Welkom...

C.M.A. van Bers Ms (Caroline)

Impact Development Manager - Resilience (Veerkracht)

Over mij

Caroline van Bers co├Ârdineert het interfacultaire programma van de universiteit, Resilience@UTMet de steun van een stuurgroep bestaat haar rol erin het toegepast onderzoek en de capaciteitsontwikkeling die de veerkracht versterken, te bevorderen en de onderzoekers die hieraan meewerken, in contact te brengen met de onderzoekers in andere faculteiten die aanvullend werk verrichten, alsook met de actoren buiten de universities' in de particuliere en de openbare sector die aan deze thema's werken.

Haar eerdere werk in milieubeheer werd voornamelijk uitgevoerd in academische en adviesbureaus met een focus op interdisciplinaire, toegepaste onderzoeksinitiatieven, evenals de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs- en opleidingsprogramma's op het gebied van duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, aanpassing aan klimaatverandering en risicobeperking, waterbeheer en integrated assessment. Voordat ze in 2022 bij de UT kwam, was ze jarenlang verbonden aan de groep Resources Management van het Institute of Environmental Systems Research aan de Universiteit Osnabr├╝ck. 

Zij is sinds 2004 actief in The Integrated Assessment Society en is momenteel voorzitter van de vereniging. TIAS bevordert de gemeenschap van interdisciplinaire en disciplinaire wetenschappers en beoefenaars die Integrated Assessment ontwikkelen en gebruiken met een focus op het overbruggen van wetenschap, praktijk en beleid voor duurzame ontwikkeling. 

Zij heeft een Master in Regional Planning and Resource Management van de Universiteit van Waterloo in Canada.

Publications 

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Strategic Business Development
Citadel (gebouwnr. 09), kamer H309
Hallenweg 15
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Strategic Business Development
Citadel  H309
Postbus 217
7500 AE Enschede