Ik ben een sociaal en organisatiepsycholoog (PhD, Rijksuniversiteit Groningen 1999) ge√Įnteresseerd in menselijke reacties en sociale interacties in situaties met een hoog risico/hoge inzet.¬†

Kernthema's

- Conflict en onderhandeling

- Be√Įnvloeding¬†en veranderinterventies

- Criminaliteit, coping en veerkracht

- Sociale context van risico’s/crises

 

Highlights

Ongeveer 25 jaar geleden raakte ik gepassioneerd door het werkveld van gijzelingsonderhandelingen, wat leidde tot samenwerking met crisisonderhandelingsteams wereldwijd. Ik heb een jaar gewerkt bij de Belgische Federale Politie (Eenheid Gedragswetenschappen) en geef nog steeds les in de landelijke basisopleiding voor politieonderhandelaars. In 2015 maakte ik deel uit van het onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel evalueerde. In 2017-2018 was ik voorzitter van een onafhankelijke commissie die in opdracht van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie onderzoek deed naar het sociaal veiligheidsklimaat binnen Defensie (Commissie Giebels).

 

Academisch

In 2012 ontving ik de RUBIN theory-to-practice award, mede gesponsord door de International Association for Conflict Management (IACM) en het Harvard University Program on Negotiation. In 2017 werd ik verkozen tot Fellow van de Association for Psychological Science. In 2019 heb ik de ontwikkeling ge√Įnitieerd van een innovatief theaterprogramma over academische integriteit en het 'werkende leven' in de academische wereld genaamd¬†Mindlab.

 

Bestuur

Als vice-decaan onderzoek aan de Faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen (2014-2022) was ik mede-initiator van een programma om meer interdisciplinaire onderzoekssamenwerking te stimuleren, inclusief een sterke verbinding met technologie (Tech4People-programma), en richtte het BMSlab op.

 

Nevenrollen

2022- Lid/voorzitter van verschillende evaluatie panels (ITK-midterm/NVAO)                         (Universiteit Leiden, VU Amsterdam, UT, Radboud Universiteit)

2021- Chair VU-UT Impact Coalitie Creating Secure Societies                                      (samen met Jacquelien van Stekelenburg-VU)

2019-2021 Lid Adviescollege Veiligheid Groningen en bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2019- Lid taskforce NWA route NeurolabNL-thema veiligheid

2017- 2022 Bestuurslid Kurt Lewin Instituut (KLI)

2011-2020 Afdelingshoofd Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid

Organisaties

Nevenwerkzaakheden

 • Erasmus Universiteit RotterdamRaad van Toezicht
 • TNO Defensie & VeiligheidLid Strategische Adviesraad
 • Dutch PoliceWetenschappelijke Adviesraad Politie
 • LOWIRaad van Advies LOWI (namens NWO)

