Welkom...

prof.dr. C. Aydin (Ciano)

Hoogleraar

Over mij

Ciano Aydin is Full Professor of Philosophy of Technology, Head of the Department of Philosophy and Vice-dean (Education) of the Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) at the University of Twente.

Ciano has studied Behavioral Science (BA and MA; graduation: 1997, Cum Laude) and Philosophy (BA and MA; graduation: 1999, Cum Laude), and wrote his Ph.D.-thesis (2003) on the deconstruction of the notion of substance (in Plato, Aristotle, Descartes, Leibniz, and, especially, Nietzsche) at the Radboud University in Nijmegen, the Netherlands.

Ciano was a research fellow at Basel University, Switzerland (2002-2003) and Indiana University/Harvard University, U.S.A. (2004-2005). Besides various prizes and scholarships, he has obtained a VENI grant from NWO to conduct a post-doctoral research on identity, interaction, and ideals from a process-pragmatic point of view at the Radboud University in Nijmegen (2005 – 2008).

Ciano’s research focuses on "existential technology"; he investigates how technologies increasingly shape our identity, impact our freedom and responsibility, and influence different facets of our life. His main areas of interest are philosophy of technology, anthropology, phenomenology, philosophy of mind, ethics, philosophy of religion, metaphysics, epistemology, semiotics, Peirce, Nietzsche, and Aristotle.

Nevenactiviteiten

 • Kaliber Kunstenschool
  Lid Raad van Toezicht Kaliber Kunstenschool
 • Thomas More Hogeschool
  Voorzitter Raad van Toezicht Thomas More Hogeschool
 • Stichting Portuur (VO) - voormalig Staring College en Assink Lyceum
  Lid Raad van Toezicht Stichting Portuur
 • AOG School of Management
  Kerndocentschap Leiderschap bij Digitale Transformaties

Publicaties

Recent
Benjamin, J. J. (2023). Machine Horizons: Post-Phenomenological AI Studies. [PhD Thesis - Research external, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036555357
Bas, M. (2022). Technological Mediation of Politics: An Arendtian Critique of Political Philosophy of Technology. [PhD Thesis - Research external, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036553667
Aydin, C. (2022). The Technological Uncanny as a Permanent Dimension of Selfhood. In S. Vallor (Ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Technology (pp. 299-317). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190851187.013.18
Wobbes, T. (2019). Mens of geen mens? Een filosofie van de posthuman. [PhD Thesis - Research external, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789402817171
Aydin, C. (2018). From camera obscura to fMRI: How brain imaging technologies mediate free will. In J. Aagaard, J. K. Berg Friis, J. Sorenson, O. Tafdrup, & C. Hasse (Eds.), Postphenomenological methodologies: New ways in mediating techno-human relationships (pp. 103–121). Lexington Books.
Overige bijdragen

New Book

Extimate Technology (Routledge)

Download (Open Access):
https://www.taylorfrancis.com/books/extimate-technology-ciano-aydin/10.4324/9781003139409

Purchase a print version (for your library):
https://www.routledge.com/Extimate-Technology-Self-Formation-in-a-Technological-World/Aydin/p/book/9780367687281

