Welkom...

prof.dr. M.M.R. Hutten (Miriam)

Hoogleraar

Over mij

De leerstoel richt zich op gepersonaliseerde eHealth-diensten voor patiënten met chronische ziekten en oudere volwassenen. De belangrijkste focus is het onderzoeken hoe ambulant gemeten fysiologische gegevens in combinatie met gedragsverander technieken, contextinformatie en motiverende strategieën kunnen leiden tot gepersonaliseerde buddysystemen die mensen effectief in staat stellen om hun gezondheid zelf te beheren, al dan niet ondersteund door professionele begeleiding.

Binnen de leerstoel wordt onderzocht hoe fysiologische gegevens teruggekoppeld kunnen worden naar patiënten om hun kennis over de ziekte/gezondheid te verbeteren, maar ook hoe deze fysiologische gegevens gebruikt kunnen worden om de patiënt te coachen, hetzij direct via technologie of via professionele support, om hun ziekte/gezondheid te managen. Er wordt onderzoek verricht andere informatie naast ziekte specifieke fysiologische signalen nodig is om een holistisch beeld van de patiënt te krijgen zoals bijv attitude, self efficacy, mentale gezondheid, doelen en waarden, preferenties etc.

Wat betreft directe patiënt coaching via technologie wordt onderzocht hoe in het dagelijks leven verkregen informatie gebruikt kan worden in gepersonaliseerde feedback strategieën die mensen motiveren tot verandering maar ook om die veranderingen voor langere termijn te behouden. Voor professionele begeleiding richt het onderzoek zich op intelligente recommender systemen waarbij holistische patiëntinformatie wordt vertaald in aanbevelingen voor de behandeling

Een belangrijk aspect binnen de leerstoel is dat technologie niet op zich zelfstaat, maar altijd beschouwd wordt binnen de mogelijke context(en) van gebruik. Dit betekent dat er een sociotechnische benadering gehanteerd wordt en dat eindgebruikers en andere belanghebbenden altijd sterk betrokken zijn (Citizen science, regiodeal; Up and Go na heupfractuur).

Naast het onderzoek naar de strategieën zijn evaluatie en implementatie belangrijke onderzoeksthema's. Evaluatie maakt altijd deel uit van onderzoek, beginnend met een smalle focus op de technische accuraatheid op lage TRL-niveaus tot een multilevel en multistakeholder evaluatie op hogere TRL-niveaus). Aangezien standaard klinische studies vaak niet geschikt zijn voor complexe eHealth interventies is er een focus op het ontwikkelen van nieuwe evaluatiemethodologieën die voldoende bewijs leveren voor de toegevoegde waarde van de technologie binnen de context van gebruik. Gevoed door de ‘second valley of death’ waar eHealth interventies onder lijden is het onderzoek verbreed naar succesvolle implementatiestrategieën. Hierbij ligt de focus op strategieën die niet alleen de patiënt ondersteunen om te veranderen, maar ook de professional, de organisatie of zelfs samenwerkingsverbanden.

Expertises

Medicine & Life Sciences
Cancer Survivors
Chronic Pain
Communication
Exercise
Fatigue
Mentoring
Technology
Telemedicine

Nevenactiviteiten

  • Stichting Marga Klompe
    Raad van Toezicht
  • MST
    BOard of directors os MST

Publicaties

Recent
Beenhakker, L. , Wijlens, K. A. E. , Witteveen, A. , Bode, C. , Siesling, S. , & Vollenbroek-Hutten, M. M. R. (2024). Decision support towards optimal intervention for breast cancer patients who experience cancer-related fatigue. In 45th Annual North American Meeting of the Society for Medical Decision Making, Philadelphia, Pennsylvania, United States, 22-25 October 2023 Article 23947 Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0272989X241236400
De Dobbeleer, L., Swart, M. M., Geerds, M. A. J., Baggen, R. J. , Jansen, A. J. S., Tielemans, R., Silva, H., Lieten, S., Barbé, K., Peeters, G. , Vollenbroek-Hutten, M. M. R., Melis, R. J. F., & Bautmans, I. (2023). Validity and reliability of Eforto®, a system to (self-)monitor grip strength and muscle fatigability in older persons. Aging clinical and experimental research, 35(4), 835-845. https://doi.org/10.1007/s40520-023-02365-3
Nijmeijer, W. S., van Dartel, D., de Groot, R., Woudsma, S., Folbert, E. C. , den Braber, N. , Vermeer, M., Hegeman, J. H. , Vollenbroek-Hutten, M. M. R., & on behalf of the Up&Go after a hip fracture group (2023). Transparency in hip fracture recovery over institutional boundaries: The transmural monitoring pathway. Clinical rehabilitation, 37(10), 1406-1419. https://doi.org/10.1177/02692155231166120
van Dartel, D., Wang, Y., Hegeman, J. H. , & Vollenbroek-Hutten, M. M. R. (2023). Prediction of Physical Activity Patterns in Older Patients Rehabilitating After Hip Fracture Surgery: Exploratory Study. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, 10, Article e45307. https://doi.org/10.2196/45307
van Dartel, D. , Wang, Y., Hegeman, J. H., Vermeer, M. , Vollenbroek-Hutten, M. M. R., & on behalf of the Up&Go after a hip fracture group (2023). Patterns of physical activity over time in older patients rehabilitating after hip fracture surgery: a preliminary observational study. BMC Geriatrics, 23(1), Article 373. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04054-2
on behalf of the Dutch Hip Fracture Audit Taskforce Indicators Group (2023). The prediction of early mortality following hip fracture surgery in patients aged 90 years and older: the Almelo Hip Fracture Score 90 (AHFS90). Osteoporosis international, 34(5), 867-877. https://doi.org/10.1007/s00198-023-06696-9

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer ZH211
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Horst Complex  ZH211
Postbus 217
7500 AE Enschede