Welkom...

dr. A.M. Sools (Anneke)

Universitair docent

Over mij

Anneke Sools is universitair docent aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente. Ze is als programmadirecteur verbonden aan het Storylab (Onderzoeksgroep op het gebied van narratieve psychologie, gezondheid en technologie aan de Universiteit Twente). Sools heeft de AERA (American Educational Research Association) Early Career Award 2018 van de Narrative SIG (Special Interest Group) toegekend gekregen.

Haar promotieonderzoek naar narratieve onderzoeksmethodologie in de context van gezondheidsbevordering deed zij aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Voor haar afstudeeronderzoek naar de Paradox van Ambitie aan de vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie van de toenmalige katholieke universiteit Nijmegen ontving zij de Professor Halkes Scriptie Prijs in 2001.  

Sools heeft ervaring met het leiden van interdisciplinaire projecten op het snijvlak van technologie en de sociale wetenschappen: Digitale patientenverhalen (75K samen met het Rathenau Instituut), Machine-based mapping of Innovation Journeys (75k with colleagues from Databases and Innovation Management), What works when for whom (500k funded by NWO-eScience).

Voor haar huidige onderzoek naar de constructie van hoopvolle, kansrijke toekomsten in situaties waarin mogelijkheden onder druk staan (bijvoorbeeld in het geval van chronische ziekte, werkloosheid en onzekerheid op de arbeidsmarkt, en het voortijdig sluiten van ontwikkelingspotentieel door jongeren op het vmbo) werkt zij samen met onderzoekers, kunstenaars en professionals in Nederland, Griekenland, Groot-Brittannie, Finland en Israel.

Expertises

Narrative
Referendum
Health
Intellectual Disability
Health
Visualization
Referendum
Young Adults
Weblog
Pregnancy
Agricultural Product
Anxiety
Parturition
Psychiatry
Behavioral Medicine
Oral History
Psychology
Innovation
Research
Voter
Communicative Practice
Health
Counseling
Psychotherapy
Communication
Disabled Persons

Onderzoek

De menselijke verbeeldingskracht heeft van oudsher de belangstelling van psychologen, filosofen en kunstwetenschappers. Hoewel gaandeweg meer aandacht is gekomen voor hoe mensen de verbeelding inzetten om hun eigen leven creatiever vorm te geven, worstelt de wetenschap met de methodologie voor goed empirisch onderzoek hiernaar. Een centraal probleem is dat creativiteit een vorm van uniciteit veronderstelt. De gangbare empirische methoden richten zich echter op het ontdekken van patronen van overeenkomst, niet op het identificeren van het unieke van de mens.

De narratieve psychologie richt zich er juist op hoe mensen in verhalen op unieke wijze betekenis verlenen aan hun leven. Maar zoals Sools liet zien is de narratieve psychologie grotendeels gericht geweest op hoe mensen betekenis geven aan moeilijkheden uit het verleden. Sools ontwikkelde daarom een benadering die het mogelijk maakt te onderzoeken hoe mensen in verhalen nieuwe mogelijkheden voor hun toekomstig leven construeren. 

Ze begeeft zich daarmee op baanbrekend terrein, omdat hiermee het gebruik van verhalen als louter kennisinstrument wordt verlaten: juist het vertellen van wat zou kunnen gebeuren zet een betekenisverleningsproces in gang dat mensen doet veranderen. Voor de wijze waarop Sools omgaat met deze spanning tussen onderzoeksmethode en interventiemethode, ontving zij de AREA Early Career Award.

De afgelopen jaren onderzocht Sools het potentieel van toekomstverhalen in verschillende contexten waar een kansrijke toekomst onder druk staat (werkloosheid, chronische ziekte). Inmiddels werkt zij aan een nieuwe uitdaging, namelijk hoe computergestuurde en interpretatieve benaderingen gecombineerd kunnen worden in onderzoek naar de ontwikkeling van (toekomst)verbeelding die juist de unieke kracht van de mens versterkt. In een steeds veranderende kennissamenleving, waar creativiteit wordt gezien als motor voor innovatie, kan dit onderzoek verschil maken.

Publicaties

Recent
ter Haar, I., Sools, A. M., & Westerhof, G. J. (2017). Meer dan een online dagboek. Tijdschrift positieve psychologie, 2017(3).
de Visser, M., Miao, S., Englebienne, G., Sools, A. M., & Visscher, K. (2017). Machine-based mapping of innovation portfolios. 667-671. Paper presented at 18th International CINet Conference, Potsdam, Germany.
Sools, A. M., Triliva, S., Fragkiadaki, E., & Tzanakis, M. (2017). De casus van het Griekse Referendum in 2015: Persoonlijke toekomstverbeelding als prospectief reflectie-instrument. Tijdschrift positieve psychologie, 2(10), 26-31.
Overige bijdragen

 

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

  • Geavanceerde onderzoeksmethoden voor Psychologie, Gezondheid en Technologie
  • Begeleiding Master theses
  • Begeleiding Bachelor theses
  • Coordinatie van Msc en Bsc theses master track Psychologie, Gezondheid en Technologie

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Overig

Vakken

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer B131A
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  B131A
Postbus 217
7500 AE Enschede