Welkom...

dr. A.M. Sools (Anneke)

Universitair docent

Over mij

Anneke Sools is universitair docent aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente. Ze is als programmadirecteur verbonden aan het Storylab (Nederlands expertisecentrum op het gebied van narratieve psychologie, gezondheid en technologie). Sools heeft de AERA (American Educational Research Association) Early Career Award 2018 van de Narrative SIG (Special Interest Group) toegekend gekregen. Haar promotieonderzoek naar narratieve onderzoeksmethodologie in de context van gezondheidsbevordering deed zij aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Voor haar afstudeeronderzoek aan de vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie van de toenmalige katholieke universiteit Nijmegen ontving zij de Professor Halkes Scriptie Prijs in 2001.  Voor haar huidige onderzoek naar de constructie van mogelijke, alternatieve toekomsten in situaties waarin mogelijkheden onder druk staan, werkt zij samen met onderzoekers, kunstenaars en professionals in Nederland, Griekenland, Groot-Brittannie en Finland.

Expertises

Narrative
Future
Referendum
Behavioral Medicine
Psychiatry
Health
Natural Language Processing
Anxiety

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de constructie van mogelijke toekomsten in situaties waar mogelijkheden onder druk staan, zoals deprivatie door sociaal-economische en ecologische omstandigheden, chronische ziekte, levenseinde en stigma. Ik ben geinteresseerd in de culturele narratieven waarmee mensen betekenis geven aan dergelijke gedepriveerde situaties en welke mogelijkheden daarin gecreeerd kunnen worden met behulp van verbeelding en verlangen. Terwijl mijn werk tot nu toe zich vooral richtte op voor onderzoek gecreeerde representaties van de toekomst op een enkel moment, richt mijn meer recente werk zich op de ontwikkeling van toekomstverbeeldingen door de tijd heen in het alledaagse leven. Daarbij gaat mijn interesse uit naar de interactie tussen spontane en reflectieve wijzen waarop mensen de toekomst gebruiken om in het dagelijks leven naar de toekomst te navigeren, en in de complexe temporaliteit die een rol speelt in dit navigatieproces. Om patronen in de tijd in het dagelijks leven te onderzoeken maak ik gebruik van state-of-the-art mobiele technologie (ecological momentary assessment) en natural language processing. Voor dit onderzoek werk ik in interdisciplinaire teams samen met onderzoekers, kunstenaars en professionals in Nederland, Groot-Brittannie, Griekenland en Finland.

Publicaties

Recente Artikelen
de Visser, M., Miao, S., Englebienne, G., Sools, A. M., & Visscher, K. (2017). Machine-based mapping of innovation portfolios. 667-671. Paper presented at 18th International CINet Conference, Potsdam, Germany.

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer B 131a
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  B 131a
Postbus 217
7500 AE Enschede