Marc van den Berg ontwikkelt circulaire toekomstperspectieven voor de bouw. Zijn onderzoekslijn richt zich op innovatieve sloop- en bouwmethoden waarmee hergebruik werkelijk wordt, zowel nu als in de toekomst. Hij probeert de bestaande gebouwde omgeving om te denken als een mijn van waaruit geen afval maar grondstoffen beschikbaar komen. Zijn onderzoek verkent de diepgaande implicaties voor het managen van zulke grondstofstromen; variërend van de informatiebehoeften van slopers tot de praktijkuitdagingen van ontwerpers. Marc werkt daarbij graag samen met partijen uit de hele (retour)keten om het circulair bouwen van de toekomst concreet vorm te geven.

Organisaties

Publicaties

2024
2023
2022
2021

Overige bijdragen

Platform CB'23 (2023). "Leidraad circulair ontwerpen: Werkafspraken voor een circulaire bouw." from  Leidraad_Circulair-ontwerpen_2-0.pdf (platformcb23.nl)

Onderzoeksprofielen

Actief in verschillende onderzoek- en industrienetwerken voor circulair bouwen, zoals het 4TU Circularity and Sustainability Domain Acceleration Team.

Lopende projecten

Fieldlabs@Scale: Towards effective collaborative experimentation for mission-driven innovation

2023-2028

Fieldlabs are emerging as a promising approach to mission-driven innovation. They bring together regional stakeholders—including business and knowledge institutes—to collaboratively experiment with solutions for societal challenges. Their effectiveness remains mixed as they face problems in scaling such innovative solutions in business ecosystems. Involving a broad, interdisciplinary consortium, Fieldlabs@Scale studies fieldlabs in agriculture, healthcare, infrastructure, and smart industry. We develop new theories on mechanisms for collaborative experimentation and co-create a toolkit and Fieldlab Academy programmes alongside policymakers, regional network organisations, and fieldlab participants in our consortium, to support fieldlabs in accelerating mission-driven innovation and generate economic and societal value.

PACER (Collaborative, Digitalized and Integral Processes to Achieve Circular and Emission-Free Renovation) - 2023-2028

2023-2028

Renovatieprojecten zijn complexe ontwerpuitdagingen die worden gekenmerkt door intensieve besluitvorming en organisatorische activiteiten. Dergelijke projecten verbinden een verscheidenheid aan anders gefragmenteerde disciplines. Cruciaal voor het bevorderen van meer circulaire renovatiepraktijken met lagere emissies is de beschikbaarheid van informatie over toeleveringsketens en materiaalstromen en optimale ontwerpstrategieën die rekening houden met de diverse perspectieven van waardecreatie van verschillende belanghebbenden. Dit is wat PACER (Collaborative, Digitalized and Integral Processes to Achieve Circular and Emission-Free Renovation) zal bieden door te streven naar samenwerking, digitalisering en integratie van processen en instrumenten, en juridische en economische kaders te ontwikkelen om circulaire en emissievrije renovatiepraktijken te realiseren.

In de pers

  • 'digiGO maakt aannemers 'slimmer en sneller'' on aannemervak.nl, 14 september 2022
  • 'Een gebouw is geen wegwerpproduct' op NPO Radio 1, 7 september 2019

Nieuws op utwente.nl

  • 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouwsector' op utwente.nl (12 december 2023)
  • 'UT biedt tools voor circulair slopen en ontwerpen van gebouwen' op utwente.nl (5 juni 2019)

Adres

Universiteit Twente

Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer Z224
De Horst 2
7522 LW Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard