Welkom...

dr. A.Z. Bosch (Zwenny)

Docent

Expertises

Dopamine
Phenylketonurias
Impulsive Behavior
Brain

Publicaties

Recent
Boot, E. W., Hollak, C. E. M., Huijbregts, S. C. J., Jahja, R., van Vliet, D. F., Nederveen, A. J., ... Booij, M. J. (2017). Cerebral dopamine deficiency, plasma monoamine alterations and neurocognitive deficits in adults with phenylketonuria. Psychological medicine, 47(16), 2854-2865. DOI: 10.1017/S0033291717001398
Bohlmeijer, E. T., & Bosch, A. Z. (2013). Positieve relaties. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof, & J. A. Walburg (Eds.), Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek, toepassingen (pp. 229-242). Amsterdam: UItgeverij Boom.
Overige bijdragen

Publicaties

  • Bosch, A.Z., A.P. Buunk, F.W. Siero & J.H. Park (2010), “Why some women can feel more, and others less, attractive after exposure to attractive targets: The role of social comparison orientation”. In: European Journal of Social Psychology, 40, p. 847-855
  • Bosch, Z., Buunk, A.P., & Siero, F.W. (2006). Sociale vergelijkingsoriëntatie: Waarom de een meer vergelijkt dan de ander; de relatie tussen sociale vergelijkings-oriëntatie en dimensionale nabijheid. In: R.W. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter & J. Ham (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005 (pp. 51-57). Groningen: Aspo Pers.
  • Bosch, A.Z. (2010), Mirrors and reflections; Social Comparison Orientation and Self-Perception of Physical Attractiveness in Women. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Gedrag- en Maatschappijwetenschappen.

Pure Link

Onderwijs

Klinische psychologie:

  • tijdens de studie heb ik onderzoek gedaan naar sociale componenten in hypochondrie en naar een screening voor persoonlijkheidsstoornissen
  • ervaring in rapportage, testafname, terugkoppeling test in gesprek

Sociale psychologie:

  • In het proefschrift staan sociale vergelijking en zelf-evaluatie van aantrekkelijkheid binnen jonge vrouwen centraal.

Vakken

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer B 121
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  B 121
Postbus 217
7500 AE Enschede