Irena Olde Engberink is de griffier van de Universiteitsraad van de UT. De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, waarvan negen leden medewerkers zijn en negen leden studenten.

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur.

Organisaties

Adres

Universiteit Twente

Spiegel (gebouwnr. 02), kamer 411
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard