Jean Paul Sebastian Piest is momenteel als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Industrial Engineering & Business Information Systems. 

Hijheeft cum laude de PDEng programma's Civil Engineering en Business Information Technology (2022) afgerond, een dubbele Master in International Supply Chain Management en Master in Business Administration (2017) en Bachelors in Business Engineering (2011) en Human Resource Management (2007).

Momenteel is hij als hoofdonderzoeker actief in het TKI DINALOG onderzoeksproject Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for SMEs. Zijn huidige onderzoek richt zich op bedrijfsarchitectuur, informatie systemen, kunstmatige intelligentie en de toekomst van werken en leren.

Daarvoor werkte hij ruim 10 jaar in de informatie technologie en dienstverlening waar hij bedrijven adviseerde in de logistiek en maakindustrie.

Zijn persoonlijke ambitie is om bruggen te bouwen tussen wetenschap en industrie.

Expertises

 • Computer Science

  • Design
  • Case Study
  • Models
  • Enterprise Architecture
  • Application
  • Process Mining
  • Architecture Perspective
 • Social Sciences

  • Logistics

Organisaties

Publicaties

2024
Towards a Knowledge Base and Design and Action Theory for Intelligence AmplificationIn Enterprise Design, Operations, and Computing. EDOC 2023 Workshops - IDAMS, iRESEARCH, MIDas4CS, SoEA4EE, EDOC Forum, Demonstrations Track and Doctoral Consortium, 2023, Revised Selected Papers (pp. 355-362). Springer. Piest, J. P. S.https://doi.org/10.1007/978-3-031-54712-6_24Multiple Use Case Analysis of an AI Hospital Using the AIDAF and Intelligence Amplification Design CanvasIn Enterprise Design, Operations, and Computing. EDOC 2023 Workshops - IDAMS, iRESEARCH, MIDas4CS, SoEA4EE, EDOC Forum, Demonstrations Track and Doctoral Consortium, 2023, Revised Selected Papers (pp. 5-22). Springer. Piest, J. P. S., Jinzaki, M., Masuda, Y., Toriya, M., Nakamura, O. & Toma, T.https://doi.org/10.1007/978-3-031-54712-6_1Developing and Deploying Federated Learning Models in Data Spaces: Smart Truck Parking Reference Use CaseIn Enterprise Design, Operations, and Computing. EDOC 2023 Workshops - IDAMS, iRESEARCH, MIDas4CS, SoEA4EE, EDOC Forum, Demonstrations Track and Doctoral Consortium, 2023, Revised Selected Papers (pp. 39-59). Springer. Piest, J. P. S., Datema, W., Firdausy, D. & Bastiaansen, H.https://doi.org/10.1007/978-3-031-54712-6_3
2023
A Method for Bottleneck Detection, Prediction, and Recommendation Using Process Mining TechniquesIn E-Business and Telecommunications: 18th International Conference on E-Business and Telecommunications, ICETE 2021, Virtual Event, July 6–9, 2021, Revised Selected Papers (pp. 118-136). Springer Nature. Piest, J. P. S., Bemthuis, R. H., Cutinha, J. A., Arachchige, J. J. & Bukhsh, F. A.https://doi.org/10.1007/978-3-031-36840-0_7Human-Centred Design Thinking Using the Intelligence Amplification Design Canvas and the Adaptive Integrated Digital Architecture FrameworkIn Human Centred Intelligent Systems: Proceedings of KES-HCIS 2023 Conference (pp. 153-163). Springer Nature. Piest, J. P. S., Masuda, Y., Nakamura, O. & Karaca, K.https://doi.org/10.1007/978-981-99-3424-9_15Healthcare Under Society 5.0: A Systematic Literature Review of Applications and Case StudiesIn Innovation in Medicine and Healthcare: Proceedings of 11th KES-InMed 2023 (pp. 77–87). Springer Nature. Piest, J. P. S., Masuda, Y. & Nakamura, O.https://doi.org/10.1007/978-981-99-3311-2_8A Reference Use Case, Data Space Architecture, and Prototype for Smart Truck ParkingIn Proceedings of the 22nd CIAO! Doctoral Consortium, and Enterprise Engineering Working Conference Forum 2022 co-located with 12th Enterprise Engineering Working Conference (EEWC 2022), Article 1 (pp. 1-15). CEUR. Piest, J. P. S., Slavova, S. & van Heeswijk, W. J. A.https://ceur-ws.org/Vol-3388/paper1.pdfTutorial: Conceptualizing intelligence amplification in human-centred AI applications using the design canvasIn Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2023): Artificial Intelligence and Future Applications (pp. 129-138). AHFE Conference. Piest, J. P. S., Iacob, M. E. & Wouterse, M. J. T.https://doi.org/10.54941/ahfe1002937Digital Architectures Under Society 5.0: An Enterprise Architecture PerspectiveIn Enterprise Design, Operations, and Computing. EDOC 2022 Workshops. EDOC 2022.: IDAMS, SoEA4EE, TEAR, EDOC Forum, Demonstrations Track and Doctoral Consortium, Bozen-Bolzano, Italy, October 4–7, 2022, Revised Selected Papers (pp. 5-24). Springer Nature. Piest, J. P. S., Masuda, Y. & Iacob, M. E.https://doi.org/10.1007/978-3-031-26886-1_1
2022