International Journals

 • Beerends, S. & Aydin, C. (2021). Negotiating Authenticity in Technological Environments. Philosophy & Technology. Open Access: https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-021-00480-5
 • Aydin, C. , & de Boer, B. (2020). Brain imaging technologies as source for extrospection: Self-formation through critical self-identification. Phenomenology and the cognitive sciences. https://doi.org/10.1007/s11097-020-09667-1
 • Aydin, C. (2019). La autoformación como sublimación y la cuestión de la tecnología y el arte. Stromata: Revista semestral de filosofía y teología, 2, 75-97.
 • Aydin, C., Gonzales, M., & Verbeek, P.P. (2019). Technological Environmentality: Conceptualizing Technology as a Mediating Milieu. Philosophy and Technology (DOI: 10.1007/s13347-018-0309-3) [international peer-reviewed] (online first).
 • Aydin, C. (2017). How to Forget the Unforgettable?: On Collective Trauma, Cultural Identity, and Mnemotechnologies. Identity 17(3), p. 125-137. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2017). The Posthuman as Hollow Idol: A Nietzschean Critique of Human Enhancement. Journal of Medicine and Philosophy 42(3), p. 304-327. 
 • Aydin, C. (2017). Phenomenological Traditions. The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. DOI: 10.4135/9781483381411.n426. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. & Verbeek, P. P. (2015). Transcendence in technology. Techné: Research in Philosophy and Technology. 19, 3, p. 314-357. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2015). The Artifactual Mind: Overcoming the 'Inside-Outside' Dualism in the Extended Mind Thesis and Recognizing the Technological Dimension of Cognition. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 14, 73–94. (DOI: 10.1007/s11097-013-9319-x) [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2013). On Freedom and Responsibility: Discovering the Human as a Trancendent Being. Religion, State and Society (DOI: 10.1080/09637494.2013.803907). [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Transcendentie en het innerlijk: Over de religieuze dimensie van technologie en de technologische dimensie van religie, Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology, 74, p. 1-24. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Het uiterlijk van het innerlijk: Extended Mind, technologie en de binnen-buiten scheiding, Tijdschrift voor Filosofie, 74, p. 701-728. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Identiteit als opgave: Over techniek, zelfvorming en idealen. Wijsgerig Perspectief, 52(2), p. 30-38. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2011). Generalizing in a Pluralistic Society: From Kant’s Duty Ethics to Peirce’s Communitarian Ethics of Ideals. Cognitio, 12/1, p. 21-35. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2009). On the Significance of Ideals: Charles S. Peirce and the Good Life. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 45/3, p. 422-443. [international peer-reviewed]
 • Nietzsche Research Group (ed.; member of the NRG). Kroniek van Recente Nietzsche-literatuur (IV). Tijdschrift voor Filosofie, 71, 2009, p. 149-216, contributed several reviews [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2008). Streven naar idealen in een post-moderne tijd: Charles S. Peirce over ethiek en esthetiek’, Tijdschrift voor Filosofie, 70/4, p. 671-704. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2008). Extended review of: ‘Nicola Erny, Konkrete Vernünftigkeit. Zur Konzeption einer pragmatischen Ethik bei Charles S. Peirce. Tübingen: Mohr Siebeck 2005.’ Tijdschrift voor Filosofie, 70/1, p. 147-151. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007). Naar een proces-pragmatische grondslag voor het identiteitsbegrip: Peirce over potentialiteit, interactie en regulariteit. Tijdschrift voor Filosofie, 69/1, p. 35-78. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007). Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward an “Organization-Struggle Model. Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 25-48. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. & Siemens, H. (2007). Extended Review of: ‘Nietzsche: Writings from the Late Notebooks, R. Bittner (ed.). Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 94-104. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2006). Beyond Essentialism and Relativism: Nietzsche and Peirce on Reality. Cognitio, 7/1, p. 25-47. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2005). Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van willen tot macht. Tijdschrift voor Filosofie, 67/2, p. 207-243. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2002). De betekenis van Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie. Tijdschrift voor Filosofie, 64/4, p. 743-764. [international peer-reviewed]

 

National Journals

 • Aydin, C. (2018). Europa als intrasubjectief probleem. Filosofie-tijdschrift (forthcoming).
 • Aydin, C. (2000). Review of: ‘A. Hostens, Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen, 2000.’ De Uil van Minerva, 16/2, p. 112-115. [national peer-reviewed]

 

Books, or Contributions to Books

 • Aydin, C. (2021). The Technological Uncanny as a Permanent Dimension of Selfhood. The Oxford Handbook of Philosophy of Technology. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190851187.013.18
 • Aydin, C. (2018). From camera obscura to fMRI: How brain imaging technologies mediate free will, Postphenomenological methodologies: New ways in mediating techno-human relationships. Rowman Littlefield Press/Lexington Books (pp. 103–121). [international peer-reviewed]
 • Aydin, C., en Hoek, J. (2018). De normatieve invloed van technologie: nieuwe technologie, nieuwe genezing – nieuwe ziekte? In Wat is er met de dokter gebeurd? Leusden: Diagnosis Uitgevers (forthcoming).
 • Aydin, C. (2016). Technische ‘beheersing’ alleen mogelijk bij gratie van de eerbiediging van het geheim. CDV: De toekomst van politieke partijen. Amsterdam: Boom.
 • Aydin, C. (2013). Vrijheid als zelfvorming: een anti-individualistische visie op vrije wil, idealen en techniek. P. Oomen (red.), Vrije wil – een hersenkronkel: Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag. Kampen: Klement, p. 227-248.
 • Aydin, C. (2011). Wij zijn nooit natuurlijk geweest: NBIC-technologieën en de menselijke conditie. In R. Munnik (red.). God, mens en techniek: Over religieuze existentie in een technologische cultuur. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Aydin, C. (2011). De kunstmatige natuur van de mens: Over techniek, de menselijke conditie en idealen. Oratie leerstoel ‘Wijsbegeerte en technische wetenschappen – in relatie tot Christelijke levensbeschouwing’. Technische Universiteit Delft.
 • Aydin, C. (2011). Müller-Lauter’s Nietzsche. In A. Woodward (ed.). Interpreting Nietzsche: Reception and Influence. New York/London: Continuum Press, p. 99-116. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (with Siemens, H.), The Will to Power. In Keith Ansell Pearson (ed.). Nietzsche: Key Concepts and Ideas. Oxford: Basil Blackwell, forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C., ‘Einverleibung.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C., ‘Fluss.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin C. (2009). Maat houden: Waardigheid, vrije wil, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid bij Efrem de Syriër. In M. Becker (ed.). Christelijk sociaal denken: traditie, actualiteit, kritiek. Budel: Damon/CvE, p. 13-31. [peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2008). The Struggle between Ideals: Nietzsche, Schmitt, and Lefort on the Politics of the Future. In H.W. Siemens & V. Roodt (eds.). Nietzsche, Power & Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought. Berlin/New York: De Gruyter, p. 801-817. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007; ed.). De vele gezichten van de fenomenologieKampen/Kapellen: Klement/Pelckmans.
 • Aydin, C. (2007). ‘Inleiding.’ In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 7-14.
 • Aydin, C. (2007). Charles S. Peirce: Fenomenologie van Een, Twee en Drie. In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 197-218.
 • Aydin, C. (2004). ‘Chaos.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 449-468. [international peer-reviewed]
 • Tongeren, P.J.M. van, Schank, G., Siemens, H.W. & Nietzsche Research Group (2004; eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1. Berlin/New York: De Gruyter, (member of the Nietzsche Research Group). [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2003). Zijn en Worden. Nietzsches Omduiding van het Substantiebegrip (dissertation). Maastricht: Shaker Publishing.
 • Aydin, C. & Lemmens, P. (2000). Nietzsches en Heideggers offensief tegen het humanisme. In J. Sleutels (ed.). Global Village. Leiden, (www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/aydinlemmens.pdf)
 • Aydin, C. (1999). Nietzsche over de werkelijkheid als vloeiende zin. In J. Baars & R. Starmans (eds.). Het eigene en het andere: Filosofie en Globalisering. Tilburg: Eburon, p. 11-25.

Pure Link

Projecten

CURRENT PHD PROJECTS

 • Melis Bas, Hanna Arendt and technology (promotors: Peter-Paul Verbeek and Ciano Aydin)
 • Jonne Hoek: Technology and transcendence (promotors: Peter-Paul Verbeek and Ciano Aydin)
 • Bart van Haaster: Technologies and the self: How do self-quantifying-technologies mediate our sense of self and agency? (promotor: Ciano Aydin)
 • Ida Rust: The influence of Artificial Super Intelligence (ASI) on human critical and creative thinking (promotor: Ciano Aydin)
 • Sir Beerends: How are humans becoming more machine-like and is there something lost in that process? (promotor: Ciano Aydin)
 • Marc Altink: Emerging technologies and the future of work (promotor: Ciano Aydin; co-promotor: Tanya Bondarouk)

RECENTLY GRADUADED

 • Cees Zweistra: Closing the empathy-gap: The other, technology and ethics
  (promotor: Ciano Aydin)
 • Theo Wobbes, Altijd streven naar het nieuwe: De posthuman in wijsgerig-antropologisch perspectief (promotors: Peter-Paul Verbeek and Ciano Aydin)

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 4101
Hallenweg 17
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn  4101
Postbus 217
7500 AE Enschede