Welkom...

ir. A. Vargas Farias (Andrea)

Promovendus

Over mij

Sinds januari 2023 ben ik een PhD-kandidaat bij de groep Bouwmanagement en Techniek, waar mijn belangrijkste onderzoeksfocus ligt op duurzaamheidsbeoordeling, onzekerheidsanalyse en infrastructuurbeheer.In mijn PhD-project wil ik onderzoeken hoe we de duurzaamheid en circulariteit van verschillende levensduurverlengende maatregelen voor stedelijke infrastructuur kunnen evalueren, met name gericht op kadeconstructies in bruggen. Door het gebruik van levenscyclusbenaderingen en onzekerheidsanalysetechnieken, streeft mijn onderzoek ernaar waardevolle inzichten te bieden die kunnen worden benut voor infrastructuurplanning en besluitvorming. Het doel is om de kloof tussen academisch onderzoek en praktische toepassingen te overbruggen en uiteindelijk bij te dragen aan meer duurzame en circulaire praktijken in het beheer van stedelijke infrastructuur. Mijn onderzoek maakt deel uit van het bredere STABILITY-project, dat valt onder het overkoepelende Urbiquay-programma.Eerdere onderzoekswerkzaamheden omvatten:

  • Mijn EngD-onderzoek aan de Universiteit Twente en Rijkswaterstaat (2020-2023) richtte zich op het ontwerp van een methodologisch raamwerk voor levenscyclusbeoordeling (LCA) voor onderhoud en rehabilitatie van wegen, waarbij rekening werd gehouden met de effecten van interactie tussen wegdek en voertuigen (PVI) en meerdere soorten onzekerheden, namelijk die geassocieerd met parameterwaarden, methodologische keuzes en gegevenskwaliteit.
  • Ik werkte als junior onderzoeker bij de afdeling Multidisciplinair Waterbeheer aan de Universiteit Twente (2019-2020), waar ik onderzoek deed naar waterbesparing in irrigatie, met nadruk op de achterliggende verhalen achter de waarde en het gebruik van water voor landbouw in de EU, gebaseerd op casestudies, beleidsanalyse en waterfootprintbeoordeling. Dit maakte deel uit van het EU-gefinancierde MAGIC-NEXUS-project.

Ik heb een MSc. in Civiele Techniek en Management van de Universiteit Twente, met een specialisatie in het programma Geïntegreerde Civiele Techniek en de track Smart Cities

Onderzoek

In mijn PhD-project wil ik onderzoeken hoe we de duurzaamheid en circulariteit van verschillende levensduurverlengende maatregelen voor stedelijke infrastructuur kunnen evalueren, met name gericht op kadeconstructies in bruggen. Door het gebruik van levenscyclusbenaderingen en onzekerheidsanalysetechnieken, streeft mijn onderzoek ernaar waardevolle inzichten te bieden die kunnen worden benut voor infrastructuurplanning en besluitvorming.

Publicaties

Recent
Vargas Farias, A. , Santos, J. , Hartmann, A., & Van der Pijl, F. (2023). A life cycle assessment framework for pavement management considering uncertainties. In F. Biondini, & D. M. Frangopol (Eds.), Life-Cycle of Structures and Infrastructure Systems: Proceedings of the Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2023), 2-6 july, 2023, Politecnico di Milano, Milan, Italy (1 ed., pp. 965-972). CRC Press (Taylor & Francis). https://doi.org/10.1201/9781003323020-117

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst - Ring (gebouwnr. 21)
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst - Ring
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media