Welkom...

prof.dr.ir. L. Volker (Leentje)

Hoogleraar

Over mij

Welkom!

Mijn naam is Leentje Volker en ik werk als Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Als wetenschapper in  bouwmanagement van de civiele techniek richt ik mij op de realisatie en het beheer van fysieke infrastructuur in netwerken en systemen. Mijn vakgebied behelst het aanbesteden en contracteren van projecten en diensten in de bouw, het organiseren en managen van bouwprojecten, het samenwerken tussen publieke en private partijen en het nemen van strategische assetmanagement gerelateerde beslissingen.

Van nature ben ik geïntrigeerd door de interactie tussen mensen en de gebouwde omgeving. Mijn doel is om individuele, organisationele en institutionele belangen met elkaar te verbinden en integratie en innovatie in de bouw te stimuleren. Hierbij kijk ik naar de gehele keten maar ook naar de ecosystemen die omheen zitten. Ik heb een co-creatieve kwalitatieve en multidisciplinaire manier van onderzoek doen die tot relevante en innovatieve resultaten leidt die het gat tussen theorie en praktijk verkleinen.

Het ontwikkelen en delen van kennis is voor mij de manier om waarde toe te voegen aan de maatschappij. Doe je met mij mee? Ik zit in de Horst op kamer Z226 als je langs wilt komen!

Expertises

Engineering & Materials Science
Construction Industry
Contractors
Business & Economics
Construction Industry
Contractors
Infrastructure Projects
Innovation
Procurement Strategies
Public Value

Nevenactiviteiten

 • Het Instituut
  Chair RvT
 • Consenze
  Owner Consenze
 • SKAO
  Board Member
 • Municipality of Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail
  Chair Tenderboard ZuidAsDok
 • University of Maastricht & Brightland Institute
  Advisory Board MSc Supply Chain Management UM
 • Province of Groningen
  Committee Remkes - Aanpak Ring Zuid
 • TNO
  Strategic Advisory Board TNO Unit Buildings, Infrastructure & Maritime

Onderzoek

Ik geloof dat waarde kan worden gecreëerd voor het gehele ecosysteem van de bouw door de spanningen en dilemma's tussen fragmentatie en integratie, formele en informele regels, juridische en sociale systemen verder te onderzoeken. Ik richt mij daarom vooral op het exploreren van de exploitatie van processen en een betere exploitatie van de exploratie bij het leveren van diensten in de infrastructuur.

Het grootste deel van mijn onderzoek heeft betrekking op: aanbesteden, inkopen en contracteren van civiele infrastructuur, het organiseren en managen van bouwprojecten, strategische asset management processen, de samenwerking tussen publieke en private partners, ontwikkeling en opschaling van innovatie en ecosystemen en het ontwerp van bedrijfsmodellen voor professionele organisaties.

Ik heb een co-creatieve en kwalitatieve multidisciplinaire onderzoeksaanpak die leidt tot interessante en innovatieve resultaten om de kloof overbruggen tussen theorie en praktijk. De meeste van mijn onderzoeksgegevens worden verzameld via interviews, (participerende) observatie, workshops, serious gaming of enquêtes, vaak in interactie met de praktijk.

Publicaties

Recent
Kuitert, L., Willems, J. J. , & Volker, L. (2021). Value integration through social innovation in blue-green infrastructure projects. In Proceedings of the 37th Annual Conference, ARCOM 2021 (pp. 704-713)
Rincón, C. A. R. , Santos, J. , Volker, L., & Rouwenhorst, R. (2021). Identifying Institutional Barriers and Enablers for Sustainable Urban Planning from a Municipal Perspective. Sustainability (Switzerland), 13(20), [11231]. https://doi.org/10.3390/su132011231
Coenen, T. B. J. , Volker, L. , & Visscher, K. (2021). Introducing Circular Innovation in the Construction Industry: The Case of the Circular Viaduct. In L. Scott, & C. J. Neilson (Eds.), Proceedings of the 37th Annual ARCOM Conference (pp. 624-633). Association of Researchers in Construction Management (ARCOM).
Vosman, L. , Coenen, T. B. J. , Volker, L. , & Visscher, K. (2021). Exploring the Innovation Ecosystem Concept for a Construction Industry in Transition. In L. Scott, & C. J. Neilson (Eds.), Proceedings of the 37th Annual ARCOM Conference (pp. 449-458). Association of Researchers in Construction Management (ARCOM).
Eriksson, P. E. , Volker, L., Kadefors, A., & Larsson, J. (2020). Collaborative Infrastructure Procurement in Sweden and the Netherlands. (ITF Working Group Papers). International Transport Forum. https://www.itf-oecd.org/collaborative-infrastructure-procurement-sweden-netherlands

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

Mijn onderwijsactiviteiten hebben betrekking op het aanbesteden en contracten van civiele infrastructuur, het organiseren en managen van projecten, samenwerking tussen publieke en private partijen, het ontwikkelen van innovatie en business ecosystems, nieuwe bedrijfsmodellen voor nieuwe rollen in de bouw en het optimaliseren van strategische asset management processen. 

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2021/2022

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2020/2021

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer Z226
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex  Z226
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media