Publicaties

2023
2022
Dynamic Sparse Network for Time Series Classification: Learning What to "see''. ArXiv.org. Xiao, Q., Wu, B., Zhang, Y., Liu, S., Pechenizkiy, M., Mocanu, E. & Mocanu, D. C.https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.09840Dynamic Sparse Network for Time Series Classification: Learning What to “See”. Xiao, Q., Wu, B., Zhang, Y., Liu, S., Pechenizkiy, M., Mocanu, E. & Mocanu, D. C.https://openreview.net/forum?id=ZxOO5jfqSYwTowards Implementing Truly Sparse Connections in Deep RL Agents. Grooten, B. J., Sokar, G., Mocanu, E., Dohare, S., Taylor, M. E., Pechenizkiy, M. & Mocanu, D. C.Dynamic Sparse Training for Deep Reinforcement LearningIn Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2022 (pp. 3437-3443). Sokar, G. A. Z. N., Mocanu, E., Mocanu, D. C., Pechenizkiy, M. & Stone, P.https://doi.org/10.24963/ijcai.2022/477

Onderzoeksprofielen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Adres

Universiteit Twente

Zilverling (gebouwnr. 11)
Hallenweg 19
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard