Momenteel werkzaam als promovendus, ingevoegd in het project "NODIAL - ontwikkeling van NOvel-membraan DIALyzers voor draagbare/kunstmatige nierapparaten".

Over NODIAL:

Continue hemodialyse via draagbare/draagbare kunstnieren zou de verwijdering van uremische toxines verder kunnen verbeteren, waardoor de algehele gezondheid van patiënten verbetert in vergelijking met traditionele processen. In dit project zullen twee holle-vezeldialysatoren op laboratoriumschaal worden ontwikkeld voor filtratie van buiten naar binnen, bestaande uit een enkellaags membraan en een dubbellaags gemengd-matrixmembraan. Hun prestaties met betrekking tot toxineverwijdering uit menselijk bloedplasma en bloedcompatibiliteit zullen worden vergeleken met de huidige oplossingen die in de kliniek worden gebruikt.

Scan de QR-code of
Download vCard