Ik ben promovenda bij het departement Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid (Faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen). Mijn onderzoek richt zich op risicogedrag, gezondheidsgedrag en besluitvorming.

Mijn onderzoeksinteresses zijn beïnvloed door mijn studie Health & Social Psychology (MSc) aan de Universiteit Maastricht met een sterke focus op het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek dat als basis kan dienen voor interventieprogramma's. Ik heb mijn studie in psychologie (BSc) afgerond aan de Glasgow Caledonian University (UK) waar ik voor het eerst geïnteresseerd raakte in onderzoek naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daarnaast heb ik een achtergrond in Duits recht (Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universitaet Bonn, Duitsland). Wat ik leuk vind is wandelen in de bergen, dansen op Swing muziek (Lindy Hop) en cello spelen. U kunt contact opnemen via  e-mail en LinkedIn.

Ik ben promovenda bij de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid (Faculteit Gedrags-, Management- en Sociale Wetenschappen). Mijn onderzoek richt zich op het nemen van risico's, gezondheidsgedrag en andere gedragspatronen die socio-economische gezondheidsverschillen kunnen veroorzaken en bijdragen tot vroegtijdige morbiditeit en mortaliteit. Ik ben vooral geïnteresseerd in de impact van of vroege tegenspoed op gezondheidsgedrag, het nemen van risico's en besluitvorming. Mijn theoretisch model is voornamelijk gebaseerd op evolutionair-ontwikkelingspsychologische perspectieven. Om de factoren die (riskante) besluitvorming beïnvloeden beter te onderzoeken, ontwikkelen mijn collega's van het BMSLab en ik innovatieve methoden voor behaviorele onderzoek van risicogedrag en besluitvorming met behulp van Virtual Reality.
Deze video presenteert mijn nieuwste project over het gebruik van Virtual Reality om beslissingsgedrag in verschillende buurtomgevingen te onderzoeken.

Mijn werk werd voorgesteld op conferenties van de Association for Research in Psychology and Health, de European Health-Psychology Society, de European Human Behaviour and Evolution Association, de Associatie van Sociaal Psychologische Onderzoekers en het Kurt Lewin Institut.

Mijn project is een samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht. Mijn begeleiders zijn Marielle Stel (UT-PCRS), Iris van Sintemaartensdijk (UT-PCRS), Karlijn Massar en Robert Ruiter (beiden bij Department of Work and Social Psychology, Maastricht University).

Binnen de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid sluit mijn werk aan bij het thema "The Antecedents of Risky, Antisocial and Criminal Behavior".

 
Binnen de afdeling Arbeids- en Sociale Psychologie (Toegepaste Sociale Psychologie) van de Universiteit Maastricht sluit mijn werk aan bij de onderzoekslijn "Socio-Economic Health Inequities".

Van 2018 tot 2019 was ik promovenda in het ERC-funded project 'Crime & Time' bij de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid. Het project richtte zich op de vraag of ongunstige socio-ecologische factoren tijdens de kindertijd - zoals geweld en criminele/delinquente peers - een effect hebben op de besluitvormingsgedrag op lange en korte termijn. Het project maakte gebruik van longitudinale data over de levensloopontwikkeling van geweld en criminaliteit van het Zurich Project on the Social Development from Childhood to Adulthood (z-proso).

Mijn onderzoeksinteresses zijn onder meer:
besluitvorming; gezondheidsgedrag; risicogedrag; antisociaal gedrag; temporal discounting; evolutionair-ontwikkelingspsychologie; sociale cognitie.

Experimentele methoden en statistische methoden die ik momenteel gebruik of in het verleden heb gebruikt:
Virtual Reality; Structural Equation Modelling; longitudinale modellering; event-related designs/beslissingsexperimenten met behulp van fMRI; EEG; hartslag; huidgeleiding; smaak en hedonische waarnemingen.

Onderzoeksprofielen

Ik begeleid regelmatig bachelor- en masterstudenten psychologie bij onderzoeksprojecten.

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Scan de QR-code of
Download vCard