Welkom...

prof.dr. E. Giebels (Ellen)

Hoogleraar

Nevenactiviteiten

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
    Raad van Toezicht
  • LOWI (on behalf of NWO)
    Raad van Advies
  • TNO Defensie & Veiligheid
    Lid Strategische Adviesraad

Publicaties

Recent
Hope, L., Anakwah, N., Antfolk, J., Brubacher, S. P., Flowe, H., Gabbert, F. , Giebels, E., Kanja, W., Korkman, J., Kyo, A., Naka, M., Otgaar, H., Powell, M. B., Selim, H., Skrifvars, J., Sorkpah, I. K., Sowatey, E. A., Steele, L. C., Stevens, L., ... Wells, S. (2022). Urgent issues and prospects at the intersection of culture, memory, and witness interviews: Exploring the challenges for research and practice. Legal and criminological psychology, 27(1), 1-31. https://doi.org/10.1111/lcrp.12202
van 't Klooster, J-W. , Giebels, E. , Slijkhuis, P. J. H. , Langener, S. , Nijen Es, L. , Beerlage-de Jong, N. , & van Gemert-Pijnen, L. (2020). Research on the road using the ExperiVan. In Supporting Health by Technology: Supporting Health by Technology International Conference 11-6-2020: Abstract book (pp. 44-44). University of Twente.
de Graaff, M. , Giebels, E., Meijer, D. J. W., & Verweij, D. E. M. (2019). Sensemaking in Military Critical Incidents: The Impact of Moral Intensity. Business & society, 58(4), 749-778. https://doi.org/10.1177/0007650316680996
Overige bijdragen

Dutch books & reports

Zebel, S., Kuttschreuter, M., Stel, M., & Giebels, E. (2019). Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: Een mixed-methods benadering. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Onderzoek naar een social veilige werkomgeving bij Defensie, Oktober 2018. Onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Giebels, E., Van Oostrum, F.H., Van den Bos, C. (2018). Tussenrapportage: Dossier Schaarsbergen, meldpunt, vervolgtraject. (Deel)onderzoek in opdracht van de Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser.

Stel, M., Ketelaar, D., Gutteling, J., Giebels, E., Kerstholt, J. (2017). Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Torenvlied R., Giebels, E., Wessel, R.A., Gutteling, J.M., Moorkamp, M. en Broekema, W. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. [Report Evaluation National Crisis Management Organization Flight MH17]. Den Haag: WODC.

Beune, K. & Giebels, E. (2013). Het management van beschermde getuigen: een gedragsperspectief.  Universiteit Twente. Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Korps landelijke politiediensten. (Ook beschikbaar in het Engels). 

Ufkes, E.G. & Giebels, E. (2013). Literatuurverkenning Agressie en Geweld Tegen Werknemers met een Publieke Taak. Enschede: Universiteit Twente, vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. http://www.hetccv.nl/dossiers/Geweld/landelijk---literatuurverkenning-agressie-en-geweld

 Zebel, S., Vries, P.W. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M. & Stol, W. (2013). Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: een empirische verkenning. Enschede: Universiteit Twente; vakgroep PCRV. Onderzoek in opdracht van het WODC; Ministerie van Veiligheid en Justitie. https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/verkenning-aard-en-omvang-cybercrime-en-                                computercrime-jeugd.aspx?nav=ra&l=criminaliteit_en_delicten&l=computercriminaliteit

Meedendorp, E. & Giebels, E. (2012).Conflicten in de rechtshulpverlening. Een onderzoek onder cliënten van het juridisch loket. Enschede: Universiteit Twente. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Rechtsbijstand.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2007). Conflict, belangen en (de-)escalatie in de rechtzaal: Een psychologisch perspectief. In M. Pel & J. H. Emaus (Red): Het Belang van Belangen, pp21-33. SDU mediation series, deel 7.

Giebels, E. & Euwema, M.C. (2006; 2010; 2017 (3rd edition). Conflictmanagement: analyse, diagnostiek en interventie. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.

Giebels, E. & Noelanders, S. (2004). Onderhandelen in levensbedreigende situaties. Veenendaal: Universal Press. (Ook beschikbaar in het Duits en Engels).

Pure Link

Google Scholar Link

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2022/2023

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2021/2022

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C243B
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C243B
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media