Welkom...

dr. S. Janssen (Suzanne)

Universitair docent

Over mij

Ik werk als Universitair Docent bij de afdeling Technology, Human, and Institutional Behavior aan de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences. Ik bestudeer technologiegebruik in organisaties en welke gevolgen dit heeft voor werkmotivatie, manieren van (samen)werken, en communicatie. Op dit moment richt ik mij met name op het gebruik van smart technologies in organisaties (bijv. robots, AI, AR) en hoe dit werk en organisaties verandert.

In mijn Veni-onderzoeksproject "Een robot als collega," onderzoek ik hoe medewerkers in verschillende sectoren het (samen)werken met robots ervaren, en wat dat met hun motivatie doet. Dit is een meerjarig project, gefinancierd door NWO. Naast persoonlijke ervaringen en manieren om zo goed mogelijk met een robot te werken, onderzoek ik in dit project de sociale processen rondom robotgebruik in organisaties.

 

Onderzoek

Ik onderzoek hoe de professionele ontwikkeling en motivatie van medewerkers wordt beïnvloed door verschillende aspecten in hun sociale omgeving (bijv. werkrelaties, technologiegebruik). Mijn kwalitatieve benaderingen focusen op theorievorming op het gebied van de zelfdeterminatie-theorie en de vervulling van basisbehoeften in organisaties. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht wat mentoring relaties betekenen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Ik interviewde protégés, mentoren, dyades van mentoren en protégés, en collega's in de directe werkcontext van deze dyades. Mijn studies laten zien hoe de zelfdeterminatie-theorie een nuttig raamwerk is om processen in mentoring relaties te begrijpen. Mijn kwalitatieve studies geven inzicht in de manieren waarop basisbehoeften vervuld kunnen worden in mentoring relaties en hoe medewerkers dit ervaren.  

In mijn huidige onderzoekslijn onderzoek ik de invloed van smart technologies op organisaties, en vooral op hoe mensen hun werk beleven. Een belangrijk onderdeel hierin is te onderzoeken hoe medewerkers nieuwe technologieën daadwerkelijk gebruiken en ervaren. De vraag hoe dit relateert aan de vervulling van hun basisbehoeften staat ook hier centraal. 

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

Ik geef onderwijs op het gebied van organisatiecommunicatie. Daarnaast verzorg ik onderwijs op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2021/2022

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2020/2021

Contactgegevens

+31613489773(mobiel)
+31534893299 (secretaresse)
+31534893299 (bij geen gehoor)
 

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C204
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C204
Postbus 217
7500 AE Enschede

Werkdagen

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Even
Oneven

Social Media