Pre-U
BMS-LDT-ELAN
Werkdagen
even
oneven
M
T
W
T
F
op de campus
thuiswerkdag
afwezig

Ik ben informaticus en gepromoveerd op het gebied kunstmatige intelligentie (niet-monotone logica). Na afronding van mijn proefschrift heb ik een aantal jaren als post-doc en medewerkster onderwijs bij de Universiteit Twente gewerkt. Daarna heb ik vanuit een eigen bedrijf scholen ondersteunt met beleidsadvies en trainingen voor de integratie van ICT in het onderwijs.

Ik heb ruime ervaring als projectleider van diverse projecten op het gebied van ICT in het onderwijs en onderwijsverniewing (zie 'projecten').

Als vakdidacticus informatica wil ik studenten enthousiasmeren voor het vak informatica in het voortgezet onderwijs en goede toekomstige docenten opleiden. Ook wil ik bijdragen aan een goed professionaliseringsaanbod van de initiële opleiding via de inductiefase naar volledig vakmanschap. Daarnaast wil ik de aantrekkelijkheid van het vak informatica vergroten voor een brede leerlingenpopulatie. Dit doen we o.a. door mee te werken aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het nieuwe examenprogramma informatica.

Expertises

 • Computer Science

  • Learning Experiences
 • Psychology

  • Help-Seeking
  • Quality
 • Social Sciences

  • Efficiency
  • Learning
  • Programming
  • Students
  • Technology

Organisaties

Publicaties

2020
How can technology enhanced learning improve the efficiency and quality of help seeking and giving for programming tutorials?In Engaging, Engineering, Education: Book of Abstracts, SEFI 48th Annual Conference University of Twente (online), 20-24 September, 2020 (pp. 679-688). University of Twente. Breymann, L. E. I., Mader, A. H. & Kok, H. M.

Onderzoeksprofielen

Verbonden aan opleidingen

Vakken collegejaar 2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.

Vakken collegejaar 2022/2023

Als projectleider ben en was ik bezig met diverse projecten op het gebied van ICT in het onderwijs en onderwijsverniewing zoals Bètasteunpunt Oost, InnovatieImpulsOnderwijs – VideolessenTwente’s got TalentBegeleiding Startende Leraren en Inf4all.

In het project Begeleiding Startende Leraren werken we samen met scholen in de regio aan goede inductiearrangementen voor startende leraren om hun professionele groei optimaal te ondersteunen. In 'JUMPSTART' (zie www.bsl-oost.nl) worden resultaten uit onze regio beschreven. 

Inf4all heeft als doel het aanbieden van een schakelprogramma voor de eerstegraads lerarenopleiding informatica om deze toegankelijker te maken voor bredere doelgroepen.

Het project Co-Teach Informatica faciliteert scholen zonder bevoegd informatica docent om het vak informatica toch aan te kunnen bieden aan hun leerlingen.

Adres

Bezoekadres

Universiteit Twente

Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 4343
Hallenweg 17
7522 NH Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard