Dennis Prak is universitair docent in de vakgroepĀ Industrial Engineering and Business Information Systems aan de Universiteit Twente. Dennis' voornaamste onderzoeksinteressen zijn voorraadbeheer, vraagvoorspelling, data-gedreven optimalisatie, luchtvaart en logistiek in brede zin. Momenteel leidt hij het project "Operations Research and AI for Airline Operations" met KLM Royal Dutch Airlines in het kader van het Kickstart AI initiatief, dat zich richt op onderzoek en onderwijs op het gebied van AI en luchtvaartmanagement.

Dennis coƶrdineert de Minor Aerospace Management & Operations, bedoeld voor derdejaars BSc studenten en deel van het HTHT Minorpakket Aeronautical Engineering & Management. Hij doceert verschillende onderdelen van die Minor. Daarnaast doceert hij in de Minor Aircraft Engineering, die deel uitmaakt van hetzelfde pakket.

Bovendien doceert Dennis Advanced Inventory Management in de M-IEM, tutort de serious business game "Fresh Connection" voor B-IBA en B-IEM en begeleidt afstudeerprojecten over voorraadbeheer, vraagvoorspelling, luchtvaart en logistiek.

Hij behaalde zijn MSc in Operations Research (2014), Research MSc in Economics & Business (2014) en doctoraat (2019) aan de Rijksuniversiteit Groningen. T/m 2021 was hij gastonderzoeker aan de TU MĆ¼nchen in Duitsland.

Organisaties


Dennis leidt het onderzoeksproject "Operations Research and AI for Airline Operations" in samenwerking met KLM Royal Dutch Airlines als onderdeel van het Kickstart AI-initiatief. Het overkoepelende doel van dit onderzoek is om luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen bij het nemen van betere strategische en tactische beslissingen met behulp van op data gebaseerde methoden. Het project draait om de promotieonderwerpen van Antonio Montaruli en Mahekha Dahanayaka:


  • Antonio werkt nauw samen met het Integrated Planning and Control-platform van KLM op het gebied van strategische netwerkplanning. Het vinden van de beste mix van bestemmingen voor complexe netwerkmaatschappijen omvat het analyseren van potentiĆ«le vraag op verschillende verbindingen, rekening houdend met concurrentie van en coƶrdinatie met andere airlines. Antonio zoekt geĆÆntegreerde oplossingen voor dit complexe probleem door nieuwe voorspellings- en grootschalige beslismodellen te combineren. Hij onderzoekt ook hoe deze oplossingen de veerkracht van luchtvaartnetwerken en allianties kunnen verbeteren.
  • Het werk van Mahekha draait om het robuuster plannen van grondoperaties, in nauwe samenwerking met het Ground-platform van KLM. Dit begint aan de voorkant met personeelsbeslissingen en strekt zich uit tot de definitieve werkschema's die kort voor de operatie worden gemaakt. Een belangrijk aspect van haar studie is het omgaan met onzekerheden en verstoringen die ontstaan tijdens de uitvoering, zoals vliegtuigvertragingen, procesverstoringen en personeeluitval. Mahekha probeert op deze complexiteiten te anticiperen en tegelijk het probleem praktisch oplosbaar te houden. Haar aanpak combineert wiskundige planningsalgoritmen met simulatie-optimalisatiemethoden.

Daarnaast hebben verschillende UT-studenten hun afstudeerstage bij KLM voltooid op projecten zoals het voorspellen van de hoeveelheid handbagage die op een vlucht wordt meegebracht en welke maatregelen kunnen worden getroffen om vertragingen hierdoor te vermijden, of het voorspellen van de duur en volatiliteit van afhandelingstaken op het platform.Ā 

Tot en met 2021 was Dennis gastonderzoeker aan de TU MĆ¼nchen in het kader van een NWO-RubiconprojectĀ dat zich richtte op data-gedreven voorraadbeheer in dynamische bestelketens. Hij leidde daar ook het projectteamĀ "Integrated Learning and Optimization for Mobility and Transportation Services".

Dennis' promotieonderzoek was gefinancierd door een NWO Research Talent beurs en richtte zich op het raakvlak tussen vraagvoorspelling en voorraadbeheer. Verder heeft Dennis gepubliceerd over verschillende onderwerpen in logistiek, voorraadbeheer, econometrie en toegepaste statistiek.

Dennis' verdere onderzoeksinteressen zijn voorraadbeheer, vraagvoorspelling, data-gedreven optimalisatie, luchtvaart en logistiek in brede zin.

Publicaties

2023
2022
2021
Robust compound Poisson parameter estimation for inventory control, Article 102481. Prak, D., Teunter, R., Babai, M. Z., Boylan, J. E. & Syntetos, A.https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102481

Onderzoeksprofielen

Dennis coƶrdineert de Minor Aerospace Management & Operations, bedoeld voor derdejaars BSc studenten en deel van het HTHT Minorpakket Aeronautical Engineering & Management. Hij doceert verschillende onderdelen van die Minor. Daarnaast doceert hij in de Minor Aircraft Engineering, die deel uitmaakt van hetzelfde pakket.

Bovendien doceert Dennis Advanced Inventory Management in de M-IEM, tutort een serious business game voor B-IBA en B-IEM en begeleidt afstudeerprojecten over voorraadbeheer, vraagvoorspelling, luchtvaart en logistiek.

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Scan de QR-code of
Download vCard