Onderzoeksprofielen

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Lopende projecten

SMART4L

a learning community and platform to accelerate (inter)regional collaboration for ICT-driven innovation in logistics

De logistieke sector kampt met de uitdaging dat ICT-innovaties vaak onvoldoende benut worden door het ontbreken van de juiste skills bij medewerkers. Het SMART4L-voorstel beoogt het lerende vermogen van logistieke bedrijven en de inzetbaarheid van de logistieke beroepsbevolking te vergroten door het (her)ontwerpen en optimaliseren van drie regionale leer-werkgemeenschappen (Port of Twente, Logistics Lab Zwolle en Kansen met Data-Datalab) waarin bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen samenwerken. Dit doen we met inzichten over effectieve ontwerpprincipes en sociale processen voor samenwerkend leren en de benutting van innovatie, en door een ICT-platform te ontwikkelen om het delen van kennis en leren te versnellen.

TRIUMPH

Transitioning towards resilient multimodal corridors using digital twinning

In dit project bouwt het onderzoeksconsortium voort op bestaande mogelijkheden om multimodale corridors te monitoren door functionaliteit en werkpraktijken te bieden om de transitie naar veerkrachtige en klimaat adaptieve synchromodale corridors te ondersteunen. De ontwikkeling van een dergelijk platform vergt collectieve inspanningen om gegevens te delen (bijv. geohydrologisch, IoT, weer, planning, logistiek) en interorganisatorische processen om de risico’s van omgekeerde modal shift te verminderen en de negatieve opslingereffecten ervan te verminderen. De doelstellingen van dit driejarige project zijn: een resilience toolbox ontwikkelen gericht op de transformatie van bestaande corridors, ontwerp en ontwikkeling van een digital twin voor veerkrachtige multimodale corridors.

Voltooide projecten

Autonomous Logistics Miners for Small-Medium Businesses

Dit project heeft als doel om de concurrentiepositie van het MKB te versterken door het gebruik van smart data mining agents die op een autonome wijze beslissingen kunnen nemen en routine taken kunnen uitvoeren met minimale begeleiding van menselijke werkers.

Synchromodal IT

In het project Synchromodal IT heeft de Universiteit Twente samen met acht industriële bedrijven nieuwe IT-diensten ontwikkeld voor de synchromodale logistiek. Het project is uitgevoerd vanuit een unieke combinatie van wiskundige methoden, gaming en IT-kennis.

STEERS

TowardS inTelligEnt intER-hub-logiStics

The focus of STEERS is to explore the real-life challenges associated with the logistics operation in a small-to-medium size logistics hub and investigate the potential of intelligent and connected technology to address such challenges. This project will investigate the requirements for the application of automated vehicles in inter-hub transportation and simultaneously explore the potential of intelligent inter-hub corridors. Additionally, inter-hub communications will also provide the opportunity to explore their potential impact on the planning and coordination of intra-hub activities, with an explicit focus on the changing role of human planners.

CLICKS

IDS connector store and interoperability simulator for SMEs

Dit project ontwikkelt de Logistics Data Space (LDS), waarmee logistieke bedrijven kunnen deelnemen in digitale ecosystemen voor efficiënte samenwerking en nieuwe diensten. LDS bestaat uit een Connector Store met connectoren voor data-uitwisseling tussen heterogene ICT omgevingen, en een Interoperability Simulator voor het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden voorafgaand aan de implementatie.

REAL

Reinforcement LeArning Platform for SMEs in Logistics

ReAL gaat van prototyping naar een schaalbaar renforcerend learning platform gebaseerd op het Open Trip Model (OTM) en breed beschikbaar voor de logistieke sector (m.n. voor MKB). Het platform gaat besluitvorming tijdens logistieke processen ondersteunen, wordt ontwikkeld/getest door partners uit het ICCOS-consortium en is aangevuld met online onderwijsmiddelen en workshops.

ICCOS

Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for SMEs

ICCOS heeft tot doel de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector te verbeteren door de acceptatie en het gebruik van industrie 4.0-gerelateerde technologieën te verhogen in combinatie met geavanceerde real-time data-analyse.

DASLOGIS

Development and valorization of a Dutch Data Space for LOGIStics

the DASLOGIS project pursues the development of a DLDS: a digital virtual environment or eco-system which facilitates finding and controlled sharing of (potentially) sensitive data. It provides flexibility, extendibility and personalization to support the three main types of logistics data sharing [1]: ‘sharing of transaction data for operations optimization’, ‘sharing of (big) data for data for data analytics’ and ‘sharing of supply chain data for real-time visibility’. DLDS will be based on the generic and internationally standardized International Data Spaces (IDS) reference architecture as developed by the International Data Spaces Association (IDSA), augmented and tailored to Dutch logistics needs where applicable. In a proof-of-concept setting, the project partners provide the required functionality in a Dutch logistics context. The initial DLDS implementation will be used to demonstrate the feasibility and value of a DLDS for the Dutch logistics sector using logistics use cases.

In de pers

Nieuws op utwente.nl

Adres

Universiteit Twente

Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 3202
Hallenweg 17
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard