Publicaties

2024
2023
2022
2021

Onderzoeksprofielen

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Lopende projecten

eHealth Junior

Voltooide projecten

Gebruikerstesten van de CoronaMelder app

Bereidheid om het Sars-CoV-2-vaccin te nemen: praktische implicaties voor berichten over de volksgezondheid

Benefit for all

Een gezonde leefstijl ligt ten grondslag aan adequaat cardiovasculair risicomanagement. Echter, huidige initiatieven om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn maar mondjesmaat met elkaar verbonden en betrekken vaak niet de omgeving van de patiĆ«nt. Om dit op te lossen hebben cardiologen, neurologen, huisartsen, wetenschappers, ondernemers, en patiĆ«nten zich verenigd in het BENEFIT project. Ons doel is een nationaal ecosysteem te creĆ«ren waarin evidence-based interventies om een gezonde leefstijl te bevorderen zijn ingebed in een systeem dat mensen beloont voor het ondernemen van acties die bijdragen aan zoā€™n gezonde leefstijl. Het centrale element van dit ecosysteem is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat mensen aanspoort om langdurig gezond te leven. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem dat wij voorzien verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogrammaā€™s, heeft een toekomstbestendige financiering, en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed. BENEFIT for all!

Therapietrouw

Diabetische voetwonden zijn vervelende complicaties die moeilijk genezen en vaak binnen een jaar weer terugkomen. Deze voetwonden belemmeren uw dagelijkse activiteiten en kunnen ziekenhuisopnames met zelfs amputaties als gevolg hebben. Het dragen van op maat gemaakte schoenen biedt patiƫnten meer comfort en helpt (nieuwe) wonden voorkomen. Ondanks de voordelen die deze schoenen bieden, blijkt in de praktijk dat de schoenen onvoldoende gedragen worden. Met dit onderzoek proberen wij te achterhalen of een nieuwe aanmeetprocedure van orthopedische schoenen patiƫnten motiveert om hun schoenen te dragen. Met deze nieuwe aanpak bieden wij u als patiƫnt een betere controle van uw voetengezondheid waardoor er eerder ingegrepen kan worden bij pijn of wonden en zorgafspraken voorkomen kunnen worden.

Zoönose als netwerk

Bevorderen van het intersectorale netwerk via “One Health Hub"

Bij een uitbraak van een zoƶnose (zoals vogelgriep, Q-koorts) moeten zorg- en hulpverleners uit de veterinaire, publieke en humane zorg snel en intensief met elkaar samenwerken. Dit is niet altijd gemakkelijk. Zorgverleners uit verschillende sectoren spreken als het ware verschillende talen en kennen elkaars werkveld niet goed. In dit project wordt daarom onderzocht hoe technologie intersectorale samenwerking kan ondersteunen. We onderzoeken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief welke behoeftes en wensen voor technologische ondersteuning van samenwerking er bestaan en aan welke randvoorwaarden de technologie moet voldoen. Het project levert een werkend prototype op van technologie die netwerkvorming en -versterking ondersteunt. Door de technologie in nauwe samenwerking met de zorg- en hulpverleners te ontwikkelen leren zij gaandeweg elkaars taal en werkgebied kennen. Zo kunnen ze elkaar beter vinden en ontstaat meer wederzijds begrip voor een gezamenlijke aanpak bij uitbraken.

Scan de QR-code of
Download vCard