Welkom...

R.D. Nuijts - Kruse (Riette)

Ondersteunend en beheerspersoneel

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Centre for Educational Support
Horst - Buitenhorst (gebouwnr. 29), kamer BH213
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Centre for Educational Support
Horst - Buitenhorst  BH213
Postbus 217
7500 AE Enschede