Welkom...

dr. M.L. Ehrenhard (Michel)

Universitair hoofddocent Strategisch Ondernemen

Over mij

"Verantwoorde Transformatie, Ondernemerschap & Technologie"

Dr. Michel Ehrenhard is aan de Universiteit Twente gepromoveerd in de bedrijfskunde (organisatietheorie/ organisatiegedrag) en voor het gerelateerde onderzoek ontving hij in 2010 de prijs voor het beste proefschrift van de publieke en nonprofit divisie van de Academy of Management - de oudste en grootste wetenschappelijke bedrijkskunde vereniging in de wereld. Daarvoor heeft hij de studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente afgerond en het Dr. Hendrik Muller plusprogramma van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. 

Zijn onderzoek is onder andere gepubliceerd in tijdschriften zoals Organization Science, Journal of Business Venturing, Technological Forecasting & Social Change, Social Science & Medicine, New Media & Society, Government Information Quarterly, and the Journal of Organizational Change Management. Drie van de mede door hem begeleide promovendi ontvingen het predicaat met lof voor hun onderzoek, waarvan er één - als eerste Nederlander ooit - ook de prijs voor het beste proefschrift van de ondernemerschapsdivisie van de Academy of Management ontving. Hij is lid van het team dat in 2014 één van de zes wereldwijd toegekende Twitter #datagrants ontving voor onderzoek naar online bewustwordingscampagnes zoals #Movember. Verder is hij verbonden als gastonderzoeker aan het leiderschapscentrum van de University of Texas at Dallas en de Carlson School of Management van de University of Minnesota. Tevens was hij in 2019 gastonderzoeker aan de Universiteit van St. Andrews en aan de Copenhagen School of Management.

Van 2017-2022 was hij opleidingsdirecteur van de engelstalige bachelor en master (International) Business Administration. Hij geeft voornamelijk les in de master Business Administration en de postinitiele opleiding Risk Management. Hiervoor is hij voorzitter geweest van de opleidingscommissie (International) Business Administration, de instituutsraad van een onderzoeksinstituut en en de decentrale medezeggenschap. Verder heeft hij werkervaring opgedaan in de voedselverwerkende industrie, bij een groot adviesbureau, en bij een Nederlands ministerie.

Expertises

Social Sciences
Computer-Mediated Communication
Donation
Entrepreneurship
Fundraising
Physician
Business & Economics
Cooperative Enterprise
Entrepreneurial Cognition
New Venture Idea

Onderzoek

"Transformatie, Ondernemerschap & Technologie"

Waarom en hoe creeren, onderhouden en weerstaan managers en ondernemers disruptieve technologische en organisatorische verandering? En, hoe worden zulke strategische veranderprocesses ondersteund en tegengewerkt door (a) institutionele en omgevingsinvloeden, (b) organisatiecultuur en -politiek, en (c) organisatieontwerp en prestatiemanagement? Deze hoofdvragen op het raakvlak van organisatietheorie, organisatiegedrag en ondernemerschap liggen ten grondslag aan zowel onderzoek als onderwijs.

Dit onderzoek vindt plaats onder het etiket 'Ondernemend Leiderschap' - simpel gezegd het aanmoedigen van initiatief op alle niveaus van de organisatieOm precies te zijn staan drie vragen centraal. Ten eerste, hoe kunnen organisaties Schumpeteriaanse creatieve destructie voorblijven of zelfs vormgeven? Ten tweede, ondernemend leiderschap vraagt bepaalde organisatiekenmerken en gedragingen, hoe deze te implementeren en faciliteren als ze niet of nauwelijks aanwezig zijn, en, in welke contexten zijn ze het meest effectief? Ten derde, organisaties hebben een toenemende rol, en dus verantwoordelijkheid, in onze samenleving door de groei van bedrijvigheid, een taakverschuiving van de publieke naar de private sector, en de opkomst van de multinational. Ofwel, hoe verantwoordelijk te handelen in relatie tot de inbedding van organisaties in hun gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen?

Michel heeft met organisaties in een varieteit aan sectoren gewerkt, maar voornamelijk in de professionele dienstverlening (incl. publieke, financiele en nonprofit sector), informatie en communicatietechnologie, en (gezondheids)zorg.

ONDERZOEKSTHEMA'S
  • Ondernemend leidinggeven en strategisch omgaan met disruptieve verandering
  • Verantwoord ondernemen, institutioneel ondernemerschap, maatschappelijke bewegingen
  • Besluitvorming en cognitie van ondernemers en top managers
  • Organisatieontwerp, politiek, cultuur en prestatiemanagement, inclusief technologie implementatie

Publicaties

Recent
Kuijpers, K. (2021). Toward a cross-level understanding of institutional change: A microfoundational perspective. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036551434
Loohuis, R. , Ehrenhard, M. , & Millar, C. (2021). Mobilizing Values and Action through Framing Strategies in Creating a Regional Bio-energy Niche. In K. April, & B. Zolfaghari (Eds.), Values-driven Entrepreneurship and Societal Impact: Setting the Agenda for Entrepreneuring Across (Southern) Africa (pp. 65-78)
Fiorito, T. L. , Ehrenhard, M., & Hoff, R. J. (2020). Settle down or the struggle within? Exploring character and corporate responsibility in two financial enterprises. Paper presented at 80th Academy of Management Annual Meeting 2020, Vancouver, British Columbia, Canada.
Fiorito, T. L. , & Ehrenhard, M. L. (2019). Understanding organizational integrity from an institutional perspective. Paper presented at 79th Academy of Management Annual Meeting 2019, Boston, Massachusetts, United States. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2019.28
Kuijpers, K. , & Ehrenhard, M. (2019). The Impact of Vertical Complexity on Inclusive Practice Adoption to Institutional Pressures. Paper presented at 79th Academy of Management Annual Meeting 2019, Boston, Massachusetts, United States.
Kuijpers, K. , & Ehrenhard, M. (2019). Cross-National Institutional Pressures, Governance Structures and Inclusive Practice Adoption. Paper presented at 79th Academy of Management Annual Meeting 2019, Boston, Massachusetts, United States.

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

Michel verzorgt voornamelijk onderwijs over organisatietheorie, organisatieverandering, leiderschap, ondernemerschap en onderzoeksontwerp. Momenteel geeft hij les in de BSc en MSc in (International) Business Administration en de postinitiële MSc in Risk Management. Hiervoor heeft hij ook lesgegeven in de BSc Advanced Technology en de BSc en MSc Industrial Engineering & Management. Verder heeft hij gastcolleges verzorgd voor een variëteit aan andere programma's. Naast zijn werk bij de Universiteit Twente, heeft hij ook innovatiemanagement gedoceerd aan de TSM Business School. Hij heeft met veel plezier meer dan 200 bachelor en master scripties naar een goed einde begeleid.

Van 2017 t/m 2022 was Michel de opleidingsdirecteur van de BSc en MSc in (International) Business Administration. Hiervoor coördineerde hij de Entrepeneurship, Innovation & Strategy specialisatie in de MSc Business Administration en het dubbeldiploma MSc programma Innovation, Entrepreneurship & Sustainability gezamenlijk aangeboden door de Technische Universiteit Berlijn en de Universiteit Twente. Ook was hij voorzitter van de opleidingscommissie van de BSc en MSc in (International) Business Administration.

 

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 2101
Hallenweg 17
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn  2101
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media