Welkom...

dr. H.E. Vonkeman (Harald)

Hoogleraar

Over mij

LEERSTOEL PATIENTGERICHTE GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Bij de behandeling van ziekten willen we vaststellen of een therapie werkt of niet. Van oudsher gebruiken we daarvoor uitkomsten die voor artsen goed meetbaar zijn, bijvoorbeeld de hoogte van een bloedwaarde of de grootte van een afwijking op een röntgenfoto. Als deze uitkomst dan de goede kant op gaat kunnen we vaststellen dat de patiënt beter wordt. Als je echter aan patiënten zelf vraagt wat zij verstaan onder beter worden, dan zijn dat vaak heel andere dingen: minder vermoeid zijn, minder afhankelijk zijn, weer de trap op kunnen. Of een behandeling leidt tot beter worden vanuit het perspectief van de patiënt is moeilijker vast te stellen. In de laatste twintig jaar hebben we veel onderzoek gedaan naar dit soort patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs). Inmiddels zijn ervaren gezondheid en kwaliteit van leven belangrijke uitkomstmaten voor al onze behandelingen geworden.

Bij technologie denken we in de zorg al snel aan enorm dure operatierobots of kamer vullende scanapparaten. Toch is dit maar een klein deel van wat we allemaal onder gezondheidstechnologie verstaan. Technologie is steeds belangrijker geworden in de manier waarop wij met patiënten communiceren, diagnoses stellen, behandelingen geven en het herstel volgen. Een consult kan al via een videoverbinding nadat de patiënt een zelftest heeft gedaan, de behandeling gaat met virtual reality en wordt op afstand gemonitord met biosensoren. In de zorg vindt een transitie plaats waarin patiënten hun eigen gezondheidszorg bepalen. Zorg die gericht is op zelfredzaamheid, zingeving, preventie en gezond leven. Zorg die ondersteund door innovatieve technologie steeds meer op afstand van het ziekenhuis wordt geleverd en op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt.

De leerstoel Patiëntgerichte Gezondheidstechnologie heeft als doel om dit te helpen verwezenlijken. We willen een Fieldlab oprichten waarin patiënten, onderzoekers, medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en tech bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve gezondheidstechnologie. Technologie die past bij de wensen en behoeften van patiënten om hun eigen gezondheid te ondersteunen en die bijdraagt aan gepersonaliseerde zorg die gericht is op het verbeteren van kwaliteit van leven en de preventie van ziekte.

Tenslotte is nodig dat jonge artsen en verpleegkundigen veel eerder in hun opleiding in aanraking komen met nieuwe vormen van geneeskunde. Hiervoor kijken we of innovatieve gezondheidstechnologie onderdeel kan worden van het toekomstige opleidingscurriculum van coassistenten, artsen en verpleegkundigen.

Expertises

Medicine & Life Sciences
Antirheumatic Agents
Gout
Netherlands
Patient Reported Outcome Measures
Registries
Rheumatoid Arthritis
Rheumatology
Tumor Necrosis Factor Inhibitors

Publicaties

Recent
Lint, J. A. V., Hunsel, F. P. A. M. V., Tas, S. W. , Vonkeman, H. E., Hoentjen, F., Doorn, M. B. A. V., Hebing, R. C. F., Nurmohamed, M. T., Bemt, B. J. F. V. D., Puijenbroek, E. P. V., & Jessurun, N. T. (2022). Hypoglycaemia following JAK inhibitor treatment in patients with diabetes. Annals of the rheumatic diseases, 81, 597-599. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-221840
Metselaar, J. M., Middelink, L. M., Wortel, C. H., Bos, R., van Laar, J. M. , Vonkeman, H. E., Westhovens, R. , Lammers, T., Yao, S. L., Kothekar, M., Raut, A., & Bijlsma, J. W. J. (2022). Intravenous pegylated liposomal prednisolone outperforms intramuscular methylprednisolone in treating rheumatoid arthritis flares: A randomized controlled clinical trial. Journal of controlled release, 341, 548-554. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.12.007
Lint, J. A. V., Bakker, T. , Klooster, P. M. T., Puijenbroek, E. P. V. , Vonkeman, H. E., & Jessurun, N. T. (2022). Neuropsychiatric adverse drug reactions associated with low dose methotrexate in rheumatoid arthritis patients. Expert opinion on drug safety, 21(3), 417-423. https://doi.org/10.1080/14740338.2022.2003328
Beckers, E., Been, M., Webers, C., Boonen, A. , Klooster, P. M. T. , Vonkeman, H. E., & van Tubergen, A. (2022). Performance of 3 Composite Measures for Disease Activity in Peripheral Spondyloarthritis. Journal of rheumatology, 49(3), 256-264. https://doi.org/10.3899/jrheum.210075
Kosse, L. J., Weits, G. , Vonkeman, H. E., Tas, S. W., Hoentjen, F., van Doorn, M. B. A., Spuls, P. I., D’Haens, G. R., Nurmohamed, M. T., van Puijenbroek, E. P., van den Bemt, B. J. F., & Jessurun, N. T. (2021). Patients’ perspectives on a drug safety monitoring system for immune-mediated inflammatory diseases based on patient-reported outcomes. Expert opinion on drug safety, 20(12), 1565-1572. https://doi.org/10.1080/14740338.2021.1963436
Poppelaars, F., van Lint, J. , Vonkeman, H., van der Sijs, H., Zwaveling, J., Kerskes, M., van Zanten, A., & Jessurun, N. (2021). Tocilizumab lijkt veilig toepasbaar bij COVID-19. Pharmaceutisch weekblad, 156(23), 22-24.
Terwee, C. B., Zuidgeest, M. , Vonkeman, H. E., Cella, D., Haverman, L., & Roorda, L. D. (2021). Common patient-reported outcomes across ICHOM Standard Sets: the potential contribution of PROMIS®. BMC medical informatics and decision making, 21(1), [259]. https://doi.org/10.1186/s12911-021-01624-5

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede