Welkom...

prof.dr.ir. A. Stein (Alfred)

Hoogleraar

Over mij

Prof. dr. ir. Alfred Stein (1958) is hoogleraar Ruimtelijke Statistiek en Beeldanalyse. Hij behaalde zijn MSc titel in wiskunde en informatiekunde, met een specialisatie toegepaste statistiek aan de TU Eindhoven en zijn doctoraat aan de Wageningen Universiteit. Hij begon zijn carrière bij de afdeling bodemwetenschappen en geologie van wageningen university, dat in 2000 leidde tot een hoogleraarschap aan de leerstoel wiskundige en statistische methoden. In 1995 werd hij benoemd tot gastprofessor aan het - toen nog - Instituut ITC, waar hij in 2002 hoogleraar werd aan de nieuwe afdeling Aardobservatiewetenschap, waar hij meer dan 10 jaar leiding aan heeft gegeven. Na een onderbreking is hij nu opnieuw hoofd van deze afdeling. Van 2008 tot 2020 was hij lid van het faculteitsbestuur, afgewisseld met de portefeuilles onderzoek en onderwijs.

Zijn onderzoeksinteresses richten zich op statistische aspecten van ruimtelijke en spatio-temporele gegevens, zoals monitoringdata, in de breedste zin van het woord. Optimale bemonstering, beeldanalyse, ruimtelijke statistieken, gebruik van voor-informatie, maar ook gegevenskwaliteit, fuzzy technieken, random sets, steeds in een Bayesiaanse context.

Vanaf 1998 zijn ca. 50 promovendi onder zijn supervisie gepromoveerd op een reeks ruimtelijke (en temporele) statistische onderwerpen. Op dit moment begeleidt hij 12 promovendi. Sinds 2011 is hij hoofdredacteur van Spatial Statistics, het nieuwe toonaangevende platform op het gebied van ruimtelijke statistiek. Het publiceert artikelen op het hoogste wetenschappelijke niveau betreffende belangrijke ontwikkelingen in de theorie en de toepassingen van ruimte en spatio-tijdelijke statistieken. Hij is associate editor van het International Journal of Applied Geoinformation and Earth Observation and Environmental and Ecological Statistics. 

Voor meer informatie over Alfred Stein zie de UT Featured Scientists pagina:

Expertises

Engineering & Materials Science
Remote Sensing
Satellites
Earth & Environmental Sciences
Image Resolution
Method
Modeling
Pixel
Remote Sensing
Synthetic Aperture Radar

Nevenactiviteiten

  • Elsevier
    Editor-in-chief Spatial Statistics
  • Elsevier
    Conference organization

Publicaties

Recent
Aghababaei, H. , & Stein, A. (2023). Speckle Reduction in SAR Images. In Spaceborne Synthetic Aperture Radar Remote Sensing: Techniques and Applications CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003204466-2
Zhao, W. (2022). Extracting geometric features of buildings from remote sensing images. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente]. University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC). https://doi.org/10.3990/1.9789036554978
Kulshrestha, A. , Chang, L. , & Stein, A. (2022). Use of LSTM for sinkhole-related anomaly detection and classification of InSAR deformation time series. IEEE Journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, 15, 4559-4570. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2022.3180994

Pure Link

Vakken Collegejaar  2022/2023

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2021/2022

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC (gebouwnr. 75), kamer 2-048
Hengelosestraat 99
7514AE  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC  2-048
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie