Welkom...

R.A. Waelen MA (Rosalie)

Over mij

In haar promotie onderzoek, ontwikkelt Rosalie een kritische benadering voor de normatieve analyse van artificiële intelligentie. Ze gebruikt deze benadering om de potentiële ethische, sociale, en politieke implicaties van computer vision technologie te analyseren. 

Voordat zij begon aan de Universiteit Twente als promovendus, behaalde Rosalie een bachelor en master in de wijsbegeerte van de KU Leuven (België) en een master in toegepaste ethiek van Linköping University (Zweden).

Naast de ethiek van AI is Rosalie ook geïnteresseerd in de filosofie van werk en de toekomst van werk in het licht van automatisering, kritische theorie en machtsdynamieken, intergenerationele rechtvaardigheid, milieu ethiek, en de medisch-ethische vraagstukken rond sterfelijkheid en levensverlenging. 

Onderzoek

Rosalie's promotie onderzoek is onderdeel van een Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network genaamd PROTECT, gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.

Publicaties

Recent
Waelen, R. (2023). The power of computer vision: A critical analysis. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036557948
Waelen, R. , & Brey, P. A. E. (2022). Ethical Dimensions of Facial Recognition and Video Analytics in Surveillance. In M. Boylan, & W. Teays (Eds.), Ethics in the AI, Technology, and Information Age (pp. 217-231). Rowman & Littlefield.

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede