Welkom...

N.H.M.J. van Veldhoven (Nicolette)

Hoogleraar

Over mij

Mensen helpen zich te ontwikkelen in en door sport is de rode draad in mijn carrière. Om mijn missie kracht bij te zetten is het nodig dat we de juiste voorwaarden creëren voor sportdeelname, vooral in de jeugdsport. Daarom is het nodig om een veilig, positief en ontwikkelingsgericht sportklimaat te stimuleren en grensoverschrijdend gedrag in de sport te verminderen. 

Sinds juni 2022 ben ik professor Sport, Risks & Safety aan de Universiteit Twente, en sinds september 2014 lector 'Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat' aan Hogeschool Windesheim.

Ik heb ruime ervaring in wetenschappelijke dataverzameling, het ontwerpen en uitvoeren van (toegepast) onderzoek in de sport en het vertalen van wetenschap naar de praktijk. Ik heb verschillende wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken en rapporten gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie in sport, sport en kinderen met speciale behoeften en een pedagogisch perspectief in de sport.  

Nevenactiviteiten

  • NOC*NSF
    Strategic Advisor Youth Sport
  • Windesheim University of Applied Sciences
    Professor Sport Pedagogy

Onderzoek

Sport is een populaire vrijetijdsbesteding onder jongeren. In Nederland sporten ongeveer 1,9 miljoen jongeren (tussen 5 en 18 jaar) waarvan er 1,3 miljoen deelnemen aan georganiseerde sport op verenigingsniveau. Georganiseerde sport wordt daarom vaak gezien als de derde opvoedingsomgeving - naast thuis en school - waarin jongeren zich fysiek kunnen ontwikkelen en sociaal kunnen leren en plezier hebben. Sport heeft vele positieve fysieke, mentale en sociale effecten.   

Sporten heeft echter ook een andere kant: een onveilige kant, die kan leiden tot negatieve uitkomsten zoals depressie, uitputting, eetstoornissen en angst. Binnen de sportwereld bestaat de verplichting om atleten te beschermen tegen intimidatie en misbruik, dit is vastgelegd in de wettelijke sportdocumenten, waaronder het Olympisch Handvest en de Ethische Code van het IOC. Alle atleten hebben het recht om aan 'veilige sport' te doen.

Grensoverschrijdend gedrag (emotioneel, fysiek, seksueel) in de sport komt veel voor: 71,7% ervoer als kind een vorm van grensoverschrijdend gedrag, waarbij 48,6% van deze gebeurtenissen ook een impact hadden (met andere woorden: significant waren op het moment dat het plaatsvond).  Ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag kwam voor bij 22% van de jeugdsporters, ernstig fysiek geweld bij 12,7% en ernstig seksueel geweld bij 6,9% van de jeugdsporters.

Om dit om te draaien, moeten individuen worden beschermd tegen elke mogelijkheid die hun (fysieke, seksuele en/of psychologische) veiligheid in gevaar brengt door een veilig sportklimaat te creëren (safeguarding). Daarom is de visie en missie van onze wetenschappelijke bijdrage om safeguarding in het DNA van alle niveaus van de sportgemeenschap te verankeren. Door samen te streven naar een positief, ontwikkelingsgericht en veilig sportklimaat (een zogenaamd pedagogisch klimaat), zullen positieve ervaringen in de sport de norm worden voor iedereen.


Google Scholar Link

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Citadel (gebouwnr. 09), kamer H200
Hallenweg 15
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Citadel  H200
Postbus 217
7500 AE Enschede

Werkdagen

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Even
Oneven
een dag in de week - maandag

Social Media