Welkom...

prof.dr. E. Giebels (Ellen)

Hoogleraar

Over mij

Ik ben een sociaal en organisatiepsycholoog (PhD, Rijksuniversiteit Groningen 1999) geïnteresseerd in menselijke reacties en sociale interacties in situaties met een hoog risico/hoge inzet. 

Kernthema's

- Conflict en onderhandeling

- Beïnvloeding en veranderinterventies

- Criminaliteit, coping en veerkracht

- Sociale context van risico’s/crises

 

Highlights

Ongeveer 25 jaar geleden raakte ik gepassioneerd door het werkveld van gijzelingsonderhandelingen, wat leidde tot samenwerking met crisisonderhandelingsteams wereldwijd. Ik heb een jaar gewerkt bij de Belgische Federale Politie (Eenheid Gedragswetenschappen) en geef nog steeds les in de landelijke basisopleiding voor politieonderhandelaars. In 2015 maakte ik deel uit van het onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel evalueerde. In 2017-2018 was ik voorzitter van een onafhankelijke commissie die in opdracht van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie onderzoek deed naar het sociaal veiligheidsklimaat binnen Defensie (Commissie Giebels).

 

Academisch

In 2012 ontving ik de RUBIN theory-to-practice award, mede gesponsord door de International Association for Conflict Management (IACM) en het Harvard University Program on Negotiation. In 2017 werd ik verkozen tot Fellow van de Association for Psychological Science. In 2019 heb ik de ontwikkeling geïnitieerd van een innovatief theaterprogramma over academische integriteit en het 'werkende leven' in de academische wereld genaamd Mindlab.

 

Bestuur

Als vice-decaan onderzoek aan de Faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen (2014-2022) was ik mede-initiator van een programma om meer interdisciplinaire onderzoekssamenwerking te stimuleren, inclusief een sterke verbinding met technologie (Tech4People-programma), en richtte het BMSlab op.

 

Nevenrollen

2022- Lid/voorzitter van verschillende evaluatie panels (ITK-midterm/NVAO)                         (Universiteit Leiden, VU Amsterdam, UT, Radboud Universiteit)

2021- Chair VU-UT Impact Coalitie Creating Secure Societies                                      (samen met Jacquelien van Stekelenburg-VU)

2019-2021 Lid Adviescollege Veiligheid Groningen en bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2019- Lid taskforce NWA route NeurolabNL-thema veiligheid

2017- 2022 Bestuurslid Kurt Lewin Instituut (KLI)

2011-2020 Afdelingshoofd Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid

Nevenactiviteiten

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
  Raad van Toezicht
 • LOWI (on behalf of NWO)
  Raad van Advies
 • TNO Defensie & Veiligheid
  Lid Strategische Adviesraad
 • Dutch Police
  Wetenschappelijke Adviesraad Politie

Publicaties

Recent
Hoeboer, C. M., Kitselaar, W. M., Henrich, J. F., Miedzobrodzka, E. J., Wohlstetter, B. , Giebels, E., Meynen, G., Kruisbergen, E. W., Kempes, M., Olff, M., & de Kogel, C. H. (2023). The Impact of COVID-19 on Crime: a Systematic Review. American Journal of Criminal Justice. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12103-023-09746-4
van Dijk, M. A. J. , Zebel, S. , & Giebels, E. (2023). Power Asymmetry and Early Intervention in Divorce. Psychology, Public Policy, and Law, 29(3), 383-401. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/law0000376
Hope, L., Anakwah, N., Antfolk, J., Brubacher, S. P., Flowe, H., Gabbert, F. , Giebels, E., Kanja, W., Korkman, J., Kyo, A., Naka, M., Otgaar, H., Powell, M. B., Selim, H., Skrifvars, J., Sorkpah, I. K., Sowatey, E. A., Steele, L. C., Stevens, L., ... Wells, S. (2022). Urgent issues and prospects at the intersection of culture, memory, and witness interviews: Exploring the challenges for research and practice. Legal and criminological psychology, 27(1), 1-31. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/lcrp.12202
van 't Klooster, J-W. , Giebels, E. , Slijkhuis, P. J. H. , Langener, S., Nijen Es, L. , Beerlage-de Jong, N. , & van Gemert-Pijnen, L. (2020). Research on the road using the ExperiVan. In Supporting Health by Technology: Supporting Health by Technology International Conference 11-6-2020: Abstract book (pp. 44-44). University of Twente.
de Graaff, M. C. , Giebels, E., & Verweij, D. E. M. (2020). On moral grounds: Moral identity and moral disengagement in relation to military deployment. Military Psychology, 32(4), 363-375. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/08995605.2020.1774321
Schreurs, W. (2019). Crossing lines together: how and why citizens participate in the police domain. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036548496
de Graaff, M. , Giebels, E., Meijer, D. J. W., & Verweij, D. E. M. (2019). Sensemaking in Military Critical Incidents: The Impact of Moral Intensity. Business & society, 58(4), 749-778. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0007650316680996
Bakker, M. H. (2018). Turning crisis into opportunity: the influence of government and social environment. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036544948
Oostinga, M. S. D. (2018). Breaking (the) ice: communication error management in law enforcement interactions. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036544931
Overige bijdragen

Dutch books & reports

Zebel, S., Kuttschreuter, M., Stel, M., & Giebels, E. (2019). Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: Een mixed-methods benadering. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Onderzoek naar een social veilige werkomgeving bij Defensie, Oktober 2018. Onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Tussenrapportage: Dossier Schaarsbergen, meldpunt, vervolgtraject. (Deel)onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Stel, M., Ketelaar, D., Gutteling, J., Giebels, E., Kerstholt, J. (2017). Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Torenvlied R., Giebels, E., Wessel, R.A., Gutteling, J.M., Moorkamp, M. en Broekema, W. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. [Report Evaluation National Crisis Management Organization Flight MH17]. Den Haag: WODC.

Beune, K. & Giebels, E. (2013). Het management van beschermde getuigen: een gedragsperspectief.  Universiteit Twente. Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Korps landelijke politiediensten. (Ook beschikbaar in het Engels). 

Ufkes, E.G. & Giebels, E. (2013). Literatuurverkenning Agressie en Geweld Tegen Werknemers met een Publieke Taak. Enschede: Universiteit Twente, vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. http://www.hetccv.nl/dossiers/Geweld/landelijk---literatuurverkenning-agressie-en-geweld

 Zebel, S., Vries, P.W. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M. & Stol, W. (2013). Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: een empirische verkenning. Enschede: Universiteit Twente; vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Veiligheid en Justitie. https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/verkenning-aard-en-omvang-cybercrime-en-                                computercrime-jeugd.aspx?nav=ra&l=criminaliteit_en_delicten&l=computercriminaliteit

Meedendorp, E. & Giebels, E. (2012).Conflicten in de rechtshulpverlening. Een onderzoek onder cliënten van het juridisch loket. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Rechtsbijstand.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2007). Conflict, belangen en (de-)escalatie in de rechtzaal: Een psychologisch perspectief. In M. Pel & J. H. Emaus (Red): Het Belang van Belangen, pp21-33. SDU mediation series, deel 7.

Euwema, M.C. & Giebels, E. (2017 (3e edition). Conflictmanagement en mediation. : Groningen: Noordhoff uitgevers.

Giebels, E. & Noelanders, S. (2004). Onderhandelen in levensbedreigende situaties. Veenendaal: Universal Press. (Ook beschikbaar in het Duits en Engels).

Pure Link

Google Scholar Link

Projecten

Projects (PhD) 

 • Jedidjah Schaaij - Intelligence led policing with a database of crisis negotiation incidents. Co-supervisor: dr. Miriam Oostinga (UT). Project in cooperation with police negotiation practitioners, the Police Academy and the UK police (Lou Provart Msc). Defence expected in 2026/2027.
 • Michalis Georgiou- TORN- Towards resilient negotiating with ransomware criminals. Co-supervisors: dr. Miriam Oostinga (UT) & dr. Remco Spithoven (Saxion University of applied sciences). This project is part of the research program of the Centre for Security and Digitization.https://www.cvdnederland.nl/. Defence expected in 2026/2027.
 • Henrike Fitchen -Enabling strategic adaptability in negotiation  - A reflective method to improve skill-based learning. Co-supervisors: dr. Niels Pulles, dr. Bas Kollofel (both UT) and dr. Aldis Sigurdardottir (University of Reykjavik). Defence expected in 2025/2026.
 • Bas Boing - Discussing the elephant in the room: police officers and ethnic profiling debate. Co-supervisor: dr. Peter de Vries (UT). Defence expected 2024.
 • Peter Slijkhuis discrepancies between subjective and objective methods in deception researchCo-supervisor: dr. Marielle Stel and dr. Steven Watson (both UT). Defence expected in 2024.
 • Florian Bonensteffen Developing a tool for online victim-offender mediation. Co-supervisors:  prof.dr. Sven Zebel (UT/VU). Defence expected in 2023.
 • Marian van Dijk Early triage by Internet in societal conflicts. Defence expected in 2023. Co-supervisor: prof.dr. Sven Zebel (UT/VU).
 • Anja Jansen Eyes in the skies: exploring the effects of social presence cues on undesired and prosocial behavior. Successfully defended on 29 January 2021. Co-supervisor: dr. Thomas van Rompay (UT) and prof.dr. Marianne Junger (UT).
 • Wendy Scheurs – Crossing lines together- how and why citizens participate in the police domain. Co-supervisor: prof. dr. Jose Kerstholt (UT/TNO) and dr. Peter de Vries (UT). Successfully defended on 1 November 2019.
 • Marije Bakker – Turning crisis into opportunity. Co-supervisors:  dr. Marco van Bommel (UT) and prof. dr. Jose Kerstholt (UT/TNO). Successfully defended on 5 April 2018.
 • Miriam Oostinga Breaking the ice. Error management in law enforcement interactions. Co-supervisor: prof.dr. Paul J. Taylor (University of Lancaster and UT). Successfully defended on 29 March 2018.
 • Milou Kievik The time of telling tales. The determinants of effective risk communication. Successfully defended on 16 November 2017. Co-supervisor: dr. Jan Gutteling (UT).
 • Moritz Romer None of my business? Leaders as third parties in employee' conflict. Succesfully defended on 5 July 2017 (KU Leuven). Co-supervisors: dr. Sonja Rispens (Eindhoven University of Technology) and prof. dr. Martin Euwema (KULeuven).
 • Femke Hilverda - Making sense of food risk information: The case of organic food.Succesfully defended on 28 February 2017. Co-supervisor: dr. Margot Kuttschreuter (UT). 
 • Miriam de Graaff - Moral Forces: interpreting ethical challenges in military operations.Succesfully defended on 12 January 2017. Co-supervisor: prof.dr. Desiree Verweij (Netherlands Defense Academy).
 • Sabine Ströfer - Deceptive intent: Physiological reactions in different interpersonal contexts. Successfully defended on 18 February 2016. Co-supervisors: dr. Elze Ufkes and dr. Matthijs Noordzij (both UT).
 • Kim van ErpWhen Worlds Collide: The Role of Justice, Conflict and Personality for Expatriate Couples’ Adjustment. Successfully defended on 20 January 2011. Co-supervisors: prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee and dr. Marijtje van Duijn (both University of Groningen)
 • Elze Ufkes - Neighbor-to-neighbor conflicts in multicultural neighborhoods.Successfully defended on 6 January 2011. Co-supervisors: prof.dr. Sabine Otten and prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee (both University of Groningen).
 • Karlijn Beune - Talking heads. Interviewing suspects from a cultural perspectiveSuccessfully defended on 1 October 2009 (distinction: cum laude).

Media

De media besteedde aandacht aan mijn werk in o.a. Research Digest, New Scientist, NRC Handelsblad, Volkskrant, Trouw, Nederlands Dagblad, Dagblad van het Noorden, Gelderse Courant, Algemeen Dagblad, ADR magazine, Recherchemagazine, Intermediair,  7Days, Kuwait Times, Le Devoir,  penoactueel, Forum voor conflictmanagement, Nationale zorggids, MT management team, Tijdschrift conflicthantering, Tubantia, Libelle, BN De Stem, De Stentor, Dagblad van het Noorden.

Naar aanleiding van ons rapport over sociale veiligheid bij Defensie, werd ik geïnterviewd door o.a. NOS NEWS, RTLNews, Hart van Nederland (TV) and NPO and BNR (Radio).

In februari 2023 berichtte de volkskrant over ons NWO project over de gevolgen van COVID-19 pandemie op criminaliteitscijfers.

In de Pers

Interviews & podcasts (recent)

Volkskrant interview over het verkeerde gebruik van het Stockholmsyndroom

Radio interview voor 'met het oog op morgen' over de oorsprong van het Stockholmsyndroom

Universiteit van Nederland over de Tafel van Tien 

NRC artikel wetenschappelijke lessen voor oorlogsonderhandelaars (met Beatrice de Graaf, Kees van den Bos en Paul van Lange)

Radio interview De Wereld van Sofie over het Stockholmsyndroom

Interview met rector Thom Palstra over wetenschappelijke integriteit en sociale veiligheid

Interview met Jacquelien van Stekelenburg (VU) over de VU-UT Impactcoalitie Creating Secure Societies

Nieuws op utwente.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C243B
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C243B
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media