Welkom...

prof.dr. D. van der Wal (Daphne)

Hoogleraar

Over mij

Daphne van der Wal is hoogleraar Spatial Water Quality and Aquatic Systems bij de afdeling Water Resources, Faculteit Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente, Enschede. Daarnaast is zij senior onderzoekerbij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Ondezoek der Zee, afdeling Estuariene en Delta Systemen, Yerseke.

Zij heeft een achtergrond in de fysische geografie (PhD, 1999, Universiteit van Amsterdam), en was tussen 1 oktober 1999 en 1 januari 2002 postdoc bij Royal Holloway, Universteit van London. Sinds maart 2002 werkt ze in Yerseke, voorheen het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie, vanaf 2012 NIOZ.

Expertises

Earth & Environmental Sciences
Hydrodynamics
Marsh
Saltmarsh
Tidal Flat
Agriculture & Biology
Hydrodynamics
Remote Sensing
Salt Marshes
Sediments

Nevenactiviteiten

  • NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research; NWO-I
    Senior Scientist
  • UT, contribution to AMW
    Platform Aard- en Milieuwetenschappen (AMW)
  • UT/NIOZ for NWO-ENW
    Member Tafel Aardwetenschappen NWO-ENW

Onderzoek

Daphne van der Wal is expert in remote sensing van kusten, estuaria en delta's. Zij richt zich vooral op het begrijpen van het functioneren van watersystemen, met name op de fysische processen in de kustzone en de interactie met de biologie, door het gebruik van aardobservatie. Onderwerpen zijn bijv. hoe watersystemen reageren op klimaatverandering en menselijke invloed, en risico's (zoals overstroming) en ecosysteemdiensten (zoals natuurlijke oplossingen voor kustveiligheid) van de kustzone.

Methoden omvatten optische, radar/SAR en thermische remote sensing vanaf satelliet, vliegtuig of de grond, gecombineerd met statistische modellering, gebruik van radiative transfer modellen en big data analyses.

Expertise omvat: remote sensing, geo-informatie, ruimtelijke patronen, tijdreeksanalyse, kustprocessen, rivier/zee interacties, waterkwaliteit, schorren/kwelders/wetlands, biogeomorfologie, morfologie, sedimentdynamiek, eolisch zandtransport

Zie ORCID en PURE voor publicaties.

Publicaties

Recent
van Bijsterveldt, C. E. J. , van der Wal, D., Gijón Mancheño, A., Fivash, G. S., Helmi, M., & Bouma, T. J. (2023). Can cheniers protect mangroves along eroding coastlines? The effect of contrasting foreshore types on mangrove stability. Ecological engineering, 187, [106863]. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106863
Gijsman, R. , Horstman, E. M., Swales, A., MacDonald, I. , Willemsen, P. W. J. M. , van der Wal, D. , & Wijnberg, K. M. (2022). Seasonal drivers for mangrove seedling establishment. In Proceedings of the 38th International Conference on Coastal Engineering, ICCE2022 Coastal Engineering Research Council.
Horstman, E. M. , Gijsman, R., van Zee, R., Engel, S., Johnson, J. , van der Wal, D. , & Wijnberg, K. M. (2022). Creek restoration effects on tidal dynamics in mangroves. In Proceedings of the 38th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 2022 Coastal Engineering Research Council.
Aranda, M., Peralta, G., Montes, J., Gracia, F. J., Fivash, G. S., Bouma, T. J. , & van der Wal, D. (2022). Salt marsh fragmentation in a mesotidal estuary: Implications for medium to long-term management. Science of the total environment, 846, [157410]. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157410

Pure Link

Onderwijs

M-GEO Common course Global Challenges, Local Action:

Coordination of The coastal project

Verbonden aan Opleidingen

Master

Vakken Collegejaar  2022/2023

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2021/2022

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC (gebouwnr. 75), kamer 5-147
Hengelosestraat 99
7514AE  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation
ITC  5-147
Postbus 217
7500 AE Enschede