Liza Hoveling is een epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Twente. Daarnaast heeft ze een externe positie bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ze behaalde haar bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Twente en haar master in Voeding en Gezondheid met een focus op Epidemiologie en Volksgezondheid aan de Wageningen Universiteit.

In 2022 behaalde Liza haar PhD aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar proefschrift had als titel: "Het ontrafelen van sociaaleconomische gezondheidsongelijkheden - doelen voor het voorkomen van het metabool syndroom en ernstige depressieve stoornis." De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift zijn als volgt. Sociaaleconomische positie heeft een sterke invloed op gezondheidsverschillen in metabool syndroom en depressieve stoornissen, voornamelijk via opleidingsniveau en in mindere mate via inkomen en beroepsprestige. Voldoende inkomen is cruciaal geacht om de levensstijl van mensen in armoede te verbeteren. Deze verschillen zijn voornamelijk te wijten aan hogere rookpercentages, slechtere gezondheidsvaardigheden en zwakkere sociale connecties in lagere sociaaleconomische groepen. Om deze ongelijkheden te verminderen, moeten interventies zich richten op gezondere levensstijlen, verbeterde gezondheidsvaardigheden en het bevorderen van betere sociale connecties, vooral voor mensen met een lager opleidingsniveau.

Momenteel richt Liza haar onderzoeksactiviteiten op de studie van de gezondheid van vrouwen en het onderzoeken van diagnostische vertragingen bij kanker bij vrouwen. Haar focus omvat onder andere de analyse van het gedrag van patiënten en de praktijken van gezondheidsprofessionals in deze context.

Organisaties

Liza's research is centered on the exploration of women's health and the examination of diagnostic delays in cancer among women. Her research encompasses the analysis of patient behaviors and the practices of healthcare professionals within this specific context.

Adres

Universiteit Twente

Technohal (gebouwnr. 18), kamer 3301
Hallenweg 5
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard