Welkom...

dr. C. Li (Chuan)

Universitair docent

Expertises

Physics & Astronomy
Josephson Junctions
Metalloids
Engineering & Materials Science
Metalloids
Superconductivity
Topological Insulators
Chemistry
Superconductivity
Supercurrent
Surface State

Publicaties

Recent
Li, C. Z., Wang, A. Q. , Li, C., Zheng, W. Z. , Brinkman, A., Yu, D. P., & Liao, Z. M. (2021). Topological Transition of Superconductivity in Dirac Semimetal Nanowire Josephson Junctions. Physical review letters, 126(2), [027001]. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.027001
Rosenbach, D., Schmitt, T. W., Schüffelgen, P. , Stehno, M. P. , Li, C., Schleenvoigt, M., Jalil, A. R., Mussler, G., Neumann, E., Trellenkamp, S. , Golubov, A. A. , Brinkman, A., Grützmacher, D., & Schäpers, T. (2021). Reappearance of first Shapiro step in narrow topological Josephson junctions. Science advances, 7(26), [eabf1854]. https://doi.org/10.1126/sciadv.abf1854
Li, C. Z., Wang, A. Q. , Li, C., Zheng, W. Z. , Brinkman, A., Yu, D. P., & Liao, Z. M. (2020). Fermi-arc supercurrent oscillations in Dirac semimetal Josephson junctions. Nature communications, 11(1), [1150]. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15010-8

Pure Link

Vakken Collegejaar  2022/2023

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2021/2022

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Science and Technology
Carré (gebouwnr. 15), kamer C1163
Hallenweg 23
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Science and Technology
Carré  C1163
Postbus 217
7500 AE Enschede