Welkom...

prof.dr. E. Giebels (Ellen)

Hoogleraar

Expertises

Conflict (Psychology)
Police
Communication
Police
Interviews
Social Adjustment
Communication
Crisis Communication

Nevenactiviteiten

  • politieacademie
    gastdocentschap politieacademie

Publicaties

Recent
de Graaff, M. C., de Vries, P. W., van Bijlevelt, W. J., & Giebels, E. (2017). Ethical leadership in the military: The gap between theory and practice in ethics education. In P. H. J. Olsthoorn (Ed.), Military Ethics and Leadership (pp. 56-85). (International Studies on Military Ethics; Vol. 3). Brill/Nijhoff. DOI: 10.1163/9789004339590_004
Overige bijdragen

Dutch books & reports

Torenvlied R., Giebels, E., Wessel, R.A., Gutteling, J.M., Moorkamp, M. en Broekema, W. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. [Report Evaluation National Crisis Management Organization Flight MH17]. Den Haag: WODC.

Beune, K. & Giebels, E. (2013). Het management van beschermde getuigen: een gedragsperspectief.  Universiteit Twente. Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Korps landelijke politiediensten. (Ook beschikbaar in het Engels). 

Ufkes, E.G. & Giebels, E. (2013). Literatuurverkenning Agressie en Geweld Tegen Werknemers met een Publieke Taak. Enschede: Universiteit Twente, vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. http://www.hetccv.nl/dossiers/Geweld/landelijk---literatuurverkenning-agressie-en-geweld

 Zebel, S., Vries, P.W. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M. & Stol, W. (2013). Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: een empirische verkenning. Enschede: Universiteit Twente; vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Veiligheid en Justitie. https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/verkenning-aard-en-omvang-cybercrime-en-                                computercrime-jeugd.aspx?nav=ra&l=criminaliteit_en_delicten&l=computercriminaliteit

Meedendorp, E. & Giebels, E. (2012).Conflicten in de rechtshulpverlening. Een onderzoek onder cliënten van het juridisch loket. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Rechtsbijstand.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2007). Conflict, belangen en (de-)escalatie in de rechtzaal: Een psychologisch perspectief. In M. Pel & J. H. Emaus (Red): Het Belang van Belangen, pp21-33. SDU mediation series, deel 7.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2006; 2010; 2017 (3rd edition). Conflictmanagement: analyse, diagnostiek en interventie. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.

Giebels, E. & Noelanders, S. (2004). Onderhandelen in levensbedreigende situaties. Veenendaal: Universal Press. (Ook beschikbaar in het Duits en Engels).

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

+31534895279 (secretaresse)
+31534893423 (bij geen gehoor)
 

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C 243b
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C 243b
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media