Welkom...

prof.dr. M.D. Endedijk (Maaike)

Adjunct Hoogleraar

Over mij

Ik ben adjunct hoogleraar op het gebied van professioneel leren en technologie en vakgroepvoorzitter van de gelijknamige sectie (PLT). Mijn onderzoek is gericht op levenslang leren, met een specifieke focus op zelfgestuurd leren op de werkplek. Geconfronteerd met de snelle veranderingen in de wereld van werk en samenleving, is continu professioneel leren van vitaal belang voor werknemers om bij te blijven en bij te dragen aan maatschappelijke transformaties en technologische innovaties. Ik gebruik innovatieve meettechnieken (o.a. sensortechnologie en een mobiele app) om meer inzicht te krijgen in hoe leerprocessen tot stand komen tijdens het werk, zowel binnen individuele medewerkers, teams en in learning communities. Om het potentieel van werkplekleren te vergroten, ontwikkel ik interventies (bijv. Career Compass Feedback-tool, micro-interventies in de Learning Moments-app, micro Learning Communities) om continu leren te faciliteren. Het grootste deel van mijn onderzoek bevindt zich in de technologie- en gezondheidssector. Ik probeer mijn onderzoek zoveel mogelijk te relateren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals human capital-uitdagingen in relatie tot de energietransitie of de digitale transformatie. Daarnaast ben ik docent bij de opleiding Educational Science & Technology en academisch leider van het UT-brede programmamanagementteam Levenlang Leren.

Onderzoek

Ik ben adjunct hoogleraar op het gebied van professioneel leren en technologie en vakgroepvoorzitter van de gelijknamige sectie (PLT). Mijn onderzoek is gericht op levenslang leren, met een specifieke focus op zelfgestuurd leren op de werkplek. Geconfronteerd met de snelle veranderingen in de wereld van werk en samenleving, is continu professioneel leren van vitaal belang voor werknemers om bij te blijven en bij te dragen aan maatschappelijke transformaties en technologische innovaties. Ik gebruik innovatieve meettechnieken (o.a. sensortechnologie en een mobiele app) om meer inzicht te krijgen in hoe leerprocessen tot stand komen tijdens het werk, zowel binnen individuele medewerkers, teams en in learning communities. Om het potentieel van werkplekleren te vergroten, ontwikkel ik interventies (bijv. Career Compass Feedback-tool, micro-interventies in de Learning Moments-app, micro Learning Communities) om continu leren te faciliteren. Het grootste deel van mijn onderzoek bevindt zich in de technologie- en gezondheidssector. Ik probeer mijn onderzoek zoveel mogelijk te relateren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals human capital-uitdagingen in relatie tot de energietransitie of de digitale transformatie.

Publicaties

Recent
Groenier, M. , Schmettow, M. , Halfwerk, F. R. , & Endedijk, M. (2023). Opportunities and challenges of using simulation technology and wearables for skill assessment. Abstract from 28th Annual Meeting of the Society for Simulation Applied to Medicine, SESAM 2023, Lisbon, Portugal.
Dennerlein, S. M., Schweiger, S., Wolf-Brenner, C., Gutounig, R., Pammer-Schindler, V. , & Endedijk, M. (2022). Towards a Framework for Guiding the Socio-technical Reflection of Ethical Issues in Technology Enhanced Learning. 11th EARLI SIG14 Learning and Professional Development Conference 2022, Paderborn, North Rhine-Westphalia, Germany.
Brands, S. , Kollöffel, B., Savelsbergh, E. R. , & Endedijk, M. (2022). Scaffolding meaning making through annotated videoanalysis: A literature review. 11th EARLI SIG14 Learning and Professional Development Conference 2022, Paderborn, North Rhine-Westphalia, Germany.
Brands, S. , Kollöffel, B., Savelsbergh, E. R. , & Endedijk, M. (2022). Exploring noticing behaviors in technical vocational education to foster effective feedback on workplace situations. 11th EARLI SIG14 Learning and Professional Development Conference 2022, Paderborn, North Rhine-Westphalia, Germany.
Bron, R. (2022). Collaborative course design in higher education: A team learning perspective. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036554657

Pure Link

Google Scholar Link

Verbonden aan Opleidingen

Master

Vakken Collegejaar  2022/2023

Media

 

In de Pers

Vreeman, J. (2023). Universiteit Twente maakt ambitie op Lifelong Learning concreet. Retrieved from https://www.utwente.nl/nieuws/2023/5/957776/universiteit-twente-maakt-ambitie-op-lifelong-learning-concreet

Kuipers, R. (2023). Lifelong learning wordt de essentiële, vierde poot onder onze tafel. UToday. Retrieved from https://www.utoday.nl/news/72851/lifelong-learning-wordt-de-essentiele-vierde-poot-onder-onze-tafel

Welzijn, W. Z. e. (2022). De zelfsturend lerende zorgprofessional. Bestuurdersmagazine Zorg en Welzijn. Retrieved from https://zorgselect.nl/bestuurdersmagazine/juni-2022/de-zelfsturend-lerende-zorgprofessional

Twenteboard. (2022). Onderzoek naar verklaring tekort technische mensen afgerond. Twenteboard Magazine. Retrieved from https://twenteboard.greenzeen.io/voortgangsrapportage/programma-talent/techniekpact1

Posthuma, J. (2022). Kan iedereen zich thuisvoelen in de technische sector? UToday. Retrieved from https://www.utoday.nl/news/71651/kan-iedereen-zich-thuis-voelen-in-de-technische-sector

Neeskens, M. (2022). Onderzoek naar optimaal functioneren van Learning Communities. Twente.com. Retrieved from https://twente.com/global-goals/9-industry-innovation-and-infrastructure/onderzoek-naar-optimaal-functioneren-van-learning-communities

Agten, E. (2022). Get ready for the labour market of the future. UToday. Retrieved from https://www.utoday.nl/business-and-career/71640/get-ready-for-the-labour-market-of-the-future

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer B212B
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  B212B
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media