Afspraak plannen:   https://eemcs.planner.utwente.nl/

Inloopspreekuur:      Donderdag 12.45-13.45

Corona bericht: Ik ben zowel online als op campus (vrijdag) bereikbaar. Online meetings vinden plaats via Microsoft Teams: teams.microsoft.com. Je kunt inloggen met je universiteit e-mail adres.

Studenten kunnen contact met mij opnemen met vragen over hun studie, bijvoorbeeld vragen over de BSA of MOMI, over studiekeuze en over minors. Ik bied ook begeleiding bij planning of motivatie problemen. Naast het beantwoorden van vragen die over de studie gaan, bied ik ook begeleiding bij persoonlijke problemen die je studie in de weg zitten. Indien nodig kan ik studenten doorverwijzen naar mensen of organisatie zowel binnen als buiten de universiteit. 

Organisaties

Adres

Universiteit Twente

Zilverling (gebouwnr. 11), kamer 1028
Hallenweg 19
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Overige contactinformatie

<p><span><strong>Inloopspreekuur: </strong>Donderdag 12.45-13.45 - </span><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgzODM3NDctZWY1MS00ODA0LTkyMWEtN2NmOTcyNDZlMDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22723246a1-c3f5-43c5-acdc-43adb404ac4d%22%2c%22Oid%22%3a%2207ebc4d7-d7ab-4f36-9d06-8b42adcab7ab%22%7d"><span>Join Microsoft Teams Meeting</span></a></p>
<p><strong><span>Corona bericht:</span></strong><span></span></p>
<p><span></span><span>Vanaf september ben ik zowel online als op campus (maandag en vrijdag) bereikbaar. Online meetings vinden plaats via Microsoft Teams:&nbsp;</span><a href="https://adfs.utwente.nl/adfs/ls/?login_hint=e.t.kamp%40utwente.nl&amp;client-request-id=3ad0440e-d452-4a7d-9877-267bd739fd5a&amp;username=e.t.kamp%40utwente.nl&amp;wa=wsignin1.0&amp;wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&amp;wctx=estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAYWQvUscQRjGd27vznPBKCrBKlxxiAizOzM7M_sBgl-BeIRcOCvtZmdnvctlXbmdUzRY2FmFkEaxESxNl0qEQEhpdUUgwb9A0sTSJpC1SxdeeHkfeB94np9VwTayg3kT2zhsMOVKxSWCJMIJpMRn0I9pBD2mlOcX41Len7QmnqwOw_b3w-bp3uy7H8GfzTNgDfSe2tbK3n57CZ51tN7JQ8fRSqS5nXZlP8uzRNsyS52t7AqAIQB3AHwsTSlb2z2R7iz-4y81qHK9iCgKo4AERQ7kwoglMUwSGUkuORcouC2Nt5YGukMeV9bvHqgzs8Glr2JJBPQ4KQoUn9AXgYQ8EEQV3oQq9dlseMQllAsMpZswSF3JoJCxLC4RRxRRIWn80wTDMvhVfloDE8bMaN2YG0FmWKtZhTLqxkMZXFQKFIPfX07uv52_eH80fr37yTNuKs5BSzC_12_tOvuJZkHPcZ-_eUk38pX22npbp8vyVbPz2hvsL6G1BRbiD9XqTbXUzO-r4HjEuB79D71ba5oggiDyIaF1jEPqhxhvfh0z_gI1">teams.microsoft.com</a>.<span>&nbsp;Je kunt inloggen met je universiteit e-mail adres.</span><span></span><span></span></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>

Scan de QR-code of
Download vCard