Mijn onderzoek strekt zich uit over drie gebieden. Ten eerste draag ik bij aan het discours over de veranderende aard van werk en organiseren, door te theoretiseren hoe technologie nieuwe werkpraktijken faciliteert en medieert. Ten tweede werk ik aan het overbruggen van de kloof tussen computationele methoden en procestheorievorming, in het bijzonder het bevorderen van theoriegedreven analyse van digitale sporengegevens. Ten derde gebruik ik econometrische methoden om de bredere impact van de algoritmisering van de samenleving te beoordelen - bijvoorbeeld de dialectiek tussen datagestuurde bedrijfsinnovatie en werknemers- of consumentenrechten.

Publicaties

2024
2023
2022

Onderzoeksprofielen

I teach various topics in information management, IT projects & business cases, IT strategy, changing nature of work and organizing, digital transformation, algorithmic management, and artificial intelligence.

Ik heb mijn Ph.D van de Universiteit van Münster, Duitsland, Master of Science van de Universiteit van Münster, Duitsland, Bachelor of Science van de IT & Business School (IBS) Oldenburg, Duitsland, Software Developer Specialisation van Industrie- und Handelskammer (IHK) Oldenburg, Duitsland, behaald,

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Scan de QR-code of
Download vCard