Welkom...

M.E.C. Lubbers MSc MRes (Myrthe)

Onderzoeker

Over mij

"Mijn belangrijkste doel is om bij te dragen aan de onderwijskwaliteit en om mensen te helpen bij het werken aan hun potentieel. Ik werk daarom als junior onderzoeker/data-analist bij ELAN, sectie docentontwikkeling."

 

Projecten:

* Onderzoek naar professionele leergemeenschappen (PLGs) in het voorgezet onderwijs. Door middel van text mining en tijdserie-analyses in R onderzoek ik hoe de reflectieve dialoog ontwikkelt over de tijd heen en of dit gerelateerd is aan de effectiviteit van PLGs. Methodologisch onderzoek: vergelijking tussen verschillende onderzoeksmethoden (AI-technieken versus handmatig coderen).

* Onderzoek in co-creatie met scholengemeenschap Carmel: midterm-review (onderwijskoers) en op welke wijze leerlingen betrokken worden bij kwaliteitszorg.

* Als lid bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (zone Docentprofessionalisering) doe ik onderzoek naar de initiatie en implementatie van nationaal ontwikkelde onderwijsinnovaties met ICT voor docentprofessionalisering binnen het hoger onderwijs in Nederland: stand van zaken en welke factoren bevorderend of belemmerend werken. Het Versnellingsplan is een samenwerking van Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen en SURF, waarin wordt gewerkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs biedt.

 

Interesses:

- Onderwijskwaliteit
- Onderwijsinnovatie
- EdTech, ICT in het onderwijs (o.a. learning analytics, afstandsonderwijs, VR, AI, etc.)
- Docentprofessionalisering, m.n. Professionele Leergemeenschappen (PLGs)
- Datagebruik in het onderwijs
- Methodologisch onderzoek (AI, text mining, tijdseries, etc.)
- Complexe systeemtheorie

 

Diploma's:

- Bachelor (BSc) in Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Utrecht)
- Research master (MScRes) in Behavioural Science (Radboud Universiteit)
- Master (MA) in Wereldreligies (KU Leuven)

Pure Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Overige contactinformatie

Social Media