Welkom...

ir. M. Alimawi (Madhat)

Promovendus

Over mij

Madhdt Alimawi behaalde een bachelordiploma in Electrical Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam, Nederland. Tijdens zijn studie kreeg hij de kans om twee verrijkingsstages te volgen bij Energy Research B.V. en Farm21, waar hij praktische ervaring opdeed met hardware en software.

Hij behaalde een masterdiploma in Electrical Engineering met een specialisatie in Power Electronics en EMC aan de Universiteit Twente in Enschede, Nederland.

Momenteel is hij promovendus binnen de Power Electronics Group aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van ultra-efficiënte vermogenselektronica.

Onderzoek

Vermogenshalfgeleiders met brede bandkloof (WBG) maken vermogensomzetters met ultrahoge efficiëntie mogelijk omdat ze kunnen werken bij zeer hoge schakelfrequenties. Zulke hoge rendementen zijn vooral belangrijk op gebieden zoals elektrisch vervoer en hernieuwbare energieopwekking, waar ze een aanzienlijke hoeveelheid energie besparen. Dit promotieonderzoek richt zich op de realisatie van een ultra-efficiënte vermogensomzetter voor toepassing in de transportsector of hernieuwbare energiesector, met speciale aandacht voor het begrijpen van de (hoogfrequente) verliesmechanismen in de omzetter. Hiertoe zullen de verliesmechanismen van de kritische componenten in de omvormer gemodelleerd worden (condensatoren, transformatoren, SiC/GaN-schakelaars, ...), en deze modelresultaten zullen bevestigd worden via uitgebreide metingen. Een belangrijk algemeen doel van de PhD studie is het verkrijgen van nieuw inzicht in verliesmechanismen van moderne WBG vermogenselektronica, dat kan worden toegepast bij het evalueren en vergelijken van verliezen van de vermogenselektronica oplossingen ontwikkeld in de UT vermogenselektronica groep en door industriële partners in het PowerizeD project.

Omdat evaluatiemethoden voor elektrische verliezen hun nauwkeurigheidslimieten bereiken voor ultra-efficiënte vermogensomzetters, zal een gevoelige, snelle calorimeter worden ontwikkeld op basis van een nieuw meetprincipe. De nieuwe methode maakt het mogelijk om de verliesprestaties van zeer efficiënte vermogenselektronica nauwkeurig te bepalen. De verbeterde prestaties van de calorimeter zullen worden aangetoond door vergelijking met state-of-the-art elektrische verliesmetingen.

Verbonden aan Opleidingen

Master

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media