatrische patienten een persoonlijk gewenste toekomst verbeelden https://ucsia.org/home/themalijnen/gezondheid-en-welzijn/evenementen/positieve-psychologie-en-zingeving/ Interview in Tubantia (regionale krant)

https://www.tubantia.nl/enschede/ut-psycholoog-gebruikt-film-als-inspiratie-ook-in-kleine-dingen-kan-je-droom-zitten~aa457973/?referrer=https://www.bing.com/

2018

Lezing over de kracht van toekomstverhalen voor mensen met een verstandelijke beperking https://disabilitystudies.nl/agenda/boekpresentatie-de-kracht-van-levensverhalen

2016

Workshop over de toekomst van het straf/zorgsysteem https://www.facebook.com/Toekomstverbeelding/

Workshop: ouders over de toekomst van hun kind http://wijkacademieopvoeden.nl/blog/2016/10/06/conferentie-geef-ouders-de-ruimte-10-november-2016/ 

2014

Interview about results research on patient perspectives in TV regional talkshow https://www.rtvoost.nl/nieuws/189181/Levensverhalenlab-onderzoekt-het-belang-van-luisteren

2011

Column opening academisch jaar Universiteit voor Humanistiek https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZygbgknII_Column_opening_academisch_jaar_2011_Anneke_Sools.pdf

Nieuws op utwente.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer B131A
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  B131A
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media