Welkom...

prof.dr.ir. L. Volker (Leentje)

Hoogleraar

Over mij

Mijn naam is Leentje Volker en ik ben hoogleraar Integrated Project Delivery (IPD) bij de afdeling Civiele Techniek en Management (CEM) van de Faculteit Technische Ingenieurswetenschappen (ET) van de Universiteit Twente (UT). Geïntrigeerd door interactie tussen mensen en de openbare gebouwde omgeving, werk ik samen met mijn groep aan het creëren van haalbare en geïntegreerde civieltechnische oplossingen die waarde toevoegen aan de samenleving en innovatie in de bouwsector stimuleren.

Als academicus binnen het vakgebied van het bouwmanagement richt ik me op de realisatie en het onderhoud van infrastructurele assets in netwerken en (eco)systemen. Denk hierbij aan inkoop en contractering van (een portfolio van) sociale en economische infrastructuur, de inrichting van project governance en de realiteit van het organiseren en uitvoeren van projecten.

Ik beschouw bouwprojecten in de publieke sector als samenwerkingen tussen publieke en private partijen waarin strategische asset management beslissingen voor publieke infrastructuur centraal staan. Het verbinden van individuele, organisatorische en institutionele niveaus draagt daarom mijn inziens bij aan een evenwichtige manier van waardecreatie tussen betrokken partijen en het vastleggen van een breed scala aan waarden.

Mijn co-creatieve en kwalitatieve multidisciplinaire onderzoeksaanpak leidt vaak tot interessante en vernieuwende resultaten die een brug slaan tussen theorie en praktijk. Dit past bij mijn actieve maatschappelijke betrokkenheid in commissies, besturen en openbare bijeenkomsten. Loop gerust eens binnen in de Horst Z226 of stuur me een email als je samen op een hoger kennis zou willen komen.

Voor meer info over mij op de 'Featured Scientists' pagina, klik hieronder:

 

 

Expertises

Engineering & Materials Science
Construction Industry
Contractors
Sustainable Development
Business & Economics
Construction Industry
Infrastructure Projects
Innovation
Procurement Strategies
Public Value

Nevenactiviteiten

 • Rijkswaterstaat
  Corporate Tender Board Rijkswaterstaat

Onderzoek

Ik geloof dat waarde kan worden gecreëerd voor het gehele ecosysteem van de bouw door de spanningen en dilemma's tussen fragmentatie en integratie, formele en informele regels, juridische en sociale systemen verder te onderzoeken. Ik richt mij daarom vooral op het exploreren van de exploitatie van processen en een betere exploitatie van de exploratie bij het leveren van diensten in de infrastructuur.

Het grootste deel van mijn onderzoek heeft betrekking op: aanbesteden, inkopen en contracteren van civiele infrastructuur, het organiseren en managen van bouwprojecten, strategische asset management processen, de samenwerking tussen publieke en private partners, ontwikkeling en opschaling van innovatie en ecosystemen en het ontwerp van bedrijfsmodellen voor professionele organisaties.

Ik heb een co-creatieve en kwalitatieve multidisciplinaire onderzoeksaanpak die leidt tot interessante en innovatieve resultaten om de kloof overbruggen tussen theorie en praktijk. De meeste van mijn onderzoeksgegevens worden verzameld via interviews, (participerende) observatie, workshops, serious gaming of enquêtes, vaak in interactie met de praktijk.

Publicaties

Recent
Ruiz, A. , Santos, J. , Vinke - de Kruijf, J. , Volker, L. , & Dorée, A. (2024). Sustainable Innovation Processes in the Asphalt Paving Sector: Analysis of Actors, Interactions, and Institutions. Unpublished. In 2024 Transportation Research Board (TRB) 103rd Annual Meeting Transportation Research Board (TRB).
Coenen, T. B. J. , Volker, L. , & Visscher, K. (2023). Circular infrastructure in terms of institutional logics. In A. Tutesigensi, & C. J. Neilson (Eds.), ARCOM Thirty-Ninth Annual Conference 2023: September 4-6: Proceedings (pp. 731-741). Association of Researchers in Construction Management (ARCOM). https://www.arcom.ac.uk/conf-archive-indexed.php
Ruiz, A. , Vinke - de Kruijf, J. , Santos, J. , Volker, L. , & Doreé, A. (2023). Sustainable innovation processes in the asphalt paving sector: A system innovation approach. In A. Tutesigensi, & C. J. Neilson (Eds.), ARCOM Thirty-Ninth Annual Conference 2023: September 4-6: Proceedings (pp. 780-789). Association of Researchers in Construction Management (ARCOM). https://www.arcom.ac.uk/conf-archive-indexed.php
Pap, M. , Vosman, L. , & Volker, L. (2023). The implications of programmatic working on bid/no-bid decisions of contractors. Paper presented at 39th Annual ARCOM Conference 2023, Leeds, United Kingdom.
Volker, L. , & Schotanus, F. (2023). Tendering and Supplier Selection. In J. Grandia, & L. Volker (Eds.), Public Procurement: Theory, Practices and Tools (pp. 97-119). Palgrave Macmillan. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18490-1_6
Grandia, J., Kuitert, L. , Schotanus, F. , & Volker, L. (2023). Introducing Public Procurement. In J. Grandia, & L. Volker (Eds.), Public Procurement: Theory, Practices and Tools (pp. 1-18). Palgrave Macmillan. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18490-1_1
Sloot, R. N. F. , Voordijk, H. , & Volker, L. (2023). Making Sense of Tensions and Equivocalities in Digital Transformation. Paper presented at 83rd Academy of Management Annual Meeting 2023, AOM 2023, Boston, Massachusetts, United States. https://doi.org/10.5465/AMPROC.2023.10389abstract
Coenen, T. B. J. , Visscher, K. , & Volker, L. (2023). Circularity in the Built Environment: A Goal or a Means? In G. Lindahl, & S. C. Gottlieb (Eds.), SDGs in Construction Economics and Organization: The 11th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation (CREON) (pp. 253-267). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25498-7_18

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

Mijn onderwijsactiviteiten hebben betrekking op het aanbesteden en contracten van civiele infrastructuur, het organiseren en managen van projecten, samenwerking tussen publieke en private partijen, het ontwikkelen van innovatie en business ecosystems, nieuwe bedrijfsmodellen voor nieuwe rollen in de bouw en het optimaliseren van strategische asset management processen. 

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Projecten

Betrokken bij de volgende projects:

 • Digital transitions at Rijkswaterstaat (PhD research Ruth Sloot)
 • The role of Rijkswaterstaat in the transition towards a circular economy (PhD research Tom Coenen)
 • Programmatic collaboration (PhD research Lynn Vosman, PhD research Gijsbert van der Waerdt, PhD research Eveline Hinfelaar)
 • Implementing asphalt innovations (PhD research Angie Ruiz Robles)
 • Towards an integrated approach of water safety protection in Natura2000 areas (postdoc Karin Snel)
 • Strategy implementation in infrastructure asset management organisations (NGinfra)
 • Multi-objective design and decision support for circularity (EngD Susan Groenia)
 • Fieldlabs@Scale (PhD Lucca Vadecca)

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer Z226
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex  Z226
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media