Welkom...

D. Monteiro Cunha (Daniel)

Promovendus

Publicaties

Recente Artikelen
Hendriks, T. A., Monteiro Cunha, D., Singh, D. P., & Huijben, M. (2016). Electrochemical properties of single-crystalline LiMn2O4 cathode thin-films. -. Poster session presented at 18th International meeting on Li. Bat. IMLB, Chicago, Illinois, USA, .

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Carré (gebouwnr. 15), kamer 3225
Hallenweg 23
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Carré  3225
Postbus 217
7500 AE Enschede