Welkom...

dr. M.S. Krol (Maarten)

Universitair hoofddocent

Over mij

Maarten Krol is Universitair Hoofddocent in integrale modellering van watersystemen, met promotiereht. Hij behaalde zijn MSc en PhD in mathematische fysica aan Universiteit Utrecht, en werkte als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Bilthoven), het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK, Potsdam, Duitsland) en de Universidade Federal do Ceará (UFC, Fortaleza, Brazilië). Hij werkt sinds 2003 bij de Universiteit Twente in 2003 en draagt bij aan onderzoek en onderwijs van het departement Civiele Techniek.

Waterbeheer verbindt natuurlijke processen in watersystemen met maatschappelijke wensen en claims op die watersystemen. Vanuit zijn achtergrond in integrale modellering en mathematische fysica is Maarten Krol geïnteresseerd in simulatie-benaderingen en scenario -analyse om inzicht te krijgen in die verbindingen. Bij het RIVM was hij modelleur binnen het IMAGE project of klimaat- en globale veranderingen, resulterend in veel geciteerde artikelen, bijdragen aan IPCC rapporten en beleidsondersteuning voor de Nederlandse vertegenwoordiging in klimaatonderhandelingen. Bij het PIK en UFC was hij hoofdonderzoeker in een groot Duits-Braziliaan onderzoeksprogramma over droogteproblematiek in Noordoost Brazilië in de ocntxt van klimaatverandering, editor van een boek over het programma en droeg hij bij aan beleidsadvies aan de overheid van de deelstaat Ceará over droogte-beleid. Bij de UT was hij onder andere hoofdonderzoeker in Europese projecten over water-besparing in irrigatie, en  over de water-land-energie-voedsel nexus en EU beleid.

 

Expertises

Earth & Environmental Sciences
Crop
Irrigation
River Basin
Water Footprint
Engineering & Materials Science
Catchments
Crops
Water
Agriculture & Biology
Water Footprint

Onderzoek

Mijn onderzoeks-interesses liggen op de volgende gebieden:

  • het begrijpen van de onderlinge relaties tussen waterbeschikbaarheid en watergebruik,
  • het evalueren van de rol van interventies op deze relatie, met name de rol van reservoirs en hun beheer, de ruimtelijke verdeling en karakteristieken van irrigatie,
  • gevolgen van klimaatverandering voor hydrologie en watergebruik,
  • model-technische aspecten, waaronder de weergave van onzekerheid, en de rol van onzekerheid in beleidsanalyse.

Publicaties

Recent
Su, H., Foster, T. , Krol, M. S. , Hogeboom, R. J., Willaarts, B., Luna-Gonzalez, D. V. , Mialyk, O. , & Schyns, J. F. (2023). Smallholder farming and water scarcity: contributions, benefits, and limitations. Abstract from EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-1529
Wöhler, L. (2022). An integrated assessment of pharmaceuticals in water systems. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789083180441

Pure Link

Onderwijs

Onderwijs

In de BSc Civil Engineering:

  • Veiligheid en risico's in delta's: coördinator van 2e-jaars module (Module 5) en docent van het project met focus on integrale modellering,
  • Evaluatie van water aspecten in ruimtelijke planvorming, in de 2e-jaars module Gebiedsontwikkeling,
  • Evaluatie van simulatiemodellen, in de 3e-jaars module Voorbereiding BSc eindopdracht.

In de MSc Civil Engineering and Management:

  • Water and climate: reservoirs als droogte-beleid en optimalisatie.

In de BSc Honours track Shaping the future:

  • Flood safety in the Netherlands.

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer W208
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex  W208
Postbus 217
7500 AE Enschede