Welkom...

prof.dr.ir. A. Stein (Alfred)

Hoogleraar

Over mij

Prof. dr. ir. Alfred Stein (1958) is hoogleraar Ruimtelijke Statistiek en Beeldanalyse. Hij behaalde zijn MSc titel in wiskunde en informatiekunde, met een specialisatie toegepaste statistiek aan de TU Eindhoven en zijn doctoraat aan de Wageningen Universiteit. Hij begon zijn carrière bij de afdeling bodemwetenschappen en geologie van wageningen university, dat in 2000 leidde tot een hoogleraarschap aan de leerstoel wiskundige en statistische methoden. In 1995 werd hij benoemd tot gastprofessor aan het - toen nog - Instituut ITC, waar hij in 2002 hoogleraar werd aan de nieuwe afdeling Aardobservatiewetenschap, waar hij meer dan 10 jaar leiding aan heeft gegeven. Na een onderbreking is hij nu opnieuw hoofd van deze afdeling. Van 2008 tot 2020 was hij lid van het faculteitsbestuur, afgewisseld met de portefeuilles onderzoek en onderwijs.

Zijn onderzoeksinteresses richten zich op statistische aspecten van ruimtelijke en spatio-temporele gegevens, zoals monitoringdata, in de breedste zin van het woord. Optimale bemonstering, beeldanalyse, ruimtelijke statistieken, gebruik van voor-informatie, maar ook gegevenskwaliteit, fuzzy technieken, random sets, steeds in een Bayesiaanse context.

Vanaf 1998 zijn ca. 50 promovendi onder zijn supervisie gepromoveerd op een reeks ruimtelijke (en temporele) statistische onderwerpen. Op dit moment begeleidt hij 12 promovendi. Sinds 2011 is hij hoofdredacteur van Spatial Statistics, het nieuwe toonaangevende platform op het gebied van ruimtelijke statistiek. Het publiceert artikelen op het hoogste wetenschappelijke niveau betreffende belangrijke ontwikkelingen in de theorie en de toepassingen van ruimte en spatio-tijdelijke statistieken. Hij is associate editor van het International Journal of Applied Geoinformation and Earth Observation and Environmental and Ecological Statistics. 

Voor meer informatie over Alfred Stein zie de UT Featured Scientists pagina:

Expertises

Engineering & Materials Science
Image Fusion
Remote Sensing
Satellites
Earth & Environmental Sciences
Method
Modeling
Pixel
Remote Sensing
Synthetic Aperture Radar

Nevenactiviteiten

  • ME commissie
    MER commissie Waddenzee
  • Elsevier
    Editor-in-chief Spatial Statistics
  • Elsevier
    Conference organization

Publicaties

Recent
Gao, B. , Stein, A., & Wang, J. (2022). A two-point machine learning method for the spatial prediction of soil pollution. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 108, 1-10. [102742]. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102742
Marshall, M. , Belgiu, M., Boschetti, M., Pepe, M. , Stein, A. , & Nelson, A. (2022). Field-level crop yield estimation with PRISMA and Sentinel-2. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing, 187, 191-210. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.03.008
Gao, B., Wang, J. , Stein, A., & Chen, Z. (2022). Causal inference in spatial statistics. Spatial statistics, [100621]. https://doi.org/10.1016/j.spasta.2022.100621

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC (gebouwnr. 75), kamer 2-048
Hengelosestraat 99
7514AE  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC  2-048
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie