Welkom...

prof.dr.ir. P.P.C.C. Verbeek (Peter-Paul)

Wetenschappelijke gast

Over mij

Peter-Paul Verbeek (1970) is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor aan Aalborg University, Denemarken. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie. In het Nederlands publiceerde hij onder andere Op de Vleugels van Icarus (2013), De Grens van de Mens (2011) en De Daadkracht der Dingen (2000); in het Engels onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) and What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005). Momenteel is hij een van de 6 principal investigators van een tienjarig onderzoeksprogramma rondom de ethiek van sociaal disruptieve technologie (www.ESDiT.nl).

Verbeek is voorzitter van de World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van UNESCO, vice-voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut en voorzitter van de KNAW Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Hij is lid van het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, van de sectorplancommissie Sociale en Geesteswetenschappen van OCW, van de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO, en van de Nationale UNESCO Commissie voor Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de Ethische Commissie Enschede en van de werkgroep Ethiek en Digitalisering van ECP.

Verbeek is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (KU Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (World Technology Network). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology.

Expertises

Arts & Humanities
Ethics Of Technology
Mediation
Morality
Phenomenology
Philosophy Of Technology
Postphenomenology
Scientific Instruments
Social Sciences
Mediation

Nevenactiviteiten

 • NWO
  Member NWO Domain Board Social Sciences and Humanities
 • Ministerie van OCW
  Lid Sectorplancommissie SSH
 • Aalborg University
  Honorary professor adjunct of Techno-Anthropology
 • NL Digital
  lid Digitaal Ethische Raad
 • UNESCO NL
  Lid Nationale Commissie voor Unesco
 • Rathenau Instituut
  Vice-voorzitter bestuur Rathenau Instituut
 • UNESCO
  chairperson of the UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology
 • Academy Het Dorp
  Lid Wetenschappelijke Advies- en Ethiek Raad (WAER)
 • KNAW
  Voorzitter Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening

Onderzoek

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor techno-anthropologie aan Aalborg University, Denemarken. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie. In het Nederlands publiceerde hij onder andere Op de Vleugels van Icarus (2013), De Grens van de Mens (2011) en De Daadkracht der Dingen (2000); in het Engels onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) and What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005).

Verbeek is voorzitter van de World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van UNESCO, lid van de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO, vice-voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut, voorzitter van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (KNAW). Van 2010 tot en met 2012 bekleedde hij de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft; in 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology. In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de bemiddelende rol van technologie in kennis, moraal en metafysica ('Theorizing Technological Mediation'). In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie ('The Boundaries of the Human'); in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken ('The Morality of Technology'). Hij is tevens lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (New York). 

Publicaties

Recent
Van Norren, D. , & Verbeek, P-P. (2021). The ethics of AI and Ubuntu. Paper presented at Africa Knows, Leiden, Netherlands.
de Boer, B. S. O. M. , & Verbeek, P-P. (2021). Living in the flesh: Technologically mediated chiasmic relations in times of a pandemic. Abstract from 22nd International Conference of the Society for Philosophy of Technology, SPT 2021, Lille, France.

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 4234
Hallenweg 17
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn  4234
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media