Welkom...

dr. S. Janssen (Suzanne)

Universitair docent

Over mij

Ik ben Universitair Docent op het gebied van Organisatiecommunicatie aan de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente (Enschede). In oktober 2015 heb ik mijn promotieonderzoek (cum laude) verdedigd, met als titel "A Self-Determination Theory Perspective on Mentoring Relationships at Work."

In mijn kwalitatieve studies probeer ik te achterhalen welke rol communicatieprocessen in organisaties spelen in het motiveren van medewerkers. Ik ben met name geïnteresseerd in de rol die werkrelaties en het gebruik van nieuwe technologieën hierin een rol spelen. Hoe kunnen medewerkers nieuwe technologieën (robots, ICTs, wearables) zo gebruiken dat deze bijdragen aan een voor hen betekenisvolle en motiverende werkomgeving? Om dit vraagstuk te beantwoorden onderzoek ik onderwerpen zoals employee communication, de vervulling van basisbehoeften (vanuit de zelfdeterminatie-theorie), gebruikerservaringen van technologieën in organisaties, en sociale processen rondom technologiegebruik.

In 2019 start ik mijn Veni project "Een robot als collega," waarin ik zal onderzoeken hoe medewerkers in verschillende sectoren het werken met robots ervaren, met name in relatie tot de motivatie van medewerkers. Naast individuele ervaringen en strategieën om zo optimaal mogelijk met de robot te werken, onderzoekt dit project de sociale processen rondom robotgebruik in organisaties.

 

Expertises

Mentoring
Self-Determination
Developer
Industry
Mentor
Mentors
Personal Autonomy
Protégés
Content Analysis
Mental Competency
Developmental Relationships
Content Analysis
Mentoring
Mentoring
Organizations
Protégé
Self-Determination
Organization
Meaning Of Work
Mentoring

Onderzoek

Ik onderzoek hoe de professionele ontwikkeling en motivatie van medewerkers wordt beïnvloed door verschillende aspecten in hun sociale context (bijv. werkrelaties, technologiegebruik). Mijn kwalitatieve benaderingen focusen op theorievorming in the context van de zelfdeterminatie-theorie en de vervulling van basisbehoeften in organisaties. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht wat mentoring relaties betekenen voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Ik interviewde protégés, mentoren, dyades van mentoren en protégés, en collega's in de directe werkcontext van deze dyades. Mijn studies laten zien hoe de zelfdeterminatie-theorie als relevant raamwerk kan dienen om processen in mentoring relaties te begrijpen. Mijn kwalitatieve studies geven met name inzicht in de manieren waarop basisbehoeften vervuld kunnen worden in mentoring relaties en hoe medewerkers dit beleven.  

In mijn huidige onderzoekslijn probeer ik te achterhalen wat de impact van technologieën is op organisaties, en met name op hoe mensen hun werk beleven. Een belangrijk aspect hierin is te onderzoeken hoe medewerkers nieuwe technologieën daadwerkelijk gebruiken en ervaren. De vraag hoe dit relateert aan de vervulling van hun basisbehoeften staat ook hier centraal. 

In 2019 start ik mijn Veni project "Een robot als collega," waarin ik zal onderzoeken hoe medewerkers in verschillende sectoren het werken met robots ervaren, met name in relatie tot de motivatie van medewerkers. Naast individuele ervaringen en strategieën om zo optimaal mogelijk met de robot te werken, onderzoekt dit project de sociale processen rondom robotgebruik in organisaties.

Publicaties

Recent
Janssen, S., Gosselt, J. F., & Bemelman, B. (2016). CSR communication in the business-to-business context: an exploratory study. In 66th Annual meeting of the International Communication Association, Fukuoka, Japan, June 11, 2016 (pp. -). Fukuoka, Japan: International Communication Association (ICA).
Janssen, S., Tahitu, J., & van Vuuren, H. A. (2015). Informele mentoring relaties op de werkvloer: Percepties en ervaringen van buitenstaanders. -. Paper presented at Etmaal van de Communicatiewetenschap 2015, Antwerpen, Belgium.
Janssen, S., Alberts, M., & van Vuuren, H. A. (2014). The role of developmental networks in career starters' meaning of work. In ICA 2014: 64th annual conference of the International Communication Association, Seattle, 22-26 May (pp. -). Seattle.
Janssen, S., van Vuuren, H. A., & de Jong, M. D. T. (2014). Mentor motives: insights from self-determination theory and relational mentoring. In ECPP 2014: 7th European conference on positive psychology, Amsterdam, 1-4 July 2014 (pp. -). Amsterdam: Trimbos Instituut.
Janssen, S., Mensink, M., & van Vuuren, H. A. (2013). Great expectations: The role of mentoring schemas in protégés' and mentors' sensemaking of formal mentorships. -. Paper presented at Etmaal van de Communicatiewetenschap 2013, Rotterdam, Netherlands.
Janssen, S., van Glabbeek, B., & Ribbers, J. (2013). Rapportage trendonderzoek interne communicatie 2013: resultaten online enquête. Nijmegen: Involve.

Pure Link

Google Scholar Link

Onderwijs

Ik geef onderwijs op het gebied van corporate en organisatiecommunicatie, in zowel de Bachelor als de Master van Communication Science. In de PreMaster leer ik studenten over de belangrijkste communicatietheorieën en het doen van (kwalitatief) onderzoek. 

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus (gebouwnr. 41), kamer C204
De Zul 10
7522NJ  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Cubicus  C204
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media