Welkom...

dr. K.P. Truong (Khiet)

Universitair hoofddocent

Over mij

Hoe mensen praten en elkaar begrijpen heeft mij altijd gefascineerd. De grote vraag voor mij is hoe we technologie kunnen ontwikkelen die gesproken taal begrijpt: hoe maken we automatische spraakherkenning intelligenter? Naast wat er gezegd wordt, zit er ook heel veel informatie in hoe iets gezegd wordt: aspecten van fysieke, emotionele, en mentale gesteldheid klinken door in de stem, bewust en onbewust. Mijn interesse gaat vooral uit naar het automatisch interpreteren van juist die impliciete informatie met als doel om bijvoorbeeld conversational agents (zoals Siri) gepaster te laten reageren op kinderen of ouderen, of om bijvoorbeeld apps te ontwikkelen die op afstand ondersteuning bieden aan mensen met depressie.

Na mijn studie Taalwetenschap (richting Taal en Spraaktechnologie) in Utrecht, ben ik bij TNO beland en heb ik daar automatische emotieherkenning in spraak onderzocht. Vervolgens ben ik naar Universiteit Twente, Human Media Interaction gegaan waar ik nu nog steeds werk aan de automatische analyse van nonverbale aspecten in spraak communicatie (o.a. lachen, backchanneling) in mens-mens, en mens-machine interactie. Naast het doen van onderzoek geef ik ook onderwijs over speech processing, affective computing, en interaction technology.

Expertises

Engineering & Materials Science
Audiovisual
Robots
Speech Recognition
Medicine & Life Sciences
Laughter
Social Sciences
Acoustics
Dementia
Humor
Reminiscence

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich vooral op het automatisch analyseren en interpreteren van nonverbale aspecten in spraak communicatie die iets zeggen over hoe het gesprek gaat, en wat iemands fysieke, socio-emotionele, en mentale gesteldheid is. Mijn doel is automatisch spraakherkenning intelligenter te maken. Ik heb o.a. gewerkt aan automatische detectie van lachen, automatische emotie herkenning in spraak, en het automatisch genereren van backchannels voor artificiele agents. Op dit moment begeleid ik een aantal PhD studenten die onderzoek doen naar multimodale emotie expressie bij ouderen, en responsible design voor kind-robot interactie. Ook begeleid ik master studenten in hun onderzoek naar technologie ten behoeve van kwetsbare mensen (bijvoorbeeld mensen met dementie, mensen met meervoudige beperkingen), en mens-robot interactie.

Je kunt meer lezen over mijn onderzoek hier https://www.utwente.nl/en/research/researchers/featured-scientists/truong/index/ en op mijn persoonlijke website http://khiettruong.space/

Publicaties

Recent
Beelen, T. H. J. , Velner, E. , Truong, K. P. , Ordelman, R. J. F. , Huibers, T. W. C. , & Evers, V. (2023). Children’s Trust in Robots and the Information They Provide. In CHI EA '23: Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-7). Article 66 ACM Publishing. https://doi.org/10.1145/3544549.3585801
Sharma, S. , Beelen, T. , & Truong, K. P. (2023). Robot-Supported Information Search: Which Conversational Interaction Style do Children Prefer? In HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (pp. 466–470). ACM Publishing. https://doi.org/10.1145/3568294.3580128
de Boer, J. N., Voppel, A. E., Brederoo, S. G., Schnack, H. G. , Truong, K. P., Wijnen, F. N. K., & Sommer, I. E. C. (2023). Acoustic speech markers for schizophrenia-spectrum disorders: A diagnostic and symptom-recognition tool. Psychological medicine, 53(4), 1302-1312. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/S0033291721002804
Beelen, T. , Velner, E. , Ordelman, R. , Truong, K. P. , Evers, V. , & Huibers, T. (2022). Designing Conversational Robots with Children during the Pandemic. Paper presented at 6th International and Interdisciplinary Perspectives on Children & Recommender and Information Retrieval Systems, KidRec 2022, Braga, Portugal. https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.11300
Beelen, T. H. J. , Truong, K. P. , Ordelman, R. J. F. , Velner, E. , Evers, V. , & Huibers, T. W. C. (2022). A Child-Friendly Approach to Spoken Conversational Search. In G. Drakopoulos, & E. Kafeza (Eds.), CIKM-WS 2022: Proceedings of the CIKM 2022 Workshops, Atlanta, USA, October 17-21, 2022 (CEUR Workshop Proceedings; Vol. 3318). CEUR. https://ceur-ws.org/Vol-3318/
Beelen, T. H. J. , Velner, E. , Ordelman, R. J. F. , Truong, K. P. , Evers, V. , & Huibers, T. W. C. (2022). Designing Conversational Robots with Children during the Pandemic. Abstract from 6th International and Interdisciplinary Perspectives on Children & Recommender and Information Retrieval Systems, KidRec 2022, Braga, Portugal. https://arxiv.org/abs/2205.11300
Pompe, B. L. , Velner, E. , & Truong, K. P. (2022). The Robot That Showed Remorse: Repairing Trust with a Genuine Apology. In Proceedings of the 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN): Social, Asocial, and Antisocial Robots (pp. 260-265). IEEE. https://doi.org/10.1109/RO-MAN53752.2022.9900860
Martikainen, K., Karlgren, J. , & Truong, K. P. (2022). Exploring audio-based stylistic variation in podcasts. 2343-2347. Paper presented at 23rd INTERSPEECH 2022, Incheon, Korea, Republic of. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2022-10871
Beelen, T. , Velner, E. , Ordelman, R. , Truong, K. P. , Evers, V. , & Huibers, T. (2021). Let’s talk about it: Spoken conversational search with a robot for children. In CUI@CSCW: Inclusive and Collaborative Child-facing Voice Technologies: A workshop at the virtual ACM CSCW 2021 conference ACM Publishing.

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Citadel (gebouwnr. 09), kamer H235
Hallenweg 15
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Citadel  H235
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media