Publicaties

2024
2023
Eye spy a lie: An eye-tracking study into gaze behaviour and receiving lies. Slijkhuis, P. J. H., Watson, S. J., Stel, M. & Giebels, E.The Impact of COVID-19 on Crime: a Systematic ReviewAmerican Journal of Criminal Justice (E-pub ahead of print/First online). Hoeboer, C. M., Kitselaar, W. M., Henrich, J. F., Miedzobrodzka, E. J., Wohlstetter, B., Giebels, E., Meynen, G., Kruisbergen, E. W., Kempes, M., Olff, M. & de Kogel, C. H.https://doi.org/10.1007/s12103-023-09746-4Power Asymmetry and Early Intervention in DivorcePsychology, Public Policy, and Law, 29(3), 383-401. van Dijk, M. A. J., Zebel, S. & Giebels, E.https://doi.org/10.1037/law0000376Strategic adaptability in negotiation: a framework to distinguish strategic adaptable behaviorsInternational journal of conflict management (E-pub ahead of print/First online). Heunis, H., Pulles, N. J., Giebels, E., Kollöffel, B. & Sigurdardottir, A. G.https://doi.org/10.1108/IJCMA-02-2023-0028
2022
Is Computer-based Communication A Valuable Addition to Victim-offender Mediation? A Qualitative Exploration among Victims, Offenders and MediatorsVictims and Offenders, 17(8), 1173-1195. Bonensteffen, F., Zebel, S. & Giebels, E.https://doi.org/10.1080/15564886.2021.2020946Urgent issues and prospects at the intersection of culture, memory, and witness interviews: Exploring the challenges for research and practiceLegal and criminological psychology, 27(1), 1-31. Hope, L., Anakwah, N., Antfolk, J., Brubacher, S. P., Flowe, H., Gabbert, F., Giebels, E., Kanja, W., Korkman, J., Kyo, A., Naka, M., Otgaar, H., Powell, M. B., Selim, H., Skrifvars, J., Sorkpah, I. K., Sowatey, E. A., Steele, L. C., Stevens, L., ‚Ķ Wells, S.https://doi.org/10.1111/lcrp.12202
2021
2020
The key to risk communication success: The longitudinal effect of risk message repetition on actual self-protective behavior of primary school childrenJournal of risk research, 23(12), 1525-1540. Kievik, M., Giebels, E. & Gutteling, J. M.https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1738527Corrigendum: Sincerity Is in the Eye of the Beholder: Using Eye Tracking to Understand How Victims Interpret an Offender‚Äôs Apology in a Simulation of Victim‚ÄďOffender Mediation (Frontiers in Psychology, (2020), 11, (835), 10.3389/fpsyg.2020.00835)Frontiers in psychology, 11, Article 1943. Bonensteffen, F., Zebel, S. & Giebels, E.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01943Sincerity Is in the Eye of the Beholder: Using Eye Tracking to Understand How Victims Interpret an Offender‚Äôs Apology in a Simulation of Victim‚ÄďOffender MediationFrontiers in psychology, 11, Article 835. Bonensteffen, F., Zebel, S. & Giebels, E.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00835Communication Error Management in Law Enforcement Interactions: A Sender‚Äôs PerspectiveCriminal justice and behavior, 47(1), 39-60. Oostinga, M. S. D., Giebels, E. & Taylor, P. J.https://doi.org/10.1177/0093854819870856Why do citizens become a member of an online neighbourhood watch?: A case study in The NetherlandsPolice Practice and Research, 21(6), 687-701. Schreurs, W., Franjkic, N., Kerstholt, J. H., de Vries, P. W. & Giebels, E.https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1712202On moral grounds: Moral identity and moral disengagement in relation to military deploymentMilitary Psychology, 32(4), 363-375. de Graaff, M. C., Giebels, E. & Verweij, D. E. M.https://doi.org/10.1080/08995605.2020.1774321Research on the road using the ExperiVanIn Supporting Health by Technology: Supporting Health by Technology International Conference 11-6-2020: Abstract book (pp. 44-44). University of Twente. van 't Klooster, J.-W., Giebels, E., Slijkhuis, P. J. H., Langener, S., Nijen Es, L., Beerlage-de Jong, N. & van Gemert-Pijnen, L.
2019

Overige bijdragen

Dutch books & reports

Zebel, S., Kuttschreuter, M., Stel, M., & Giebels, E. (2019). Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: Een mixed-methods benadering. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Onderzoek naar een social veilige werkomgeving bij Defensie, Oktober 2018. Onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Tussenrapportage: Dossier Schaarsbergen, meldpunt, vervolgtraject. (Deel)onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Stel, M., Ketelaar, D., Gutteling, J., Giebels, E., Kerstholt, J. (2017). Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Torenvlied R., Giebels, E., Wessel, R.A., Gutteling, J.M., Moorkamp, M. en Broekema, W. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. [Report Evaluation National Crisis Management Organization Flight MH17]. Den Haag: WODC.

Beune, K. & Giebels, E. (2013). Het management van beschermde getuigen: een gedragsperspectief.  Universiteit Twente. Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Korps landelijke politiediensten. (Ook beschikbaar in het Engels). 

Ufkes, E.G. & Giebels, E. (2013). Literatuurverkenning Agressie en Geweld Tegen Werknemers met een Publieke Taak. Enschede: Universiteit Twente, vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. http://www.hetccv.nl/dossiers/Geweld/landelijk---literatuurverkenning-agressie-en-geweld

 Zebel, S., Vries, P.W. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M. & Stol, W. (2013). Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: een empirische verkenning. Enschede: Universiteit Twente; vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Veiligheid en Justitie. https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/verkenning-aard-en-omvang-cybercrime-en-                                computercrime-jeugd.aspx?nav=ra&l=criminaliteit_en_delicten&l=computercriminaliteit

Meedendorp, E. & Giebels, E. (2012).Conflicten in de rechtshulpverlening. Een onderzoek onder cli√ęnten van het juridisch loket. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Rechtsbijstand.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2007). Conflict, belangen en (de-)escalatie in de rechtzaal: Een psychologisch perspectief. In M. Pel & J. H. Emaus (Red): Het Belang van Belangen, pp21-33. SDU mediation series, deel 7.

Euwema, M.C. & Giebels, E. (2017 (3e edition). Conflictmanagement en mediation. : Groningen: Noordhoff uitgevers.

Giebels, E. & Noelanders, S. (2004). Onderhandelen in levensbedreigende situaties. Veenendaal: Universal Press. (Ook beschikbaar in het Duits en Engels).

Onderzoeksprofielen

Projects (PhD) 

 • Jedidjah Schaaij -¬†Intelligence led policing with a database of crisis negotiation incidents.¬†Co-supervisor: dr. Miriam¬†Oostinga (UT). Project in cooperation with¬†police¬†negotiation practitioners, the Police Academy and the UK police (Lou Provart Msc).¬†Defense expected in 2026/2027.
 • Michalis Georgiou- TORN-¬†Towards resilient negotiating with ransomware¬†criminals.¬†Co-supervisors: dr. Miriam¬†Oostinga (UT) & dr. Remco Spithoven (Saxion University of applied sciences). This project is part of the research program of the Centre for Security and Digitization.https://www.cvdnederland.nl/.¬†Defense expected in 2026/2027.
 • Henrike¬†Fitchen -Enabling strategic adaptability in negotiation¬† - A reflective method to improve skill-based learning.¬†Co-supervisors: dr. Niels Pulles, dr. Bas Kollofel (both UT) and dr. Aldis Sigurdardottir (University of Reykjavik). Defense expected in 2025/2026.
 • Peter Slijkhuis¬†-¬†discrepancies between subjective and objective methods in deception research.¬†Co-supervisor: dr. Marielle Stel and dr. Steven Watson (both UT). Defence expected in 2025.
 • Bas Boing -¬†Discussing the elephant in the room: police officers and ethnic profiling debate. Co-supervisor: dr. Peter de Vries (UT). Defense expected 2025.
 • Florian Bonensteffen¬†-¬†Developing a tool for online victim-offender mediation.¬†Co-supervisors:¬†¬†prof.dr.¬†Sven Zebel (UT/VU). Defense expected in 2025.
 • Marian van Dijk¬†-¬†Early triage by Internet in societal conflicts.¬†Successfully defended on March 8 2024.¬† Co-supervisor: prof.dr. Sven Zebel (UT/VU).
 • Anja Jansen¬†-¬†Eyes in the skies: exploring the effects of social presence cues on undesired and prosocial¬†behavior.¬†Successfully defended on 29 January 2021. Co-supervisor: dr. Thomas van Rompay (UT) and prof.dr. Marianne Junger (UT).
 • Wendy Scheurs¬†‚ÄstCrossing lines together- how and why citizens participate in the police domain.¬†Co-supervisor: prof. dr. Jose Kerstholt (UT/TNO) and dr. Peter de Vries (UT). Successfully defended on 1 November 2019.
 • Marije Bakker¬†‚ÄstTurning crisis into opportunity. Co-supervisors:¬†¬†dr. Marco van Bommel (UT) and prof. dr. Jose Kerstholt (UT/TNO). Successfully defended on 5 April 2018.
 • Miriam Oostinga¬†-¬†Breaking the ice. Error management in law enforcement interactions.¬†Co-supervisor: prof.dr. Paul J. Taylor (University of Lancaster and UT).¬†Successfully defended on 29 March 2018.
 • Milou Kievik¬†-¬†The time of telling tales. The determinants of effective risk communication.¬†Successfully defended on¬†16 November 2017.¬†Co-supervisor: dr. Jan Gutteling (UT).
 • Moritz Romer¬†-¬†None of my business? Leaders as third parties in employee' conflict.¬†Succesfully defended¬†on 5 July 2017 (KU Leuven).¬†Co-supervisors: dr. Sonja Rispens (Eindhoven University of Technology) and prof. dr. Martin Euwema (KULeuven).
 • Femke Hilverda - Making sense of food risk information: The case of organic food.Succesfully defended on¬†28 February 2017. Co-supervisor: dr. Margot Kuttschreuter (UT).¬†
 • Miriam de Graaff - Moral Forces: interpreting ethical challenges in military operations.¬†Succesfully defended on 12 January 2017. Co-supervisor: prof.dr. Desiree Verweij (Netherlands Defense Academy).
 • Sabine Str√∂fer - Deceptive intent: Physiological reactions in different interpersonal contexts.¬†Successfully defended on 18 February 2016. Co-supervisors: dr. Elze Ufkes and dr. Matthijs Noordzij (both UT).
 • Kim van Erp-¬†When Worlds Collide: The Role of Justice, Conflict and Personality for Expatriate Couples‚Äô Adjustment.¬†Successfully defended on 20 January 2011.¬†Co-supervisors: prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee and dr.¬†Marijtje van Duijn (both University of Groningen).¬†
 • Elze Ufkes -¬†Neighbor-to-neighbor conflicts in multicultural neighborhoods.Successfully defended on 6 January 2011.¬†Co-supervisors: prof.dr. Sabine Otten and prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee (both University of Groningen).
 • Karlijn Beune - Talking heads. Interviewing suspects from a cultural perspective.¬†Successfully defended on 1 October 2009¬†(distinction:¬†cum laude).

De media besteedde aandacht aan mijn werk in o.a. Research Digest, New Scientist, NRC Handelsblad, Volkskrant, Trouw, Nederlands Dagblad, Dagblad van het Noorden, Gelderse Courant, Algemeen Dagblad, ADR magazine, Recherchemagazine, Intermediair,  7Days, Kuwait Times, Le Devoir,  penoactueel, Forum voor conflictmanagement, Nationale zorggids, MT management team, Tijdschrift conflicthantering, Tubantia, Libelle, BN De Stem, De Stentor, Dagblad van het Noorden.

Naar aanleiding van ons rapport over sociale veiligheid bij Defensie, werd ik ge√Įnterviewd door o.a. NOS NEWS, RTLNews, Hart van Nederland (TV) and NPO and BNR (Radio).

In februari 2023 berichtte de volkskrant over ons NWO project over de gevolgen van COVID-19 pandemie op criminaliteitscijfers.

In de pers

Interviews & podcasts (recent)

Podcast interview over de psychologische effecten van een ontvoering voor Sprekend RD. 

Volkskrant interview over het verkeerde gebruik van de term Stockholmsyndroom.

Podcast interview kun je bevriend raken met je ontvoerder voor Universiteit van Nederland.

 

Radio interview voor 'met het oog op morgen' over de oorsprong van het Stockholmsyndroom.

NRC artikel over wetenschappelijke lessen voor oorlogsonderhandelaars (met Beatrice de Graaf, Kees van den Bos en Paul van Lange)

 

Radio interview De Wereld van Sofie over het Stockholmsyndroom.

Interview met rector Thom Palstra over wetenschappelijke integriteit en sociale veiligheid

Interview met Jacquelien van Stekelenburg (VU) over de VU-UT Impactcoalitie Creating Secure Societies

Nieuws op utwente.nl

https://www.utwente.nl/nieuws/2023/9/1150821/ut-hoogleraar-ellen-giebels-lid-van-nieuw-opgerichte-wetenschappelijke-adviesraad-politie

https://www.utwente.nl/en/news/2021/6/1081400/demissionary-minister-ingrid-van-engelshoven-visits-theatre-experience-mindlab-online

https://www.utwente.nl/en/news/2012/2/235697/prof.-dr.-ellen-giebels-winner-of-2012-jeffrey-z.-rubin-theory-to-practice-award

https://www.utwente.nl/nieuws/2023/3/524150/zo-onderhandel-je-met-criminelen...-en-kleuters

Adres

Universiteit Twente

Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C243B
De Zul 10
7522 NJ Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard