Renate werkt als beleidsadviseur in het cluster Onderwijs van Strategie & Beleid. Haar grote dossiers betreffen de positie van studenten ten aanzien van welzijn, financiën en talentontwikkeling. In haar werk is ze nauw betrokken bij de dienst CES en de Student Union.

Vanaf 2006 werkt Renate op de UT, in eerste instantie als studentendecaan en vertrouwenspersoon voor studenten. Geleidelijk heeft zij haar focus verlegd naar beleid.

Organisaties

Adres

Universiteit Twente

Spiegel (gebouwnr. 02), kamer 435
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Universiteit Twente

Vrijhof (gebouwnr. 47), kamer 511
De Veldmaat 5
7522 NM Enschede

Navigeer naar locatie

Organisaties

Scan de QR-code of
Download vCard