Welkom...

prof.dr.ir. P.P.C.C. Verbeek (Peter-Paul)

Wetenschappelijke gast

Over mij

Prof. dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek (1970) is rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast is Verbeek hoogleraar Filosofie en Ethiek van Wetenschap en Technologie in een Veranderende Wereld aan de UvA. Rode draad in het onderzoek en werk van Peter-Paul Verbeek is de relatie tussen mens en technologie, bekeken vanuit ethisch oogpunt.

Tot oktober 2022 was hij universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek bij de afdeling Filosofie en wetenschappelijk mededirecteur van het DesignLab aan de Universiteit Twente, en honorair hoogleraar Techno-Anthropologie aan de Universiteit Aalborg, Denemarken.

Hij is momenteel een van de zes hoofdonderzoekers van een tienjarig onderzoeksprogramma over de ethiek van sociaal disruptieve technologie├źn (ESDiT). Hij is tevens voorzitter van de UNESCO World Commission for the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) en voorzitter van de ECP begeleidingscommissie Ethiek en Digitalisering. Ook was hij onder meer vice-voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut en voorzitter van de KNAW Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening.

Verbeek is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (KU Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (World Technology Network). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology.

Expertises

Arts & Humanities
Ethics Of Technology
Mediation
Morality
Phenomenology
Philosophy Of Technology
Postphenomenology
Scientific Instruments
Social Sciences
Mediation

Onderzoek

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor techno-anthropologie aan Aalborg University, Denemarken. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie. In het Nederlands publiceerde hij onder andere Op de Vleugels van Icarus (2013), De Grens van de Mens (2011) en De Daadkracht der Dingen (2000); in het Engels onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) and What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005).

Verbeek is voorzitter van de World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van UNESCO, lid van de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO, vice-voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut, voorzitter van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (KNAW). Van 2010 tot en met 2012 bekleedde hij de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft; in 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology. In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de bemiddelende rol van technologie in kennis, moraal en metafysica ('Theorizing Technological Mediation'). In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie ('The Boundaries of the Human'); in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken ('The Morality of Technology'). Hij is tevens lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (New York). 

Publicaties

Recent
Raub, T. (2023). Colleagues, not competitors: Development of a value-based design toolbox for responsible cleaning robotisation. [EngD Thesis, University of Twente]. University of Twente.
Benjamin, J. J. (2023). Machine Horizons: Post-Phenomenological AI Studies. [PhD Thesis - Research external, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036555357

Pure Link

Google Scholar Link

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 4234
Hallenweg 17
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn  4234
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media